Prioriteiten OM sluiten goed aan

Minister Opstelten over veiligheidsbeeld BESeilanden

Ivo OpsteltenWillemstad/Kralendijk – De prioriteiten van het Openbaar Ministerie (OM) van de BES sluiten naar de mening van de Nederlandse minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie goed aan bij de bevindingen van het rapport ‘Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013; Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Advertentie

Het rapport is opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee in opdracht van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM van de BES heeft in zijn jaarplan namelijk de volgende zaken prioriteit gegeven: ten eerste bestrijding van de veelvoorkomende en middencriminaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (geweldscriminaliteit, inclusief zeden en straatroven), jeugdcriminaliteit en woning- en bedrijfsinbraken.
En op de tweede plaats de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel en corruptie, met name in het bestuur).
Afgelopen week bood Opstelten de Tweede Kamer het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 aan.
Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in criminaliteit, regelovertreding en overlast, ter ondersteuning van de aanpak op het niveau van de strategische besluitvorming.

De centrale vraag in dit onderzoek is: ,,Wat zijn naar verwachting de toekomstige ontwikkelingen van de veiligheidsproblematiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba?”

De thema’s die aan de orde komen, zijn: mensensmokkel en mensenhandel, geweldscriminaliteit, vermogenscriminaliteit, fraude en witwassen, integriteitsschendingen, milieudelicten en milieuovertredingen, handel in en gebruik van verdovende middelen, en overtredingen en overlast in het publieke domein.
Met de gezaghebbers, het OM BES en de Korpschef BES is in het beheersoverleg van 24 november overeengekomen dat de eerder genoemde prioriteiten ook terugkomen in het Jaarplan 2014 van het Korps Bonaire, Sint Eustatius en Saba en daarbij zal ook ingezet worden, met steun van de gezaghebbers, op voortzetting van de ketenbrede en preventieve aanpak.

Opstelten: ,,Inmiddels kan ik aan het rapport, waarvan de inhoud gebaseerd is op de situatie van een jaar geleden, toevoegen dat sindsdien door het korps diverse (personele) maatregelen genomen zijn waardoor de opsporing verbeterd wordt: op de Bovenwinden is één fte permanent toegevoegd voor de opsporing, en de informatiepositie van het Korps BES en de informatieuitwisseling met KMar (Koninklijke Marechaussee) en RST (Recherche Samenwerkingsteam) zullen verbeterd worden, met name met betrekking tot mensenhandel, grensoverschrijdende en lokale handel in verdovende middelen en witwassen.”

In de geplande evaluatie van het inrichtingsplan van het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) in de eerste helft van 2014 wordt bezien hoe de recherchefunctie op de Bovenwinden permanent geborgd kan worden.
Aldus de minister van Veiligheid en Justitie.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *