PFM | OM dringt aan op civiele zaak wegens wanbeleid bij overheids-nv’s

geen van de betrokken partijen – de overheid, de aparte nv’s of een andere belanghebbende – zo’n civiele procedure heeft aangevraagd

Omdat geen van de betrokken partijen – de overheid, de aparte nv’s of een andere belanghebbende –  een civiele procedure voor schadevergoeding hebben aangevraagd

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen vrijdag een verzoek ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof. Dit naar aanleiding van het rapport van oud-rechter Huub Willems over de gang van zaken bij de overheids-nv’s Refineria di Korsou, Aqualectra, en Curoil.

Het Openbaar Ministerie vraagt het Hof vast te stellen of er inderdaad sprake was van wanbeleid bij die overheidsentiteiten en de daarvoor verantwoordelijken aan te wijzen. Dit via een civiele rechtzaak.

Punt is dat op 8 september een periode van twee maanden verstrijkt na de publicatie van het rapport. Omdat geen van de betrokken partijen – de overheid, de aparte nv’s of een andere belanghebbende – zo’n civiele procedure heeft aangevraagd, zou de zaak op die datum verlopen. Daarmee zouden de verantwoordelijken de dans ontspringen.

Het OM vraagt het Hof om een deskundige aan te stellen die de conclusies van het rapport bevestigt. Ook vraagt het OM het Hof om de overheidsbedrijven te verplichten een of meerdere directeuren, commissarissen of een advocaat te machtigen alles te doen wat nodig is om de veroorzaakte schade te verhalen op de verantwoordelijke personen.

Om zeker te stellen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het wanbeleid leidde bijna tot de ondergang van Aqualectra, bleek uit het rapport.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *