Peterson: ‘Orde nu pas wakker’

Mr. Chester Peterson

Mr. Chester Peterson: ‘Orde nu pas wakker’

Peterson ‘juicht toe’ dat de Orde van Advocaten ‘eindelijk lijkt te ontwaken’. Maar betreurt het dat de Orde ‘nu pas lijkt te willen ontwaken’. De klachten van strafrechtjuristen hadden veel eerder, ook door de Orde, moeten worden aangepakt. Tegelijkertijd had Peterson ‘van de Orde niets verwacht’.

,,De Orde had dertien jaar terug moeten zijn opgetreden.” Het nu binnenskamers door de Orde aangekondigde onderzoek wordt door de advocaat ‘voor zoete koek genomen’. Peterson aan deken Frielink: ,,Het door u aangekondigde onderzoek naar algemene klachten is immers mosterd na de maaltijd.”

En dan volgt de volgende volzin:

,,Het aan de orde gestelde onvermogen van het Hof om zelfreinigend te zijn of, naar thans wederom gebleken, te willen zijn, immers het Hof heeft ondertussen maatschappelijk de ernstige aantijgingen, met zeer onheuse en zelfs de waarheid geweld aandoende beargumentering, onder het vloerkleed geveegd, bewijst dat deze kwestie de tijd van het houden van gesprekken met elkaar, binnenskamers, let wel: ook met het Hof, niet aan de orde is of mag zijn.”

Goed duidelijk moet zijn, gaat Peterson verder, dat een publiek debat gevoerd moet worden over het functioneren van de rechterlijke organisatie en de rechtspleging op Curaçao.

,,Dat is ook het oogmerk van de uitlatingen van mijn kantoorgenoot (Sulvaran, red.). De rechtmatigheid van het optreden van rechters en het Openbaar Ministerie en de rechtszekerheid in de Curaçaose samenleving zijn geen binnenskamers te regelen onderwerpen.”

Peterson vindt niet dat het Hof – het object van de maatschappelijke discussie – kan bepalen ‘dat die discussie wel of niet ongepast is’.

,,Dat de rechterlijke macht of de Orde van Advocaten van oordeel is dat de discussie niet of alleen op een door hen niet laakbaar geachte wijze mag worden gevoerd, is natuurlijk volledig van subjectieve aard.”

En voegt de advocaat van het kantoor Sulvaran & Peterson daaraan toe:

,,Een aard, laat ook dit duidelijk zijn, die hoofdzakelijk is ingegeven door de maatschappelijke afkomst.” De deken van de Orde, Frielink, krijgt óók meerdere vegen uit de pan. Hij is niet geloofwaardig, vindt Peterson. Want eerst keurt Frielink het af dat Sulvaran de publiciteit heeft gezocht om zich te beklagen over rechters en de rechterlijke macht, om vervolgens – buiten de publiciteit – in een e-mail aan Sulvaran te erkennen dat hij bekend is met klachten van strafrechtadvocaten.

Frielink heeft ‘als deken gefaald’, stelt Peterson. Sulvaran heeft overigens geen interesse in enig gesprek, zo laat zijn kantoorgenoot weten.

,,Het is dus ook juist uw handelen dat riekt naar politiek”, vervolgt het verwijt aan het adres van de Deken ,,hetgeen u overigens geenszins vreemd lijkt te zijn.”

De suggestie van Frielink dat wellicht politiek wordt bedreven door Sulvaran ‘wordt u zeer kwalijk genomen’. Peterson is niet alleen geen politicus, schrijft Peterson, maar vooral ook zijn de door hem aan de orde gestelde kwesties ‘geen kwesties waarmee politiek bedreven mag worden’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *