Persbericht Openbaar Ministerie: Vanmorgen behandeling Artikel 91

Openbaar Ministerie

Persbericht Openbaar Ministerie: Vanmorgen behandeling Artikel 91

Hedenochtend, 31juli 2014, heeft de behandeling in raadkamer plaatsgevonden van het verzoek (conform artikel 91 van het Wetboek van Strafvordering) ingediend door de raadslieden van G.R.M.J en R.A.D.S. om deze twee laatsten onmiddellijk in vrijheid te stellen.

De rechter-commissaris heeft de standpunten van zowel de verzoekers als ook die van het Openbaar Ministerie aangehoord en zal uiterlijk morgenmiddag 12.00 uur een beslissing nemen op het verzoek.

In de tussentijd blijven zowel G.R.M.J., als R.A.D.S. gedetineerd, nu de inverzekeringstelling van R.A.D.S. vandaag met acht dagen is verlengd door de officier van justitie. De rechtmatigheidstoets door de rechter-commissaris moet nog plaatsvinden.

Bron: Openbara Ministerie
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)
Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *