Persbericht Curacaohuis: Verbouwing ambtswoning

Experts: Wel achterstallig onderhoud, maar bouwkundige staat Curaçaohuis in orde. Foto Curaçaohuis van 2014

Experts: Wel achterstallig onderhoud, maar bouwkundige staat Curaçaohuis in orde. Foto Curaçaohuis van 2014

 

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao heeft kennisgenomen van het artikel in het Antilliaans Dagblad van 29 april 2014 over de verbouwing van de ambtswoning van de minister, uitgevoerd door de heer G. Pablo.
De ambtswoning verkeerde in verwaarloosde staat met aanmerkelijk achterstallig onderhoud.
De noodzaak om tot herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de ambtswoning over te gaan, stond buiten iedere twijfel, ook bij de heer Pablo.

In het huidig economisch klimaat schakelt opdrachtgever (het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister) voor werkzaamheden die verband houden met de publieke taak – zoals het onderhoud van de ambtswoning – bij voorkeur Curaçaoënaars in.
Nauwe familiebanden met de gevolmachtigde minister maken in het algemeen – en zo ook bij dit werk– geen deel uit van het selectiecriterium.

 Met in acht name van de voorkeur zijn in eerste instantie de heren Leverock en McLane gevraagd de werkzaamheden te verrichten.
Omdat de klus te groot bleek, is in overleg met laatstgenoemden nog een landgenoot bij het werk betrokken, de heer Pablo.
Het is logisch en redelijk dat de heer Pablo, die voor de uitvoering van zijn werkzaamheden toch al gebruikt maakt van zzp’ers, op verzoek van opdrachtgever eerstgenoemde heren bij de uitvoering heeft betrokken.

Het is juist dat er bij de afrekening van het werk een geschil met de heer Pablo is ontstaan over vermeende ‘extra’ kosten.
Door opdrachtgever zijn alle reguliere termijnen en al het meer- en minderwerk ruimschoots afgerekend.
Of een aannemer ‘uitkomt’ met de aanneemsom is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Ook de opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid.
Bij het aangaan van aannemingsovereenkomsten en besteding van publieke gelden heeft het Kabinet van Gevolmachtigde Minister er extra voor te waken dat een scherpe prijs voor het werk wordt bedongen.
Het stond de aannemer natuurlijk vrij om geen overeenkomst aan te gaan als prijs, betalingstermijnen of andere gerechtvaardigde wensen van de opdrachtgever ten aanzien van eerder bij het werk betrokken personen, hem niet zouden hebben aangestaan.

De gevolmachtigde minister herkent zich niet in het beeld dat de heer Pablo van haar betrokkenheid heeft geschetst.
Voor een weerlegging van deze details biedt een eventuele gerechtelijke procedure een geschikter forum dan de media.
Mocht de heer Pablo volharden in zijn vordering, dan zal uitgebreid verweer gevoerd worden. Het kabinet heeft er het volste vertrouwen in dat de Nederlandse rechter vervolgens in goede justitie in staat zal zijn een gerechtvaardigd oordeel over de eindafrekening te vellen.

De gevolmachtigde minister betreurt de in het artikel geschetste persoonlijke en zakelijke problemen van de heer Pablo, maar betwist een relevant verband met het uitgevoerde werk.
De minister wenst de aannemer veel succes met zijn toekomstige activiteiten.

Bron: Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Zie ook: Aannemer Curaçaohuis: ‘Ik ben kapotgemaakt’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *