30 C
Willemstad
• dinsdag 18 mei 2021 18:50

ParadiseFM | 50.000 mensen volledig gevaccineerd

Meer dan 50.000 mensen op Curaçao zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Zij hebben beide coronavaccinaties ontvangen. Ruim 80.500 mensen hebben hun eerste prik ontvangen. Bijna 83.000 mensen hebben...

Democracy now! | Tuesday, May 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Motie Staten vraagt meer versoepelingen, waaronder avondklok naar middernacht

De Curaçaose regering wordt in een motie van het parlement vandaag verzocht de coronamaatregelen verder te versoepelen. En dat op de dag dat premier Rhuggenaath in een...

Nu.cw | 62 Procent inmiddels gevaccineerd, prik nu vanaf 16 jaar

62 Procent van het aantal mensen op Curaçao dat gevaccineerd mag worden heeft inmiddels een eerste prik gehad. Er is dus nog een grote groep, ruim 30...

DolfijnFM | Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet EFO toets hoofdrekenen over doen

WILLEMSTAD – Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet de EFO Hoofdrekentoets overdoen. Afgelopen dinsdag deden ze die toets voor het eerst. Maar door een vergissing van...
- Advertisement -spot_img

PBC | Raad voor de Rechtshandhaving: Atrakoteam heeft van alles tekort

HomeMediaPBC | Raad voor de Rechtshandhaving: Atrakoteam heeft van alles tekort

Persbureau Curacao

Politie | Persbureau Curacao

Het Atrakoteam op Curaçao heeft te weinig materiële middelen. Ook is er een tekort aan personeel en celcapaciteit. De organisatie van de externe ondersteuning van het Atrakoteam moet ook beter. Dat staat in de rapportage van de Raad voor de Rechtshandhaving, dat vandaag is gepubliceerd.

De Raad voor de rechtshandhaving heeft eerder in 2015 een onderzoek verricht naar de aanpak van de bestrijding van atrako’s in Curaçao waarbij de aspecten organisatie, het opsporingsproces en het beleid al werden belicht.

De Raad deed destijds aanbeveling om de tekortkomingen op te lossen. Het onderzoek dat nu gedaan is gaat over de opvolging van de aanbevelingen uit het inspectierapport van 2015.

Middelen

De Raad constateert dat de beschikbaarheid van voldoende materiële middelen nog steeds een knelpunt is bij de politie. Ten tijde van dit onderzoek waren er defecte kopieer/printmachines die voor een lange periode niet in gebruik waren. Anders dan voorheen wordt slechts één dossier uitgeprint en aangeleverd bij het Openbaar Ministerie.

Het uitgeprinte dossier wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de Officieren van Justitie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit heeft geleid tot minder gebruik van hardcopy’s bij de politie en uiteraard tot afname van de daarmee verbonden administratieve werkzaamheden.

Er is nog steeds gebrek aan voldoende opsluitingscapaciteit bij de politie. Het plan om het cellencomplex in Rio-Canario te verbouwen is niet uitgevoerd. Er is nog steeds een structureel gebrek aan voldoende onderhouden dienstvoertuigen. De “applicatiemodule opsporing” in het computerprogramma Actpol is voor het Atrakoteam nog niet bruikbaar.

De afluistermogelijkheden zijn verbeterd. Het Team Digitaal beschikt echter niet over een middel om extra beveiligde systemen uit te lezen. Ook blijkt dat het Integrated Ballistic Identification System (IBIS) van de politie, dat essentieel is om ballistische onderzoeken te verrichten, wegens de beperkte financiële mogelijkheden nog steeds niet operationeel is.

Personele capaciteit

Het aantal medewerkers bij de unit Lokaal Ernstige Criminaliteit is wegens de werkdruk hoger dan de éénenveertig fte’s dat het inrichtingsplan van de politie voorschrijft. Meer dan twintig werknemers zijn binnen het Atrakoteam geplaatst. Met dit aantal medewerkers kan het Atrakoteam de werkdruk aan.

De ondersteunende teams Digitaal en Infodesk zijn echter onderbezet. Een sollicitatiecommissie heeft interne kandidaten voorgedragen om de functies binnen het team Digitaal en Infodesk in te vullen, maar de benoemingen hebben nog niet plaatsgevonden. Verder blijkt dat de sturing van het Atrakoteam is verbeterd doordat een functionaris op fulltime basis belast is met de waarneming van de functie van divisiehoofd.

Ondersteuning

Er is één analist van het team Infodesk geplaatst bij het Atrakoteam. Dit personeelslid ondersteunt het Atrakoteam door aangiftes te screenen en te analyseren.

Het Atrakoteam verricht hoofdzakelijk incidentele onderzoeken, waardoor zij geen behoefte hebben aan ondersteuning voor het opstellen en goedkeuren van projectonderzoeken.

Bij deze review blijkt dat de Koninklijke Marechaussee nog steeds – structureel – wordt benaderd om communicatieapparatuur uit te lezen, terwijl die taak volgens het inrichtingsplan aan het Team Digitaal is toebedeeld. Respondenten stellen dat het Team Digitaal vanwege onderbezetting niet wordt benaderd. Ook blijkt dat de overige ondersteuningsmogelijkheden van het Team Digitaal niet optimaal worden benut door het Atrakoteam.

De ondersteuning van de andere teams van de politie, te weten het Observatieteam (verder OT), het Team Forensische Ondersteuning (verder TFO) en het Aanhoudingsteam (verder AT), verloopt goed, aldus de Raad.

De ondersteuning door de telecombedrijven om informatie te verstrekken aan de politie is verbeterd. Forensische onderzoeken worden wegens gebrek aan voldoende budget nog steeds onvoldoende uitgevoerd. Er is niet onderzocht of de forensische onderzoeken door regionale forensische instituten zouden kunnen worden verricht.

Verder heeft het land Curaçao een forensische patholoog aangetrokken.

Kennis personeel

Het verbetertraject om aan de eindtermen in het rapport “Eindtermen KPC”, te voldoen is nog in uitvoering. De implementatie van dit traject heeft vertraging opgelopen.

De rechercheurs van het Atrakoteam volgen periodiek cursussen en trainingen waarvan het opstellen van dossiers en het toepassen van verhoortechnieken onderdeel vormen. Het OM is van mening dat de rechercheurs van het Atrakoteam degelijke onderzoeken verrichten en dossiers van complexe zaken kunnen opstellen.

Resultaten

Uit de overzichten van 2016, 2017 en 2018 blijkt dat respectievelijk 666, 561 en 425 atrako’s zijn gepleegd, waarvan in die jaren 60, 65 en 197 atrako’s zijn opgelost. Deze aantallen vertegenwoordigen respectievelijk 12%, 11.59% en 9%. Er is geen plausibele verklaring voor de daling van de gepleegde atrako’s noch het lage percentage van de opgeloste zaken. Respondenten denken dat waarschijnlijk de veelplegers achter de tralie zitten en dat hierdoor de atrako’s zijn gedaald.

De Raad is van oordeel dat in technologische middelen, bijvoorbeeld het IBIS, camera’s, middelen om telefoons beter te kunnen traceren en extra beveiligde systemen te kunnen uitlezen moet worden geïnvesteerd met als doel de pakkans van daders te verhogen.

Ook moeten meer forensische onderzoeken (DNA onderzoeken) kunnen worden verricht en zullen de ondersteuningsteams moeten worden benaderd, alvorens een beroep wordt gedaan op externe ondersteuning. In dit kader beveelt de Raad aan om in deze aspecten te investeren en om alsnog de nog niet uitgevoerde aanbevelingen op te volgen.

Bron: Persbureau Curacao

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties