PBC | Nederland wacht op rechter voor 170 miljoen gulden Girobanksteun

Persbureau Curacao

Dat valt af te leiden uit de memorie van toelichting bij de suppletoire begroting 2021 van Koninkrijksrelaties | Antilliaans Dagblad

Nederland wacht nog op de uitspraak van de rechter over de overname van de leningenportefeuille van de Girobank.

Dat valt af te leiden uit de memorie van toelichting bij de suppletoire begroting 2021 van Koninkrijksrelaties. Pas dan komt de beloofde 170 miljoen gulden beschikbaar.

Den Haag is bereid onder voorwaarden aan Curaçao een lening te
verstrekken om de afwikkeling van Girobank mogelijk te maken.

Aan de meeste voorwaarden is voldaan door Curaçao. De enige voorwaarde waar nog aan moet worden voldaan is dat de rechter uitspraak moet doen over de rechtsgeldigheid van het overdragen van de leningenportefeuille van Girobank aan een speciaal daarvoor gecreëerde Special Purpose Vehicle (SPV). Deze zaak zal in nog deze maand aanhangig worden gemaakt bij de rechter.

De lening zal maximaal de hoogte hebben van de waarde van de
leningenportefeuille van 170 miljoen gulden (€ 83,3 mln.). De rente voor
de lening wordt gebaseerd op de rente die de Nederlandse Staat
verschuldigd zou zijn voor een Dutch State Loan met een looptijd van
15 jaar, vast te stellen twee dagen voor de datum van het ter beschikking
stellen van de middelen. Maar de rente zal niet minder dan 0% zijn.

Bron: Persbureau Curacao

3 Reacties op “PBC | Nederland wacht op rechter voor 170 miljoen gulden Girobanksteun

  1. @Wim
    Graag “Miles” even toelichten.

  2. De enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden is de schuldigen strippen , en naar koraal specht. En dat ook nog zelf laten betalen.

  3. En intussen betalen we allemaal de Stephen Capella tax (verhoging van de CBCS license fee), hebben we onze water- en electriciteitsvoorziening in handen gelegd van de door CBCS niet integer en niet geschikt voor een directiefunctie bevonden Neysa Isena en zit de derde Grote Giro Graaier Garcia zijn straf voor een andere megafraude van hem uit in zijn luxe penthouse omdat hij het gevangenisvoedsel niet lust.

    Benieuwd wat de eigenaar van Miles hierover denkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *