PB | Rhuggenaath gevraagd als formateur

Rhuggenaath gevraagd als formateur

De Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag de heer E.P. Rhuggenaath verzocht om als formateur het vormen van een kabinet ter hand te nemen, op basis van het regeerakkoord dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN zijn overeengekomen.

Dat kabinet dient te worden gesteund door de fracties van genoemde partijen in de Staten en dient te bestaan bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het regeerakkoord, met inachtneming van de eenheid van beleid en zorgdragen voor de consistentie en bestendigheid van het beleid.

De Gouverneur heeft daarbij gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft aan de formateur verzocht om er op toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen.
Tot slot heeft de Gouverneur aan de formateur verzocht uiterlijk op 24 mei a.s. te rapporteren over zijn bevindingen en om haar tussentijds op de hoogte te houden van voortgang van zijn werkzaamheden.

De heer Rhuggenaath heeft de formatieopdracht in beraad genomen.

Bron: Persbericht Kabinet Gouverneur
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *