PB | Protocol met Nederland wordt wettelijk vastgelegd

Kabinet Wever-Croes I brengt weer rust en vertrouwen

Vandaag worden in het Parlement de wijzigingen behandeld in de landsverordening financieel toezicht (Laft) van Aruba. De wijzigingen zijn tweeërlei. Allereerst worden de nieuw afgesproken normen vanaf nu wettelijk vastgelegd en ten tweede wordt het weer mogelijk gemaakt dat ex-politici lid kunnen worden van het toezichtsorgaan.

SLECHTE FINANCIËLE SITUATIE
Toen Kabinet Wever-Croes I in november 2017 aantrad, werd iedereen geconfronteerd met de zeer slechte financiële situatie. Het tekort was vele malen groter dan het wettelijk toegestane. Aan de wettelijk voorgeschreven deadline voor indiening van de begroting en jaarrekening werd niet voldaan. Toezichtsorganen hebben gefaald en de vakbonden en commerciële sector waren stil. Het meest erge was wel dat duidelijk was dat ook de financiële normen in de toekomst niet gehaald zouden worden. Er was geen vertrouwen meer in Aruba, zeker niet vanuit Nederland. En de financiële kredietwaardigheid van Aruba stond op het spel.

NIEUWE NORMEN
De nieuwe regering onder leiding van Premier Evelyn Wever-Croes en Minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro hebben een Financieel Economisch Memorandum gepresenteerd met nieuwe normen: een tekort van maximaal 0.5% in 2019, een overschot van minimaal 0.5% in 2020 en minimaal 1% in 2021 en verder. Deze normen zijn door het Parlement reeds middels een motir goedgekeurd in september 2018 en in november 2018 zijn hierover nieuwe afspraken met Nederland gemaakt. Deze nieuwe afspraken creëren weer de basis voor vertrouwen in Aruba. De afspraken worden vandaag in het Parlement dan ook wettelijk vastgelegd. “Wij zijn vastberaden om aan deze normen te voldoen, niet om Nederland tevreden te stellen, maar om Aruba op weg te helpen naar het verkrijgen en behouden van duurzame overheidsfinanciën”, aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

EX-POLITICI
Toen de voormalige regering in 2015 de Laft-wetgeving introduceerde, had de AVP een verbod opgenomen in die wet. Het verbod hield in dat er geen ex-politici zitting mochten nemen in de toezichtcommissie. De AVP wilde door het invoeren van het verbod voorkomen dat ex-politici, zoals voormalig Minister van Financiën Nilo Swaen en voormalig Premier Nel Oduber, lid konden worden van de commissie. De huidige regering is een andere mening toegedaan, allereerst omdat een dergelijk verbod inconstitutioneel is, maar voorts om geen onnodige beperkingen op te leggen. Ook deze wijziging wordt vandaag behandeld.

EIGEN BEGROTINGSKAMER
Aruba is thans bezig met de voorbereidingen voor de invoering van een eigen begrotingskamer, om het huidig toezichtsorgaan Caft, op termijn te kunnen vervangen. Hierin zullen vanuit Nederland geen leden worden aangewezen, conform afspraak in het protocol. Een eigen toezichtsorgaan dus.

“Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard”. En dit weet Aruba beter als geen ander. Een jaar lang heeft de Premier moeten aanhoren dat er geen vertrouwen was in Aruba, omdat de voormalige regering zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Nu hoort ze dat steeds minder en dat is een goed signaal, vindt zij. “Wij hebben heel hard gewerkt en de bevolking heeft grote offers gebracht, om de financiën weer op orde te krijgen en om zo het vertrouwen weer terug te winnen. Wij zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg.”

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

Een Reactie op “PB | Protocol met Nederland wordt wettelijk vastgelegd

  1. Curacao Revisited

    “De huidige regering is een andere mening toegedaan, allereerst omdat een dergelijk verbod inconstitutioneel is, maar voorts om geen onnodige beperkingen op te leggen. ”
    ik zou dit niet als een beperking willen zien maar een voorzorgsmaatregel: ons gebied is berucht voor het aanstellen van vriendjes op basis van partij politiek (CBCS en Ys) dus deze “beperkingen” zijn meer dan noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *