Accountancy | Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) | Foto: Peter Hilz /HH

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.

Elderson pleitte er voor dat banken verplicht zouden moeten worden om informatie te delen over klanten die zij op verdenking van witwassen de deur wijzen. De centrale bankier schaarde zich daarmee achter eerdere oproepen van banken om meer informatie te mogen delen om witwassen effectiever te bestrijden. Volgens Elderson is er een brede wens in de financiële sector om meer samen te werken om witwassen beter te bestrijden.

Kuiken en Nijboer wilden naar aanleiding daarvan onder andere van de minister weten welke mogelijkheden hij ziet voor een zwarte lijst voor mensen die zijn veroordeeld voor witwassen. Hoekstra antwoord daarop onlangs:

‘Zoals aangekondigd in de agenda financiële sector, ben ik momenteel bezig met een onderzoek naar gegevensdeling om de effectiviteit van het cliëntenonderzoek en de monitoring van transacties te vergroten. Daarbij kijk ik onder andere naar de suggestie van banken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen en naar de mogelijkheid van een meldpunt voor of register met ongebruikelijke klanten. Ik versta daaronder klanten die een hoog risico vormen, dat wil zeggen klanten waarvan de bank of FIU-Nederland aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze betrokken zijn bij witwassen of financieren van terrorisme.

Ik onderzoek niet alleen de juridische (on)mogelijkheden en de toegevoegde waarde voor de effectiviteit van het cliëntenonderzoek en de transactiemonitoring, maar ook de proportionaliteit en wenselijkheid van de informatie-uitwisseling. Bij de beoordeling van dit laatste aspect kunnen bijvoorbeeld privacyoverwegingen een rol spelen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden opgenomen in het plan van aanpak tegen witwassen dat ik, samen met mijn ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid, voor de zomer naar de Tweede Kamer zal sturen.’

Bron: Accountancy Vanmorgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *