Opinie | Het beruchte snoepje van Rutte voor Mike Eman

Opinie Statenlid Aruba Endy Croes

Statenlid Endy Croes (MEP)

Op 28 december 2020 heeft Mike Eman met veel fanfare door zijn partij AVP, kennelijk als politieke stunt, in de media bekend laten maken , dat hij door de Raad van Advies van de Verenigde Naties benoemd is tot lid van deze Raad. Deze benoeming is geschied op voordracht van de Nederlandse Regering.

Toen ik dit bericht las, vroeg ik mij af hoe het in godsnaam mogelijk is, dat juist Nederland een dergelijke persoon zou hebben kunnen voordragen tot deze benoeming. Te weten, een persoon, die nota bene door zijn desastreus financiëel beleid als Minister President Aruba gedurende zijn regeerperioden van 2009 tot en met november 2017 willen en wetens naar de financiële afgrond heeft laten afstevenen en gezorgd heeft, dat Aruba aan het einde van zijn laatste regeerperiode een onhoudbare schuld van ruim AWG 4.197.300.000,00 heeft overgehouden.

Met name, een persoon, die toen hij in 2014 door Nederland aangesproken werd op dit abominabel slecht financiëel beheer en de Nederlandse Regering genoodzaakt werd om in te grijpen in een zogenoemde Ensure-hongerstaking is gegaan en Nederland heeft uitgemaakt tot verkrachter, daar -volgens Mike Eman Aruba “gegijzeld, verkracht en vernederd” werd door Nederland.

Juist, een persoon tegen wie in juni 2020 een verzoek tot een strafrechtelijk (financiëel) onderzoek bij het Openbaar Ministerie, onder overlegging als bewijsmiddel van het desbetreffende bankafschrift voor het bedrag van US$ 49,950.00, werd ingediend. Dit vanwege het aannemen door Mike Eman van o.m. dit bedrag van de in de U.S.A. verdachte hem bevriende Venezolaanse zakenman Roberto Rincon door omkoping, fraude en corruptie verkregen US$ 1 miljard aan crimineel c.q. zwart c.q. witgewassen geld.

Zulks als tegenprestatie voor het verlenen in 2014, binnen amper 4 werkdagen na het verzoek daartoe, van erfpacht op een domeingrond te Balashi van 3.703 m2 door het Kabinet Mike Eman.

Bij mijn onderzoek naar een reden c.q. rechtvaardiging van Nederland voor het doen van voormeld benoemingsvoordracht, ben ik uit een van de zijde van Mike Eman zelf afkomstige bron erachter gekomen, dat Mike Eman een cadeautje c.q. snoepje van Nederland tegoed had. Immers heb ik in de uitgave van het gedenkboek 10-10-10 opgenomen bijdrage van Mike Eman, getiteld “Een balans tussen verstand en hart” op pagina 85 kunnen lezen, dat vanuit Den Haag regelmatig een beroep op Mike Eman werd gedaan, zoals b.v. toen Nederland zijn zinnen had gezet op de in 2017 vrijkomende zetel in de VN Veiligheidsraad en aan Mike Eman werd gevraagd te lobbyen in zijn netwerken en dat volgens Mike Eman wie de stemming analyseert ziet dat deze benoeming van Rutte zonder Mike niet zou zijn gelukt.

Voorschreven benoeming tot lid van de RvA van de VN is derhalve niet gebaseerd op het feit, dat zoals Mike Eman in het AVP pamflet beweert, hij een fantastische vertegenwoordiger van Aruba zou zijn, doch op een ordinaire terugbetaalpolitiek van premier Rutte aan Mike Eman, die desverzocht ervoor gezorgd zou hebben, dat Rutte benoemd werd tot vertegenwoordiger van het Koninkrijk in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In Aruba staat deze aan corruptie grenzende praktijk bekend als “Canimi pa mi Canibo”.

Terwijl de huidige Minister-President van Aruba gedwongen wordt om het onder het Nederlandse toeziend oog door toedoen van Mike Eman willens veroorzaakte en door Nederland wetens getolereerde financiële rotzooi op te ruimen, wordt Mike Eman door Nederland beloond met een voordracht tot zijn benoeming tot lid van de Raad van Advies van het V.N.. Het kan verkeren!

Bron: Persbericht Endy Croes (Statenlid MEP),
Aruba

2 Reacties op “Opinie | Het beruchte snoepje van Rutte voor Mike Eman

  1. Tja, en dat zegt endy croes, zelf ontslagen bij lotto pa deporte, wegens gesjoemel met geld.

  2. Hahaha. Want de Emans waren altijd loyaal geweest aan Nederland. Het gaat niet om prestaties of competentie maar om loyaliteit. Het is hetzelfde verhaal met ruggenaath hier op Curacao. Zijn beleid is uitermate destructief geweest maar hij is hun lieveling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *