28 C
Willemstad
• vrijdag 1 december 2023

Democracy now! | Wednesday, November 29, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

CN | Curaçaose online casino’s verliezen opnieuw rechtszaken van spelers

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl De SBGOK heeft opnieuw meerdere rechtszaken namens spelers gewonnen van Curaçaose online casino’s. De stichting vorderde enkele honderdduizenden euro’s van online casino’s zoals 1XBet,...

Democracy now! | Tuesday, November 28, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, November 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Parlementaire enquête over VNA/VDC

HomeNieuwsParlementaire enquête over VNA/VDC

 

Operational shutdown Veiligheidsdienst

WILLEMSTAD — Er komt een parlementaire enquête over het functioneren van zowel de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) als de huidige Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Dit is de strekking van een motie, die vanochtend vroeg door de Staten werd aangenomen. De motie kwam aan bod tijdens een openbare vergadering van de Staten, waarin premier Gerrit Schotte (MFK) melding maakte van het feit dat de regering heeft besloten om een operational shutdown bij de VDC uit te voeren.

De operational shutdown is volgens Schotte vereist vanwege het feit dat de integriteit van de VDC ernstig is geschaad, dat er geen vertrouwen in binnen- en buitenland bestaat in de Veiligheidsdienst en omdat diverse werknemers van de dienst zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en zelfs strafbare feiten. Over deze strafbare feiten zijn ondertussen verschillende klachten bij het Openbaar Ministerie (OM) ingediend.

Schotte presenteerde gisteren de resultaten van een ‘zeer geheim’ onderzoek bij de VDC en ging ook in op de maatregelen, die de regering heeft genomen om het vertrouwen in de Veiligheidsdienst te herstellen. De bevindingen die de premier gisteren presenteerde, kunnen gelezen worden als een thriller of een spannende detectiveroman.

De ernstigste bevindingen die Schotte naar voren bracht waren onder meer dat personeel van de VDC:

– politiekgevoelige informatie zou hebben vernietigd,

– dat zij plannen zouden hebben beraamd om de regering omver te werpen,

– dat gevoelige informatie van de VDC ontvreemd zou zijn en later in de publiciteit zou zijn gekomen,

– dat onderzoeken naar misstanden bij de VDC stelselmatig gedwarsboomd zouden worden en dat in opspraak geraakte VDC-werknemers de leiding van de dienst door onwaarheden in diskrediet zouden hebben gebracht.

De premier onthulde ook dat VDC-werknemers in de kluis van de dienst zouden hebben ingebroken,

– geheime informatie over onder meer de screening van leden van het kabinet-Schotte zouden hebben ontvreemd,

– maar ook informatie over politiek gevoelige kwesties,

– zoals onder meer het illegaal transport van diesel door een vermeend familielid van voormalig premier en PAR-leider Emily de Jongh-Elhage, zouden hebben verwijderd.

Schotte deed ook een boekje open over de praktijken van de VNA in het recente verleden. Zo zou een voormalig gezaghebber (de premier noemde geen namen, red.) door de VNA in de gaten zijn gehouden vanwege vermeend overmatig drankgebruik. Terwijl in de laatste dagen van de Nederlandse Antillen VNA-functionarissen naar St. Maarten zouden zijn afgereisd om het hele bestand van VNA-St. Maarten te ‘verbranden’. Van dit laatste zou indertijd geen verslag of proces-verbaal zijn opgemaakt.

Ook wees Schotte op niet-geautoriseerde contacten tussen VDC-functionarissen en leden van oppositiepartij PAR.

Vergaande reorganisatie onder toezicht van begeleidingscommissie

Voltallige personeel tijdelijk op non-actief

Schotte kon gisteren niet uitsluiten dat er nog meer gevoelige informatie van de VDC naar buiten zou komen. Deze situatie en het feit dat er zowel in binnen- als buitenland vraagtekens bestaan over de integriteit van de dienst, was volgens de premier aanleiding om drastische maatregelen te nemen bij de VDC.

Zo komt er in de komende maanden een rigoureuze reorganisatie.

Om dit mogelijk te maken wordt het voltallige personeel tijdelijk op non-actief gesteld en zijn zij alleen maar op oproepbasis beschikbaar.

Schotte heeft de ministeriële beschikking hiertoe gisterochtend ondertekend, nadat de Raad van Ministers al op 2 april akkoord was gegaan met de maatregel.

De verregaande reorganisatie zal plaatsvinden onder toezicht van een begeleidingscommissie, bestaande uit:

–  voormalig PNP-premier Maria Liberia-Peters,

– oud VNAhoofd Wim Statius Muller

en voormalig Statengriffier Carl Gruning.

Gedurende deze periode zal de VDC onder meer worden bijgestaan door de Nederlandse AIVD op het gebied van training en procedures. De premier stelde ook dat in de toekomst alleen personen, die een vertrouwens- en integriteitsonderzoek hebben ondergaan, in dienst kunnen treden van de VDC.

Dit alles met het doel om de VDC weer betrouwbaar te maken, aldus Schotte gisteren.

De verklaringen van de premier waren aanleiding voor een zeer lang debat, waarbij beschuldigingen tussen de coalitie-partijen en de PAR over en weer gingen.

De PAR stelde dat de problemen bij de VDC veroorzaakt werden door integriteitsproblemen van leden van het kabinet- Schotte en de bemoeienis van de regering met deze gang van zaken.

 De gele partij hekelde ook het feit dat de premier met beschuldigingen was gekomen en niet met bewijzen.

Volgens de PAR was niet de VDC, maar de de screening van de ministers het probleem.

Ook pleitte de PAR ervoor om VDC-hoofd Edsel Gumbs de kans te geven om te spreken. De overheid moet zijn spreekverbod opheffen, zoals dat is gedaan voor voormalig crisismanager Franklin Calmero.

Schotte kondigde aan dat hij aanstaande maandag in een besloten Conventie van Senioren de fractieleiders in de Staten meer informatie over de bevindingen in het rapport zou kunnen verschaffen.

Vanuit de coalitiepartijen werd de PAR er verder van beschuldigd een corrupte partij te zijn, die achter de misdragingen bij de VDC zou zitten om zo weer aan de macht te komen.

Moties

Aan het eind van het debat in de ochtenduren werden twee moties ingediend. In de ene (gesteund door alle coalitiepartijen en de PNP) werd gevraagd om een parlementaire enquête bij de VDC uit te voeren. Deze werd aangenomen, waarbij alleen de PAR tegenstemde. Volgens de gele fractie moet de screening van de leden van het kabinet-Schotte worden onderzocht en kunnen hierbij de zaken bij de VDC ook worden onderzocht.

Een dergelijke motie van de PAR werd echter door een Statenmeerderheid afgewezen. Ook de PNP stemde hierin mee met de coalitiefracties van MFK, PS en MAN.

Volgens PNP-Statenlid Humphrey Davelaar steunde hij de gedachte dat er duidelijkheid moest komen over zowel de screening als de VDC, maar wenste hij niet deel te nemen aan de ‘oorlog van de moties’.

FOL-Statenlid Anthony Godett, die wel aan het debat deelnam, was bij de stemming over de moties niet aanwezig.

Derde keer

Het is de derde keer sinds het aantreden van het kabinet- Schotte en de huidige Staten dat er een parlementaire enquête wordt aangekondigd. Eerst had PS-leider Helmin Wiels zich sterk gemaakt voor een enquête naar het functioneren van de hele justitiële keten.

Over dit parlementair onderzoek is echter nooit meer iets vernomen.

Vorige week kondigde het bestuur van de PS tijdens een persconferentie aan, dat zij een parlementaire enquête willen naar de rol van de rol van de KLM en de Nederlandse regering bij het faillissement van luchtvaartmaatschappij DCA op de regionale en Mid- Atlantische routes.

Nu volgt de aankondiging, op verzoek van premier Gerrit Schotte (MFK), van een parlementaire enquête naar het functioneren van de VDC/VNA.

Lang

De Statenvergadering van gisteren was de langste in de relatief korte geschiedenis van de Staten van Curaçao. De vergadering ging oorspronkelijk van start iets na elf uur op de vrijdagochtend met drie agendapunten:

– ingekomen stukken,

– de Statenbegroting voor 2013

– en besprekingen met premier Schotte over maatregelen die de regering heeft genomen om het vertrouwen in de VDC te herstellen.

Het eerste vergaderpunt was snel afgehandeld, maar bij agendapunt twee voerden alle acht Statenleden van de PAR het woord en de begroting werd pas om iets voor zeven uur ‘s avonds goedgekeurd. Pas toen kon de presentatie van Schotte van start gaan. Met enkele onderbrekingen duurde het debat over de VDC tot vanochtend acht uur.

Gumbs

Gisteren zijn leden van de Landelijke Beveiligingsdienst (LBD) onder leiding van Amerigo Thodé langs het huis van VDC-hoofd Gumbs geweest. De opdracht die de agenten hadden meegekregen was om alle documenten en stukken, die Gumbs thuis had, op te eisen. Gumbs zou dit naar verluidt hebben geweigerd en hebben aangegeven dat de rechter tot drie maal toe heeft gesteld dat hij nog steeds diensthoofd is en dat de regering eerst in contact moet treden met zijn advocaat.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties