PAR, MFK en MAN slaan handen ineen

WILLEMSTAD — De PAR, MFK en MAN hebben elkaar dinsdag weten te vinden in een motie. De drie partijen die tot voor kort lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar die nu samen in de oppositiebankjes zitting nemen, eisen dat de regering met concrete plannen komt om de negatieve gevolgen van aanpassing van de pensioenwet te compenseren. Maar de motie werd door een Statenmeerderheid van de hand gewezen.

In de motie wordt bij de regering op concrete maatregelen aangedrongen.
Zo dient de regering binnen drie maanden een plan voor een verplicht pensioen voor alle werknemers te presenteren, maar ook een plan om bevolkingstoename te bewerkstelligen en een plan om het vertrouwen in de lokale economie te herstellen.
Ook wordt de regering geïnstrueerd om voorzieningen te treffen om ongewenste gevolgen van de aov-aanpassing te niet te doen, om plannen te presenteren ten aanzien van hoe het bedrag van 270 miljoen gulden voor investeringen die in de begroting is opgenomen aangewend zal worden, terwijl er ook werk gemaakt moet worden van de Lei di Bion.

Het betreft hierbij een programma om werkgevers te stimuleren om jongeren in dienst te nemen om zo de jeugdwerkloosheid op het eiland te bestrijden.
De motie kon echter niet op steun rekenen van de coalitiefracties.
Ook de regering, bij monde van minister Sherwin Josepha (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, PS), stelde niet overtuigd te zijn van de motie.
Josepha omschreef de motie als leeg, terwijl het tal van plannen en trajecten bevat waarmee de regering op dit moment al bezig is.
Het voorstel werd met tien stemmen vóór en elf tegen verworpen.

De samenwerking tussen de PAR, MFK en MAN is pikant te noemen.
Ten tijde van het kabinet-Schotte, toen de MFK en de MAN in de regering zaten en de PAR in de oppositie, stonden deze partijen lijnrecht tegenover elkaar.
Maar toen er na de verkiezingen van 19 oktober een nieuwe regering gevormd moest worden deden er geruchten de ronde dat de drie partijen aan het praten waren over de vorming van een nieuwe coalitie.
Dit was een van de redenen waarom toenmalig PAR-lid Glenn Sulvaran zich van de fractie van de gele partij afscheidde en als onafhankelijk Statenlid in zee ging met de PS, Pais en PNP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *