PAIS: Reforma is concentratie macht

reforma-hangWillemstad – Binnen het gedachtegoed van Reforma krijgt de figuur van de ministerpresident dictatoriale trekken, zo heeft politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS tegenover deze krant verklaard.

Advertentie

,,Het feit dat het parlement de minister-president niet naar huis kan sturen heeft trekken van de dictatuur zoals je dat in Haïti had.
Daar had je een president voor het leven.”

Volgens Rosaria hoeft een minister-president die zijn werk naar behoren doet niet te vrezen dat hij de laan uit wordt gestuurd.
Een ander punt van kritiek betreft de screening die nu opzij wordt geschoven.

,,De screening wordt aan de kant gezet, daarmee wordt de deur open gezet voor allerlei soorten mensen, dat kan niet”, zo merkt Rosaria op.

,,PAIS pleit er juist voor om de screening te verscherpen.
Wij willen bewindslieden niet alleen aan het begin, maar ook tijdens en aan het eind van hun ambtsperiode screenen.”

Statenleden hebben het heilige recht om hun zetel mee te nemen, zo oordeelt de politiek leider.

,,De politieke leiders, partijbazen en geldschieters moeten niet de ruimte hebben om een parlementslid dermate te manipuleren dat de persoon niet meer naar eer en geweten zijn werk kan doen.
Het is heel erg belangrijk dat parlementsleden naar eer en geweten kunnen handelen.”

Naar Rosaria’s mening beoogt Reforma een concentratie van de macht, terwijl PAIS juist pleit voor meer democratie.

,,Wij willen de macht in het bijzonder onder het volk meer verdelen.
Daarom ondersteunen wij de nationale dialoog en pleiten wij samen met de PAR voor het zogeheten burgerinitiatief.”

Als een bepaald onderwerp om wat voor reden dan ook niet op de agenda van de Staten komt te staan, kunnen burgers handtekeningen verzamelen en zo afdwingen dat het onderwerp toch wordt geagendeerd.

,,De wijzigingen die Reforma voorstaat, moeten conform artikel 44 van het Statuut ook door Nederland geaccordeerd worden, tweederde deel van de Staten moet ook met die wijzigingen instemmen.
De partij (MFK, red.) heeft op de televisie heel veel geld uitgegeven aan spotjes over Reforma, maar heeft de partijen in het parlement niet benaderd om meer draagvlak voor hun plan te krijgen.”

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parlementaire democratie op Curaçao is er een Statencommissie die zich bezighoudt met de herziening ervan.
In het kielzog hiervan moet een commissie van deskundigen aanbevelingen doen voor mogelijke wijzigingen in de toekomst.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *