Overwerk politie drukt begroting

Er was veel belangstelling op de banendag van de politie. Het overwerkprobleem zou met meer mankracht opgelost kunnen worden. FOTO JEU OLIMPIO

Er was veel belangstelling op de banendag van de politie. Het overwerkprobleem zou met meer mankracht opgelost kunnen worden. FOTO JEU OLIMPIO

Willemstad – Het beschikbare bedrag voor overwerk bij de politie wordt de laatste jaren telkens overschreden.Dit komt mede door diverse activiteiten die plaatsvinden die niet zijn begroot, zoals grootschalige moordonderzoeken, beveiliging van ministers en parlementariërs en voortschrijdend inzicht bij de regering die acties vergen die niet gebudgetteerd waren. Dit antwoordt de regering op opmerkingen van de Raad van Advies (RvA) bij de begroting 2014, die het opvalt dat het overwerk structureel van aard is en te veel op de begroting drukt.

Lees meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *