Oplossing jarenlang probleem in zicht

Oplossing studieschuld nabij

Oplossing studieschuld nabij

Willemstad – De Marilyn Alcalá- Wallé Foundation is blij dat DUO en minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) actie ondernemen en oud-studenten met een betalingsprobleem tegemoet komen. Marilyn Alcalá-Wallé, voorzitter van de Marilyn Alcalá-Wallé Foundation, vertelt blij te zijn met de aandacht voor de problematiek.

Alcalá-Wallé: ,,Het is heel moeilijk voor oud-studenten die weer op Curaçao wonen om aan informatie te komen. In Nederland zijn er veertien servicekantoren, op Curaçao is er geen. De afbetalingsplichtigen kunnen dus nergens naartoe. Vanaf Curaçao kun je niet inloggen met een DigiD-code en het tijdsverschil qua bellen helpt ook niet aan een goede communicatie. De problemen hebben met name te maken met gebrek aan informatievoorziening. Het is dan ook goed dat DUO komende week drie avonden voorlichting komt geven aan oud-studenten die problemen ondervinden met de terugbetaling.”

Vier jaar geleden heeft de Stichting een verzoek ingediend dat oud-studenten het bedrag mochten betalen in guldens. Zij vertelt dat het lastig is dat de bedragen in euro’s betaald moeten worden.

,,Dat is ook als proef op Bonaire toegepast. Dus het kan hier ook. De wisselkoers schommelt, dus studenten die een automatische incasso hebben ingesteld betalen soms te veel en soms te weinig. Als zij te weinig betalen, ontstaat vrij snel een betalingsachterstand. Een oplossing is gemakkelijk: aan het einde van het jaar een afrekening. Je moet immers geen beren op de weg zetten die niet nodig zijn.”

Ruim twee derde van de exstudenten die op Curaçao wonen had vorig jaar een achterstand in de terugbetaling van hun studieschuld. Bussemaker heeft nu per brief aan de Statenleden Zita Jesus-Leito (PAR) en Elmer Wilsoe (PS) bekendgemaakt dat er een versoepelde betalingsregeling wordt aangeboden aan oud-studenten van Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *