Overheids-NV’s en -organisaties anders aangepakt

Overheids-nv’s en –stichtingen

Door  Sharlon Monart
(Foto: Dick Drayer)

De regering-Schotte pakt overheids-nv’s en –stichtingen op Curaçao stevig aan. Anders dan bij vorige regeringswisselingen moet het nieuwe kabinet nu rekening houden met een Corporate Governance Code. En dat vereist een andere taktiek.

De code voor goed bestuur is ontwikkeld en van kracht om ‘ervoor te zorgen dat alleen personen die aan gestelde voorwaarden voldoen, president-commissaris worden’.
De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) ziet erop toe dat deze code wordt gerespecteerd. De SOAB ondersteunt de voordracht van kandidaat-commissarissen alleen wanneer zij aan gestelde eisen voldoen. De code moet voorkomen dat politieke kleur de aanstelling of de verwijdering van commissarissen en bestuursleden motiveert.

De taktiek die door de regering wordt toegepast vertoont telkens eenzelfde patroon: eerst wordt zo snel mogelijk de president-commissaris of de voorzitter van het bestuur vervangen. De nieuwe ‘man’ begint vervolgens een onderzoek naar de financiën en de productie van de organisatie. Om dat te kunnen doen, wordt de directeur op een zijspoor gezet en worden hem taken ontnomen of de toegang tot zijn kantoor ontzegd.

Bestendig beleid’
Toch lijkt de regering-Schotte met deze taktiek tegen de code in te handelen. Dat kan althans afgeleid worden uit de standaardbrief die betrokkenen ontvangen om de wisseling van de voorzitter – en te zijner tijd ook van de overige commissarissen of bestuursleden – te motiveren. Daar staat namelijk:

“in verband met het aantreden van een nieuw Bestuurscollege voor het eilandgebied Curaçao in september en van een nieuwe regering van het land Curaçao in oktober, beide met een (coalitie) samenstelling die afwijkt van hun respectievelijke voorgangers, acht de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het wenselijk dat ook de raden van commissarissen bij alle overheids-nv’s een weerspiegeling zijn van de regering om haar voorgenomen beleid te kunnen realiseren. Het wijzigen van de commissariaten als gevolg van gewijzigde bestuurs- of regeringssamenstelling is bestendig beleid”.

Fast balls
Door bij de voorzitter van het toezichtsorgaan te beginnen – dus aan de top van de hiërarchie van de organisatie – wordt voorkomen dat de commissarissen, die op het punt staan te vertrekken, contractuele verplichtingen aangaan die de net aangetreden MFK-PS-MAN-regering niet zinnen.

In regeringskringen worden Aqualectra en de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) genoemd als voorbeelden van ‘fast balls’ die vertrekkende commissarissen en bestuursleden langs de nieuwe regering gooiden. Bij Aqualectra zou de contractverlenging van directeur Anthon Casperson niet hebben mogen plaatsvinden. Bij de SSC wordt de verhuizing uit een overheidsgebouw naar een commercieel pand afgekeurd.

Verwijderen
Bij de Kas di Kultura (KdK) en de Curaçao Ports Authority (CPA) hebben zich recent minimale wijzigingen in het bestuur of de Raad van Commissarissen voorgedaan, die vrijwel direct tot een non-actief stelling van de directeur leidden. Bij KdK was dat Cheraldine Osepa en bij CPA, Marcelino ‘Chònki’ de Lannoy.

Andere entiteiten waar (vooralsnog) alleen de voorzitter van het desbetreffende toezichtsorgaan is vervangen zijn UTS, Aqualectra en Curoil. Er zijn echter ‘grondige onderzoeken’ aangekondigd bij deze bedrijven met de mededeling dat niet zal worden gedraald met het verwijderen van de directeur(en) als hen iets kan worden aangerekend, zoals tegenvallende operaties, tariefstellingen of bedrijfsresultaten.

Code Corporate Governance

SOAB

Met ingang van 1 januari 2010 is op Curaçao de ‘Code Corporate Governance’ van kracht. Deze Code is van toepassing op de vennootschappen en stichtingen die onder invloed staan van de regering van Curaçao. In de regelgeving inzake de Code is opgenomen dat er een Adviseur Corporate Governance moet zijn die het Land adviseert over de toepassing van de Code en daarmee samenhangende regelgeving.

De beoogde Adviseur is de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) die momenteel in oprichting is. Vooruitlopend daarop is SOAB als Adviseur aangesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *