30 C
Willemstad
• zondag 19 mei 2024 19:37

Opzegrecht consensus Rijkswetten ter discussie

Consensusrijkswetten: Opzegrecht Consensusrijkswetten ter discussie Nederland niet open voor alle standpunten
Consensusrijkswetten: Opzegrecht Consensusrijkswetten ter discussie Nederland niet open voor alle standpunten

Van een onzer verslaggevers Willemstad – Nederland, bij monde van minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, staat niet open voor alle varianten op het al dan niet toekennen van het eenzijdig opzegrecht in de consensus Rijkswetten.

Dit heeft Plasterk in een kamerbrief bekendgemaakt waarin hij zijn visie geeft op de uitkomsten van de conferentie.

De Arubaanse delegatie heeft bij dit onderwerp te kennen gegeven zich voor wat betreft het opzegrecht aan te sluiten bij de opstelling van Curaçao en Sint Maarten. Plasterk legt uit:

,,Tijdens de Koninkrijksconferentie op Aruba is onlangs stilgestaan bij het belang dat Curaçao en Sint Maarten hechten aan het opnemen van het eenzijdig opzegrecht in de consensus Rijkswetten. Dit zal worden meegenomen in de evaluatie van de Rijkswetten die in 2015 zal plaatsvinden. Daarbij heb ik wel aangetekend dat niet alle varianten open staan. Er is een samenhang tussen hetgeen is geregeld in de Rijkswetten en de samenwerkingsrelatie tussen Nederland en de landen op deze thema’s.”

Alleen Curaçao heeft overigens knelpunten ingebracht ten aanzien van interpretatieverschillen van onder anderen bepalingen in het Statuut, te weten het ontbreken van een individueel opzegrecht ter beëindiging van de consensusrijkswetten, en de evaluatie en onderhandeling van Curaçao en Sint Maarten over de Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Over dit laatste punt is uiteindelijk niet meer gesproken in de Koninkrijksconferentie omdat geconstateerd is dat het feitelijk een geschil is tussen twee landen en geen knelpunt van het Koninkrijk.

Waar het gaat om de consensusrijkswetten met betrekking tot justitie is afgesproken dat voor het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) in juni een evaluatieopdracht gemaakt is voor de justitiële rijkswetten. Deze evaluatieopdracht wordt voorbereid door een werkgroep waarin alle landen zitting hebben.

,,Deze evaluatieopdracht zal vervolgens na vaststelling in de Rijksministerraad aan het parlement worden aangeboden. Daarnaast heeft de Rijksministerraad de Raad van State van het Koninkrijk om een voorlichting gevraagd over de evaluatie justitiële Rijkswetten”, zo licht Plasterk de Tweede Kamer in.

Het gaat hier om de evaluatie van de Rijkswetten Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Openbaar Ministerie, politie en Raad voor de Rechtshandhaving.

Aruba niet mee in Rijkswetten

Plasterk concludeert uit de laatste conferentie dat Aruba geen belangstelling meer heeft voor het mogelijk participeren in de consensusrijkswetten. Op dit moment is Aruba uitsluitend aangesloten bij de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. ,

,Aruba heeft zich niet meer uitgelaten over de wenselijkheid aan te sluiten bij andere consensusrijkswetten. Eerder heeft mijn voorganger mevrouw Spies, naar aanleiding van een toezegging van toenmalig staatssecretaris Bijleveld om de Eerste Kamer te informeren over het onderzoek dat Aruba doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij diverse consensusrijkswetten in het kader van de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk, de Eerste Kamer bericht dat Aruba hoopt door deelname aan de werkgroepen die voortvloeien uit de Koninkrijksconferentie, beter zicht te krijgen op de praktische uitwerking van de consensusrijkswetten en op basis daarvan een mening te vormen over aansluiting.

Ik concludeer derhalve dat Aruba hierin geen aanleiding heeft gevonden de aansluiting uit te breiden naar andere rijkswetten”, zo schrijft hij naar het parlement.

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Gearchiveerd als

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties