DH | Sarah wants clarity on Doncher’s suspension

PHILIPSBURG--United Democrats (UD) Member of Parliament (MP) Sarah Wescot-Williams on Thursday evening called on government to provide clarity on the suspension of Princess Juliana International Airport (PJIA)...

Ingezonden | Respect!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Kluivert tijdelijk bondscoach

Willemstad - Patrick Kluivert vervangt tijdelijk Guus Hiddink als bondscoach van de Curaçaose voetbalselectie. Hiddink is herstellende van Covid-19 en niet fit genoeg om de selectie te...

PBC | Curaçaose stranden per direct weer open

Persbureau Curacao De stranden op Curaçao zijn per direct weer open. Het juridisch verbod blijkt in de ministeriele beschikking helemaal niet te bestaan. De regering communiceerde dat op...

PBC | Bicentini wil Hiddink graag opvolgen

Persbureau Curacao Bicentini is bereid te praten over een terugkeer naar Curaçao om Hiddink tijdelijk op te volgen. De voormalige bondscoach van Curaçao zegt nog niet te zijn...

AD | Stormloop op vakanties: extra TUI vluchten naar Curaçao en Aruba

Sanne Meijer | Algemeen Dagblad Dat we vanaf vandaag weer in het vliegtuig mogen springen naar een aantal bestemmingen, hebben reisorganisaties geweten. De telefoon staat roodgloeiend. ,,Alles wijst erop dat vandaag...
- Advertisement -spot_img

Column Ron Gomes Casseres | Regels

HomeAuteursOpiniesColumn Ron Gomes Casseres | Regels

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres
Door Ron Gomes Casseres

Ons land is een rechtsstaat. Dat betekent dat er in ons land wet- en regelgeving is die bepalen hoe wij ons moeten gedragen, en ook hoe we met elkaar en met onze omgeving dienen om te gaan. Die regels raken ons, de burger, op nagenoeg alle gebieden in ons dagelijks leven; zelfs veel van de vrijheden die we genieten worden begrensd door wet- en regelgeving. Wetten en regels houden ook veelal sancties in als we deze niet opvolgen; dan is het veelal de overheid die naleving moet handhaven en dat doet middels het justitieel apparaat of via andere toezichthoudende en sanctioneerde instanties. Juist daarom verwachten we van de overheid dat deze zich niet alleen strikt houdt aan wet- en regelgeving met de handhaving waarmee dezelfde overheid belast is, maar ook dat elke perceptie dat dit niet het geval is door de overheid in haar handelen en bedrijfsvoering wordt vermeden. De overheid moet ook op dat gebied voor de samenleving voorbeeldscheppend zijn.

Naleving van regelgeving
Of de overheid wel of niet haar eigen regels naleeft, laat ik graag aan de rechter om te bepalen. De perceptie is echter dat dit niet altijd het geval is. Zo zijn in ieder geval de bouwwerkzaamheden begonnen voor het nieuwe ziekenhuis NHO, waaronder het hakken en afvoeren van tonnen aan klip en rots, lang voordat de bouwvergunning werd gegund. De projectmanager van de aannemer zou zelfs bij het ontvangen van die bouwvergunning aan een aantal ministers gezegd hebben dat ‘we al bijna een jaar geleden met de werkzaamheden begonnen’. Op Wechi wordt met veel tamtam aangekondigd, ook met grote borden langs de weg (a propos, heeft degene die de borden heeft geplaatst wel een vergunning daarvoor van het bevoegde gezag?), dat er volkswoningen zullen worden gebouwd; er woedt echter nog een strijd voor de rechter of alle ruimtelijke ordening-regelgeving op dat landgoed is nageleefd. In Brievengat komt er een tijdelijke opslag van vuurwerk. Het al decennia gebruikte kruithuis bij de Seru Loraweg ontplofte verleden jaar, mede vanwege het niet naleven en niet handhaven van de daarvoor bestaande regels, waarbij zelfs doden vielen. Ook voor die tijdelijke vuurwerkopslag dient de overheid echter de wettelijke procedures te volgen, maar de perceptie is dat dit niet gedaan is. Op het terrein van corporate governance plaatst de toezichthouder SBTNO (Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten) regelmatig vraagtekens bij de wijze waarop gezagsdragers leden van het bestuur van overheidsvennootschappen benoemen. En dan de strijd die al jaren door Smoc wordt gevoerd om de overheid te dwingen ervoor te zorgen dat de aan raffinaderij opgelegde regels ook worden nageleefd; door dat gebrek aan handhaving van de opgelegde regels en criteria wordt de gezondheid van eigen burgers geschaad – en stijgen de kosten van de gezondheidszorg in ons land. Bij het schrijven van deze column is ter discussie de mate van ontwikkeling – let wel, niet het ontwikkelen of niet – van Oostpunt dat een tiende van ons eiland beslaat. Het is te hopen dat de maatschappelijke discussie als resultaat zal hebben dat het zo belangrijke koraalgebied bij Oostpunt ook voor de na ons volgende generaties zal worden gewaarborgd. Daarvoor dienen niet alleen de wet- en regelgeving van ordelijke ordening te worden nageleefd maar ook, lerend uit wetenschappelijk onderzoek, dat er een verantwoord milieubeheer wordt gevoerd ten bate van het behoud van de unieke biodiversiteit van ons eiland.

Gebrek aan regelgeving
Op 10-10-‘10 is niet alle regelgeving die geldig was in het Eilandgebied Curaçao overgegaan naar het nieuwe Land Curaçao. De regelgeving die niet is overgegaan maakte deel uit van de zogenaamde negatieve lijst. Op die lijst komt helaas ook regelgeving voor die wij niet kunnen missen, waarschijnlijk vanwege het gebrek aan degelijke voorbereiding van de overgang naar de nieuwe staatkundige status. Daaronder hoort onder andere de politieverordening die bevoegdheid verschaft om te kunnen optreden tegen vervuiling op de openbare weg en andere gebieden. Fouten gebeuren, maar wat niet is goed te praten is dat vandaag, meer dan vier jaar sinds die regels om te kunnen optreden tegen vervuiling in wezen niet meer bestaan, er nog steeds geen nieuwe regelgeving is op dit gebied. Het na meer dan vier jaar voortdurend gebrek van deze regelgeving wekt de perceptie dat onze gezagsdragers het allemaal niet zo erg vinden dat die regelgeving er niet meer is, al is dat ten detrimente van de vervuiling, de hygiëne en de gezondheid van onze bevolking.

Ook op Rijksniveau
Regels die ons raken worden ook op Rijksniveau bepaald. Zo zijn er recentelijk drie aanwijzingen gegeven aan de gouverneurs van Aruba en St. Maarten. Juristen, zowel in onze Nederlandse Caribische eilanden als in Nederland, zijn het erover eens dat de juridische vorm waarbij dat is geschied geen schoonheidsprijs verdient en feitelijk niet volgens de regels is gegaan. Het voorgaande zegt niets over de zakelijke situatie die geleid heeft tot deze aanwijzingen, maar wel over het volgen door de Rijksministerraad van de regels die in ons Koninkrijk bestaan, en in dit geval van het Statuut en het Reglement van de Gouverneurs. Met het niet volgen van de staatkundige regels is de mogelijkheid van beroep betrapt en is er precedent geschapen, en ook die zijn van groot belang in een rechtsstaat. Gelijktijdig met het aangeven aan de Caribische landen dat specifieke regels inzake begrotingsbeheer en integriteit gevolgd dienen te worden, wordt in de juridische vormgeving daarvan de bestaande regels niet gevolgd. Daarmee wordt helaas zelfs op Rijksniveau een perceptie geschept die niet als voorbeeld kan dienen voor onze samenlevingen.

Noblesse oblige
Te vaak vergeten we dat noblesse oblige, dat iemand die in de samenleving bevoorrecht is door positie of anderszins, de plicht heeft er iets goeds mee te doen en vooral om zich ernaar te gedragen. Dat is ook de reden waarom het belangrijk is dat alle leiders in onze samenleving, en vooral zij die het voorrecht hebben het gezag te voeren in ons land, zich ook meer dan anderen naar de regels gedragen en elke perceptie vermijden dat dit misschien niet het geval is. Dat betekent dat het niet voldoende is slechts te beweren dat er geen vuiltje aan de lucht is als burgers en ngo’s aan de deur kloppen met beweringen dat regels niet voldoende gevolgd zijn; het vereist juist dan vooral zakelijke argumenten om aan te geven waarom dit wel zo is. Dat geldt voor alle leiders in onze samenleving, in ons land en in ons Koninkrijk. Het bestaan van een perceptie dat regels niet gevolgd worden, of niet belangrijk zijn om hernieuwd te worden als ze vervallen, geeft naar buiten toe een slecht teken van de integriteit van onze overheid en is tevens een slecht voorbeeld voor eigen burgers. Dat past niet bij het principe van noblesse oblige, van het zich gedragen naar de positie die men inneemt in onze samenleving. En dat past ook niet in een beter Curaçao, een beter Curaçao voor iedereen.

Lees hier meer van de hand van Ron Gomes Casseres

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. DE MANIER WAAROP DE ‘AANWIJZING’ TOT STAND IS GEKOMEN MAG DAN GEEN SCHOONHEIDSPRIJS VERDIENEN, MAAR HOE HAD DAN BELANGENVERSTRENGELING EN WILLEKEUR ANDERS KUNNEN WORDEN AANGEPAKT? DOOR DE SLAGER ZIJN EIGEN VLEES TE LATEN (GOED)KEUREN?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties