Opinie | Is er sprake van zelfverrijking, machtsmisbruik en corruptie bij de AZV op Aruba?

Opinie door Karel Maduro (MEP)

Karel Maduro (MEP)

Karel Maduro (MEP)

Karel Maduro (MEP):

Al een tijd geleden bestaat er grote financiële onzeker- heden binnen de AZV op Aruba.

Na het intreden van de regering van de AVP, waren er kort daarna twijfelachtige punten naar boven gekomen voor wat betreft de kosten uitbestedingen bij de AZV (Algemene Ziektekosten Verzekering).

Één van de voornaamste bezorgdheden is, dat de patiënten die naar het buitenland moeten en voornamelijk naar Cali Colombia, kunnen alleen bij een bepaalde hotel verblijven. In dit geval bij Bela Nova 1, 2, 3 en nu zijn ze bezig met een nieuwe uitbreiding complex nr. 4. Waarschijnlijk zijn deze complexen 2, 3 en nu 4 geconstrueerd met financiële middelen vanuit de pot van AZV. (Dit is pas big business).

Wat ook een mysterie blijft en die uitgezocht en beantwoord moet worden is, het feit wie eigenlijk de eigenaren van bovengenoemde complexen zijn. Het is van belang om dit te kunnen bewijzen of er sprake zou zijn van belangen verstrengeling met directe bestuursleden van AZV.

Ook wat met spoed aandacht nodig heeft, is dat er met het koersverschil van de US dollar tegenover de Colombiaanse peso wordt gesjoemeld. De cliënten van AZV krijgen een vergoeding met een vaste koers die veel lager is dan de huidige koers van de peso op de markt. Iemand profiteert hier van winst ten koste van AZV. Geen wonder dat het bij de AZV het helemaal mis loopt met de financiën door dit soort praktijken.

De huidige directeur werd al eerder ontslagen i.v.m. wanprestatie. Het is na de komst van de regering van de AVP Eman I , dat hij weer in dienst werd genomen. Is het zo dat hij nu wel beter functioneert, of was hij toen weer binnengehaald om bepaalde handelingen te verrichten?

Conclusie; er is een zeer bescheiden groep die van privilege geniet, en hierdoor waarschijnlijk heel rijk wordt door de AZV business terwijl de bevolking een hoge premie hiervoor betaalt, o.a. met introductie van de BAZV door de regering van AVP. Deze ontstane situatie vraagt z.s.m. naar duidelijke uitleg en antwoorden van de betrokken Ministerie.

Karel A.J. Maduro (MEP), econoom en politicus

Bron: ArenaPoliti.co

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *