31 C
Willemstad
• zaterdag 15 juni 2024

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...

CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week

WILLEMSTAD - The amendment proposed by MP Rennox Calmes to the Constitution of Curaçao to prohibit same-sex marriage will be discussed next week in a meeting of...

NOS | Tweede verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden vanwege de dood van de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee die daar eind vorige maand werd doodgeschoten. De 22-jarige inwoner...

Democracy now! | Friday, June 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 14 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Curaçao verwelkomt bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao heeft in mei bijna 54.000 verblijfstoeristen verwelkomd, een stijging van 24 procent vergeleken met mei vorig jaar. Dit resultaat bevestigt volgens toeristenbureau CTB...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Het begin van het einde

HomeAuteursOpiniesOpinie | Het begin van het einde

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Curacao is danig op weg om in anarchie te vervallen. Het is reeds genoegzaam bekend dat deze regering Pisas stuurloos is, van voren niet weet waar zij van achter mee bezig is, geen flauw benul heeft van hun bestuurlijke taken, m.a.w., totaal niet in staat is om dit land te besturen. Dit wordt nog verergerd door de omstandigheid dat een aantal aangetrokken consultants van een kwaadwillig allooi, elk met hun eigen agenda, dankbaar misbruik maken van de onwetendheid en onkunde van de bestuurlijke ambtsdragers die hun hebben aangesteld.

 

Een goed voorbeeld betreft het gebeurde rond de detournement de pouvoir (misbruik van staatsmacht) waar GMN-minister Pietersz-Janga zich schuldig aan heeft gemaakt toen zij schrikbarend onnozel en niet onderricht in bestuurlijke aangelegenheden, die beruchte, voor haar opgestelde brief ondertekend heeft die BVZ-vereffenaars de instructie gaf om ondernomen juridische procedures te staken.

Zowel de minister als de adviseur die het stuk tersluiks aan haar ter ondertekening heeft voorgelegd, bekleden nog steeds dezelfde positie hetgeen erop duidt dat de werkstructuur tussen een (a) onkundige minister aangestuurd door (b) dubieuze adviseurs, heel bewust in stand wordt gehouden. De politieke waarde van Dorothy Pietersz-Janga ligt in haar onnozelheid en kneedbaarheid, haar kerkelijke MFK achterban zal haar daarom niet gemakkelijk laten vallen.

Wij zien verder een minister van Economische Zaken die trots zijn drie speerpunten voor de maand januari heeft kenbaar gemaakt tw: (1) constructie fase drie voor rekreatiegebied Marie Pampoen, (2) Project Zakito en (3) Projekt Marsche. Prachtig allemaal, drie kleine show-projecten waar hij mee mag pronken maar verder geen kik over een structurele aanpak van de enorme economische problemen die ons land in een zware economische crisis hebben doen belanden. Strategisch profileren wordt hem niet gegund, de PNP geeft hem daar niet de ruimte voor, hij wordt blijkbaar zeer kort aan het lijntje gehouden.

Wij zien verder nog steeds de post van Minister van Justitie niet ingevuld en een Justitieel- en migratie beleid dat regelrecht indruist tegen bepalingen uit internationale mensenrechtenverdragen. Pisas heeft weinig tijd voor hoofdpijndossiers, de beleidsleemte die hij daardoor veroorzaakt wordt slinks en doortrapt ingevuld door kortzichtige- en xenophobe beleidsmedewerkers uit de justitiële keten die er overigens absoluut geen moeite mee hebben om ons land regionaal en internationaal voor schud te zetten.

Verbazend is nog steeds de benoeming van een muziekdocent als onze gevolmachtigde minister die op zijn beurt, volstrekt niet verwonderlijk, een even onbekwaam team van dollende family and friends tot zijn adviseurs heeft aangesteld, dit ongetwijfeld met als doel om het Curacaohuis om te turnen in het hotste vermaakcentrum van Den Haag. Koddig genoeg blijft onze lider maximo de kundigheid van dit showteam halstarrig verdedigen.

De deerniswekkende incapaciteit van ons bestuurlijk apparaat blijkt verder uit zoveel andere aspecten zoals o.a. ook uit de volstrekt inadequate ambtelijke dienstverlening, onbeheersbare overheidsfinancien, een totaal verwaarloosde infrastructuur en talloze andere tekortkomingen die er op duiden dat deze overheid haar taken in de verste verte niet aan kan.

Wat de situatie thans nog erger maakt is een openlijk vertoon van machteloosheid door het buigen voor groepen die het recht claimen op het mogen plegen van (verkeers)overtredingen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat van officiële kant überhaupt in gesprek wordt getreden met stuntrijders die het recht claimen om het openbaar verkeer in gevaar te mogen brengen of om het openbaar verkeer te verstoren? Hoe zit je als overheid in elkaar om in discussie te gaan met mensen die het openbaar gezag ordehandhaving verwijten (imagine!) om vervolgens hun beklag daarover te gaan doen, dit is de omgekeerde wereld! Waarom is dit oneigenlijke- en onwezenlijke onderwerp überhaupt bespreekbaar? En hoe kan het worden toegestaan dat het ‘feveren’ op bepaalde plekken oogluikend wordt toegestaan enkel vanwege gebrek aan politie-mankracht? Wat is de next step, zij die van de openbare weg een racebaan willen maken, kunnen die ook hun rechten te Rio Canario gaan bepleiten?

Dit slappe, ruggengraatloze beleid komt uit de mond van een premier die zelf politie-agent is en die ooit gezworen heeft (of de eed heeft afgelegd) om de orde en de veiligheid in onze gemeenschap te waarborgen. Nu deze in zijn hoedanigheid van ‘lider-maximo’, al deze gevaarzettingen schoorvoetend duldt enkel maar om zijn populariteit bij het sensatie-minnend publiek niet te schaden, bij wie kunnen de burgers dan terecht voor hun verkeersveiligheid? Nu die ambtelijke aansturing van hogerhand ontbreekt ziet de politie af van optreden tegen deze lolzoekende ordeverstoorders daarbij gebruikmakende van het kwestieuze argument dat rigoureus optreden ‘collateral damage’ met zich mee kan brengen.

Zwichten voor de tyrannie van de ordeloosheid waardoor aan onruststokers steeds meer terreinwinst wordt gegeven. Zo worden de wortels gelegd voor anarchie, wie houdt andere rusteloze doelgroepen zoals die van autoracers, relschoppers, feestneuzen, lolbroeken en chaos-liefhebbers tegen om hun rechten op de openbare weg als hun rechtmatig feestterrein, te gaan claimen?

Gezag en geordend bestuur is aan het afkalven, Curacao let op uw zaak!

GEORGE LICHTVELD

38 reacties

 1. Kolderiek dat eiland Curaçao … en weer helder omschreven ook. Een eiland waar voorshands grote prutsers en totale onbenullen de dienst wat lijken uit te maken.

 2. djaka zegt vrijdag 7 januari 2022 op 09:08
  ’De terloor gang van dit eiland is al in 1969 begonnen ‘ nou nee het was al eerder begonnen toen er van
  overheidswege niks aan scholing en kadervorming werd gedaan en je alleen als arbeider aan de slag kwam in tegenstelling tot de agrarische aktiviteiten van voor 1915

 3. En Pik Pisas plus Holle Bolle Gijs en MFK Baas Gerrit de Raaf rijden op hele botte scheef geslepen lange houten doorlopers en proberen daarmee de elf stedentocht mee te rijden om aankomende verkiezing stemmers winnen, alleen het probleem is dat er veel te veel bewakers om hun heen moeten mee schaatsen of lopen, aangezien ze nog beter beveiligt moeten zijn als mijn Vriend Wilders en dat is niet echt leuk schaatsen, daarom duiken ze de eerste de beste kroeg in en gaan zich vol zuipen met berenburg en vreten zij zich vol van het varken van het spit. maar ondanks dit valse spel komen ze toch thuis met een elf stedentocht kruisje, ra ra hoe kan, is de g v m van het Curacrimhuis in Den Haag weer bezig geweest, aangezien die supper diploma’s en functies op papier kan vervalsen, hoelang zit hij nog op die stoel o nee ik moet zeggen op die kroon!.

 4. Tegenwoordig rijden de curacrimse politieke MFK & PNP schaatsers allemaal op klapschaatsen, vooral die schaatsers die denken aan de top te zijn zakken regelmatig door het 15 centimeter dikke ijs, omdat ze te zwaar zijn “zie holle bolle Gijs Cooper” , Leerling Pastor cq Apostel Gerrit de Raaf zakt er niet door omdat hij zo licht is als een veertje en straks word hij nog lichter als hij zijn 3 jaar gevang moet uit zitten wegens geld verduistering van het arme curacrimse volk. ps Hallo OM, hoe zit het met de oproep aan Gerrit de Raaf om te gaan zitten, jullie weten toch ook dat hij geen 1.8 miljoen kan betalen van zijn soos uitkering???????!!!!!!!.

 5. 1969 Het begon mat papa Godett.
  Had zijn mond vol over sociale gelijkheid, het eige wat hij deed was f&F aanstellen en goedhuishouden in de staatskas. Niets armen eerst.
  Hij en zijn familie eerst.

  Het eindigt met Pik Pisas, weet niet welke meer brains heeft, maar die ook niets anders doet dan lintjes knippen, uit dineren gaat, en honderden F&F aanstelt, hij staat inmiddels al op 400..gaten , er lijken steeds meer bij te komen. Lichten hele lappen weg zonder straatverlichting, borden, naamplaatjes, huisnummers. alles is chaotisch.

  Tussendoor hadden we 1.Wielsen, 2.Marias, 3.Dons en 4.Zitas, Coopers., Marveliens, Myrnas
  Wat hebben ze gedaan? Geroofd, opgestookt, terreinen verworven, gereisd, f&F voorgeschoven.

  50 jaar zwart bestuur heeft Curacao naast maanwegdekwegen en 4 miljard aan schuld zeker ook wat opgeleverd!!!

  De black jet set!

  Ze heten, Wielsen, Lamoneys, Godetts, G, S, D Martinas, Liberias, Leitoes, Coopers, Camelias, Sluizen, etc etc etc en al hun prive consultants die tegen de hoofdprijs mochten declareren

 6. 30 mei kan er herdacht worden dat de nieuwe politiek ontwaakt.
  10 October kan herdacht worden dat de nieuwe politiek zijn hoogtepunt heeft bereikt.
  2 februari kan herdacht worden dat de nieuwe politiek het eiland veranderd heeft in een anarchie waar persoonlijk gewin, binnen de politiek, op de eerste plaats is gekomen en dat daardoor YDK met potentie gevlucht is en er alleen kans armen en vasalen over zijn gebleven.
  2 februari 2022 de dag dat er afstand van de beschaving is genomen.
  2 februari 2022 de dag dat de Supreme lider zich kan laten kronen tot koning van het onafhankelijke land Curaçao.
  2 februari de dag dat er afscheid genomen is van staten en verkiezingen, omdat ze toch geen toegevoegde waarde hadden.
  Of:
  2 februari 2022 de dag dat de bevolking zegt dat het klaar is. Dat de bevolking het vertrek van de gehele politiek eist.
  De dag dat begonnen wordt met het vervolgen van de bestuursmisdaden.
  De dag dat er algemeen beslag gelegd wordt op de bezittingen van alle politici nu en verleden, en zij moeten bewijzen hoe ze aan die bezittingen gekomen zijn.
  Wat gaat 2 februari 2022 worden?

 7. Dit gaat nog erger worden:
  De regering heeft steeds minder geld om uit te geven.
  Prioriteiten:
  Eigen loon en vergoedingen.
  De vergoedingen aan familie en vrienden, zeker die vrienden die geholpen hebben met het zorgen dat ze gekozen werden.
  De salarissen van de top, omdat ze horen bij de 2de categorie en ze mede kunnen zorgen dat “de rust” en status quo blijft.
  Salarissen van de ambtenaren en personeel van de overheids NV’s. Zij vormen met 30% de ruggengraat van de maatschappij
  (Nu komt het belang van het plaatsen van partij vasalen en familie ook naar voren)
  En pas op de laatste plaatsen: zorgen dat de ambtenaaren hun taak uit kunnen voeren.
  Dus ook de politie heeft dadelijk geen werkende voertuigen of benzine meer.
  Intussen is er nu al een personeelsgebrek
  1 op de 5 zit thuis met “corona” ook al is het niet zo, wie heeft de mogelijkheid om dit te controleren?
  TiME Out.

 8. Ik ben er nu achter waarom straffeloosheid en wetteloosheid hoogtij viert!
  De milieupolitie heeft slechts 1 persoon, rop kan eveneens niet uitrukken om te kijken waar er illegaal wordt gebouwd.
  Reden is dat er meestentijds geen benzine is om ergens naar toe te gaan.
  Het klinkt als een lacher maar het is first hand inside info.
  Zoals ik eerder opmerkte ben het eens met George het land is compleet in anarchie.
  Er is geen geld voor niets meer, kennis vertrekt of is al vertrokken, de kneuzen de F&F zijn gebleven.
  Zo is de situatie momenteel.
  Als nl dit nog langer met lede ogen laat doorgaan mag de laatste straks het licht uitdoen

 9. Roy Rogers@ zegt had Lucille Wout maar eerder op getreden tegen dit stelletje geboefte wat nu het hele eiland leeg aan het plukken is. Nu ik zal je wat anders vertellen Roy@, Lucille heeft als Gouveneur geen enen moer te vertellen, haar echtgenoot Herman George de bouwopdrachten weg gever en daarmee tonnen heeft en nog verdient komt dan ook aan de beurt. Dus alles blijft zoals het is en alles blijft zoals het was. Dus een grote corrupte rotzooi en niet anders ook in het ambtenaar zooitje, en Gerrit de Raaf lacht zich het schompus gat het land naar de kl.te gaat, Pik danst aan de pijpen van Apostel en leerling Gerrit de Raaf aangezien hij de baas en de opperbevelhebber van zijn MFK is en niet Pik Nog Cooper, er is maar Baas bij de MFK en dat is hij, Gerrit ……………!. rust zacht stemmers van de MFK als jullie strak aan de honger gallemichis liggen als er geen geld meer uit Makamba land komt.

 10. @BrianS , probleem niet alleen in deze regering, maar nu rijst het wel de pan uit, alhoewel schotte heeft er natuurlijk ook ‘n behoorlijk zooitje van gemaakt, ook toen zaten pisas en cooper op hun troon. PS met larmonie toen, myrna godett , ach laat maar zegt drechi ook altijd.

 11. Onze enige redding is mevr. Lucille Wout, maar ik snap nog steeds niet dat zij niet ingrijpt met een Alg.Maatregel van Rijksbestuur. Het is allang twaalf uur geweest. Echt mensen, Nederland moet hoe dan ook gaan ingrijpen. Dagelijks gaat dit Rots met ferme stappen naar de kl###n.

 12. @Kaat cs, probeer alleen maar aan te geven, dat we het hebben over een jarenlang structureel probleem, dat partij-politiek overstijgt.

 13. 100 % de waarheid. Laat het verleden met rust, want er kan niets teruggedraaid worden. Er moet dringend maatregelen getroffen worden voordat deze situatie erger wordt. Mike…..

 14. Zelfs als de bestuurders met pek en veren rond gedragen worden door punda en otrobanda verschijnen ze de volgende dag weer in de staten en op de volgende kieslijst.

 15. Om je oncomfortabel te voelen heb je nog een beetje eer en geweten nodig.
  Onze profiteurs hebben hun eer verkocht en hebben geen geweten.
  Onze profiteurs worden alleen maar geraakt als ze gestript worden van hun geld.
  Waardigheid hebben ze niet.

 16. Je vraagt erom als je dit soort kraaltjes en spiegeltjeslui op het pluche helpt.
  Wat verwacht je van een premier die als hoogtepunt in zijn prepolitieke carriere bekeuringen perforeerde en archiveerde. Uiteraard niet alfabetisch. De beste man kan amper begrijpend lezen, maar hij komt met 25K per maand weg, en vreet de statskas letterlijk leeg met zin wekelijkse etetntjes en treats aan latinas

 17. Ik ben eens met George,
  Op Curaçao heerst al jaren wetteloosheid. Ik zag automobilisten politie gezag gewoon negeren en doorrijden. Politieke onmacht door onkundige parlementaire kennis. Een land waar iedereen zonder de juiste kennis of screening, Minister of gedeputeerde kan worden. Al en al te triest voor woorden.

 18. @Tom, Dat is om te geven dat dit een structureel probleem is op Curacao en niet alleen nu met deze regering. Probleem is veel groter dan dat en zou dus ook op die manier dienen te worden aangepakt!

 19. De terloor gang van dit eiland is al in 1969 begonnen .
  Je ziet het overal over de hele wereld ,wanneer de
  zogenaamde kleine of laag geschoolde volk voor het zeggen heeft gaat het volkomen mis .
  En ook bij de hoogopgeleide , is het vaak f&f die gaan voor .
  Maar ja nos mes por .

 20. een heel terechte column met als kers op de taart de huidige gevolmachtigde minister die bij een volgende baan in Den Haag waarschijnlijk toiletten gaat schoonmaken.
  Eens dat het eigenlijk onder geen enkele partij goed is gegaan. Eigenbelang prefereert, het is altijd de schuld van iemand anders, en onze “toppers” krijgen nooit in het buitenland topbanen, dat zet te denken

 21. Mooi verhaal, precies de vinger op de zere plek gelegd. Voor vele friends & family een uiterst oncomfortabele waarheid. En daarom is het geen verrassing dat iedere profiteur op dit forum alles zal ontkennen.

 22. Het is opmerkelijk dat 3 van de 10 reacties gelijk naar het verleden wijzen met de opmerkingen en dat het onder het PAR/MAN bewind niet veel beter was.

  Ik zie in het artikel geen enkele bewering van George, dat het in het verleden beter was, hij geeft zijn visie/mening op de huidige gang van zaken, en daar kan/mag je uiteraard wat van vinden. Maar om gelijk weer naar het verleden te verwijzen en dat als excuus gebruiken om ‘het zelf niet beter te doen’ vind ik persoonlijk een slap excuus.

 23. We hebben constateren dat dit al begon ook tijdens MAN en PAR.
  Kennedy wist niet hoe om te gaan met de Alcala, Zita en Suzy en Gijsberthas.

 24. @ook dat nog, gaat het hier over verschil van regeringen. Wordt nergens in zijn stuk over gerept. Kan zeggen ‘ n heeel groot verschil. Waar mensen werken worden fouten gemaakt, maar de huidige (regering) hebben nu al behoorlijk wat bokken geschoten, daarbij in enkele jaren mljn verbrast door mfk en pnp.

 25. Wat mij vanmiddag tijdens een ‘sightseeing’ bij Dam pretu in de buurt opviel dat er losgebroken koeien, een kleine 80 stuks waaronder zo’n 7 stieren over plantages raceden. Blijkt dat de eigenaar het vertikt een hek rondom z’n terrein te plaatsen. Gek dat de overheid dit toestaat. Het houden van koeien kost geld dus wat is er makkelijker ze in de mondi te laten eten en ondertussen de eigendommen van mensen te laten vernielen. Dat ook daar niet wordt ingegrepen is echt abnormaal. Hoe vaker ik het stuk van George lees hoe duidelijker het wordt, dat het eiland in de ban van een complete anarchie is.

 26. Prima verhaal, maar wat is het verschil tussen de puppets van PAR en MAN etc.
  Verschil is er niet hr Lichtveld. Deze eerlijkheid zou u sieren.

 27. @Robert, ‘n beetje te negatief en overdone. Ik vindt ‘t , moet ik zeggen hemelschreiend de situatie hier, en tis nog erger als door George beschreven.

 28. Nee eens,
  Maar wat is de root cause?
  Een bevolking die niet anders weet dat dit normaal is
  Man en par waren niet veel beter.
  Sterker nog er waren daar mensen die wel de kunde hadden en niet veel beter re(a)geerde.
  Wat verwacht je dan?
  Dit zijn de vruchten van een educatie systeem bedoeld om de mensen onwetende en dom te houden.

 29. De feiten spreken voor zich. En zijn schandalig. OK! Teneur is wellicht wat al te negatief en bwetje overdone. Bestuur op ons eiland… kansa hende

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties