28 C
Willemstad
• donderdag 23 september 2021 02:47

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Een geheimhoudingsplicht versus Rules of Corporate Governance

Opinie door Marguérite Nahar

Over NDA (Non Disclosure Agreement), aka geheimhoudingsovereenkomsten

Er schijnt onlangs op Curaçao een nieuwe wet te zijn ingevoerd, een wet die alle andere bestaande regelingen overstijgt, inclusief het B.W., statutaire voorschriften, alsmede de Rules of Corporate Governance. De wet van de geheimhoudingsplicht. Een wet die de Premier heel hoog in het vaandel draagt. Maar ho, wacht eens even, geheimhoudingsplicht dat is toch geen wet?

Dat is toch gewoon een regeling tussen partijen, waarin wederzijdse afspraken zijn neergelegd over het geheim houden van bepaalde zaken die tussen hun besproken of onderhandeld worden. Soms worden die afspraken neergelegd in een enkel contractbeding, soms in een complete NDA (Non Disclosure Agreement), een geheimhoudingsovereenkomst.

- Advertentie -

Elke geheimhoudingsovereenkomst bevat een standaardbeding dat de plicht tot geheimhouding slechts geldt, (1) indien en voor zover er op de contractspartners bij die NDA niet reeds uit anderen hoofde een rapportageplicht, of meldingsplicht, of publicatieplicht bestaat. (2) indien en voor zover de zaken die onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet reeds in brede kring in de publiciteit zijn gebracht.

In al die genoemde gevallen kan de geheimhoudingsplicht niet worden afgedwongen en zeer beslist niet wanneer er een meldingsplicht op grond van de wet bestaat. Te denken valt bijvoorbeeld aan de melding van ongebruikelijke transacties, of de statutaire goedkeuringsvereisten waar het bestuur van de overheids-NV aan onderworpen is.

Of de publicatieplicht van de jaarcijfers van bepaalde vennootschappen. Hoe dan ook is het een onwrikbaar rechtsbeginsel dat bij contractbeding het dwingend recht niet terzijde gesteld kan worden.

En een NDA is een contract, evenals een non-disclosure clause een doodgewoon contractbeding is. Ergo: niet de wettelijke regeling moet wijken voor de geheimhoudings¬ plicht, maar de geheimhoudingsplicht moet wijken wanneer er uit anderen hoofde een meldings- of rapportageplicht bestaat. Het bestuur van de vennootschap mag dus niet onder het mom van een plicht tot geheimhouding, wettelijke of statutaire voorschriften negeren.

- Advertisement -

In de statuten van RdK is er in artikel 2 Doelomschrijving sub c een onderdeel, hetwelk voorschrijft dat de vennootschap (mede) belast is met het behartigen van de belangen van o.a. de aandeelhouder, dat is het Land vertegenwoordigd door de Ministerraad. Het is niet erg aannemelijk dat de belangen van het Land (Curaçao) op de meest adequate manier behartigd worden met een erfpachtrecht op, of lees: de verkoop en eigendomsoverdracht van een natuurlijke hulpbron, zoals de strategisch gelegen diepzeehaven Bullenbaai, nota bene voor een symbolische prijs van één US-dollar.

In artikel 19, lid 2 van dezelfde RdK statuten staat vermeld dat de Aandeelhoudersvergadering (let wel: niet het bestuur van de ONV en ook niet de Premier in zijn dooie eentje, maar de AvA, dus de voltallige Ministerraad) ) bevoegd is het door de ONV te volgen financiële, sociaal-economische en personeelsbeleid in grote lijnen te bepalen.

Dit impliceert dat zelfs als de RvC ingevolge artikel 13 lid 6 sub q en r goedkeuring had verleend tot zo’n plotselinge, drastische wijziging in het personeelsbeleid dat er in één klap circa 900 voormalige Isla werknemers bij RdK als nieuwe personeelsleden op de payroll werden geplaatst, desondanks een Aandeelhoudersbesluit genomen in de Ministerraad moest zijn verstrekt aan het bestuur van RdK, c.q. van CRU.

Dit impliceert eveneens dat het bestuur jegens de Aandeelhouder wel degelijk een meldingsplicht heeft die niet veronachtzaamd mag worden onder het mom van een geheimhoudingsplicht.

De Rules of Corporate Governance hebben een wettelijke grondslag, hetgeen met zich meebrengt dat die rules niet met een contractbeding simpelweg terzijde geschoven kunnen worden onder het mom van een geheimhoudingsplicht. Ik ben benieuwd of de Premier de Tweede Kamerleden ook met zijn geheimhoudingskluit in het riet gaat sturen.

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

Opinie Nahar: Focus op Bullenbaai | Persbureau Curacao

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Kunnen ze Neetje van der Veen niet inhuren voor de corporate governance?

    Neetje van der Veen keurde als renumeration committee bij Girobank een bonus van bijna 400,000 dollar goed, terwijl de bank zware verliezen leed en de criminele Capella al voor een kapitaal op de payroll van Girobank stond en ook nog eens voor 10,000 gulden in de maand bij het fraudeleuze luchtkasteel Ctex.

    Neetje van der Veen had er ook geen moeite mee dat die 400,000 dollar werd overgemaakt naar een rekening van de moeder van creep Capella in Panama, met als omschrijving aankoop software.

    Go Neetje go, ga je zakken nu bij de RdK vullen!

  2. Geheimhoudingsplicht op Curacrim, ik stik bijna van het lachen als ik het lees. als je met MFK leden waaronder Gerrit de Raaf cq Pik dit afsluit is alles al bekend als je bij hun nog niet de deur uit bent.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, September 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Kustwacht schiet illegale man op zee neer

De Kustwacht Caribisch gebied heeft gisteravond schoten gelost bij de aanhouding van een illegale boot in de wateren van Curaçao. Daarbij is een man gewond geraakt. De Kustwacht...

Nu.cw | Nederlandse regering reserveert 314 miljoen gulden voor Coho

In Den Haag werd gisteren de Rijksbegroting gepresenteerd. De gevolgen van het coronavirus zijn goed zichtbaar, ook op de Caribische landen in het Koninkrijk. De Nederlandse regering...

Nu.cw | Curacao Pride: ‘Hijs alsjeblieft de regenboogvlag tijdens de Pride-week’

De organisatie van de Curaçao Pride roept ondernemers, stichtingen en particulieren op om tijdens de Pride-week de regenboogvlag te hijsen of via social media hun steun voor...

Nu.cw | Nieuwe zittingsdatum voor de zaak-Girasol

Er zijn vier verdachten in de zaak-Girasol, waarbij het gaat om verdenking van het vervalsen van documenten, misbruik van subsidiegelden en witwassen bij de stichting Wit Gele...
- Advertentie -