Opinie | De degeneratie en teloorgang van een politieke partij

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Toen op 25 februari 1994 de politieke partij PAR met 33996 stemmen een klinkende overwinning behaalde, stond het aan het begin van een veel belovende regeerperiode geïnspireerd en aangestuurd door politiek leider Miguel Pourier.

Een geweldige start voor een partij die ondanks dat er op dat moment zich grote uitdagingen voordeden veroorzaakt door de zware impopulaire maatregelen die genomen moesten worden. Het geloof in de partij was mede te danken aan het integere imago van Miguel Pourier en het algemeen heersende vertrouwen in de oprechte, dienstbare en nederige leiderschapsstijl die hem zo typeerde.

In zijn emotionele speech na de verkiezingsuitslag verkondigde hij de noodzaak voor een ommezwaai om orde op zaken te stellen. De uitzinnige massa begon minutenlang “ruim op de boel’ te scanderen, het imago van de PAR als puinruimerspartij was gevestigd en zou nog jarenlang gestand houden.

Vandaag de dag wordt de partij echter meer gezien als het tegenover gestelde , een partij die de afgelopen regeerperiode eerder het zinnebeeld is geweest van bestuurlijke onkunde en politieke klungeligheid, en daardoor juist als een van de oorzaken wordt gezien waarom het land in een puinzooi is geraakt. De PAR is duidelijk wederom op haar retour.

Toen vier jaar geleden Eugene Rhuggenaath het premierschap over nam ontstond er een soort opleving in het geloof van de oude glorie van de partij. Het hoge aantal persoonlijke stemmen dat hij had weten te vergaren wees op een maatschappij breed heersend vertrouwen dat hij, gekenschetst als de nieuwe Kennedy en/of Gandhi, het imago zou worden van koersvast, kordaat, verstandig en integer leiderschap.

Alhoewel de man qua moraliteit, rechtgeaardheid en ethiek goed in elkaar steekt en daarnaast ook beschikt over een gezonde dosis intelligentie en politiek inzicht, is zijn premierschap uitgelopen op een grote teleurstelling. Dit laatste is voornamelijk te wijten aan een ontstellend gebrek aan leiderschap en het ontberen van persoonlijk overwicht. De nieuwe Kennedy werd door zijn politieke omgeving nooit serieus genomen omdat men al gauw door had dat hij er alles aan deed om conflicten te ontlopen, zulks met als gevolg dat hij al gauw een speelbal werd van de dominante kenau Suzy Camelia-Romer en de onhandelbare, chaotische MAN-partij waar iedereen wel een beetje de baas in speelt.

De opeenhoping van maatschappelijke problemen (herstart-raffinaderij, crisis-situatie in Venezuela, de Covid-pandemie en de sterke terugval van de economie, het gehakketak met Nederland over de noodhulp) die zich cumuleerden in de 24 juni-rellen deden geruchten de ronde doen gaan dat moe gestreden en genadeloos bekritiseerd, hij er de brui aan zou hebben gegeven en zich terug zou gaan trekken uit het actieve politieke leven.

Dat blijkt duidelijk niet het geval te zijn nu hij zichzelf wederom als politiek leider van de PAR heeft opgeworpen al was het maar om de partij, bij gebrek aan een ander leidersfiguur, door de komende verkiezingen heen te sleuren. Of Rhuggenaath welgemeend nog vier jaren premierschap ambieert of juist heel strategisch een sluipende aftocht in gedachte heeft, doet weinig ter zake, met hem aan de leiding is de partij sowieso in bad shape. Leiding- en sturing geven is inmiddels overduidelijk niet zijn sterkste kant gebleken.

Maar wat beduidend erger is betreft de welhaast onbegrijpelijke beslissing van de partij om Quincy Girigorie als tweede op de kandidatenlijst te plaatsen. Wat de partij bezielt om daartoe te beslissen is mij een volkomen raadsel. Quincy is voordat hij toentertijd in 2017 door Rhuggenaath werd benaderd om de nieuwe minister van Justitie te worden, nooit eerder bij de PAR betrokken geweest en heeft ook gedurende zijn ambtsperiode maar van weinig betrokkenheid laten blijken met de partij.

Daarnaast heeft hij getoond een uiterst onbekwame minister van Justitie te zijn die ook door zijn omgeving niet serieus werd genomen. Als nieuwkomer en lichtgewicht had hij zeer beslist geen overhand op de vastgeroeste bonzen uit de justitiële keten en is hij ook niet in staat gebleken het politie-korps goed aan te sturen.

Dat laatste blijkt o.a. uit de heftige waarschuwingen die politiewoordvoerder Imro Zwerver door middel van de ondertussen bekend geworden voice note heeft geuit over het nonchalante gedrag van agenten en leiders.

Ook zien wij dat hij absoluut geen greep heeft op de leiding van de Toelatingsorganisatie en het Gevangeniswezen die maar doen en laten met crisis-migranten zoals het hun maar goed dunkt en daarmee vaak in overtreding zijn met internationale regels op gebied van de bescherming van mensenrechten. Principeloos probeert hij deze xenophobe topambtenaren in bescherming te nemen en te verdedigen, niet begrijpende dat hij ons land regionaal en internationaal te kijk zet als een bananen-republiek waarin ambtelijke willekeur het wint van menselijke waardigheid. Schaamteloos verkondigt hij met rappe tong halve waarheden en leugens over de toch wel meevallende condities waarin gedetineerde ongedocumenteerden verkeren en beschuldigt hij geheel ongefundeerd mensenrechten-organisaties van het opruien van deze ongedocumenteerden tegen de detentie-autoriteiten.

Zijn volstrekte incompetentie blijkt ook uit het feit dat voor de in de nacht van 13 op 14 oktober 2018 plaatsgevonden cocaïneroof uit de kluis van het politiebureau nog niemand verantwoordelijk is gesteld, niemand daarvoor is aangesproken, laat staan dat de roof is opgelost. Ook als minister aanvaardt hij geen verantwoordelijkheid voor deze schandalige en criminele gebeurtenis en blijft hij ongegeneerd op zijn stoel zitten alsof er niets aan de hand is.

Ook zien wij hoe hij in dat kader eveneens geen maatregelen heeft getroffen tegen de eindverantwoordelijke korpschef Sambo en dat zelfs na het debacle van de bestorming van Fort Amsterdam in juni vorig jaar waarbij Sambo openbaar erkende gefaald te hebben en aangaf om die reden zijn functie neer te willen leggen, deze politiefunctionaris door Quincy juist beloond werd met een nieuwe gecreëerde functie.

ex KPC chef Mauricio Sambo en justitieminister Quincy Girigorie

De op die beslissing gevolgde kritiek wimpelde de bewindsman toen geheel autocratisch af met het argument dat het ‘des ministers’ is om dat te bepalen, gym-buddy Sambo werd zo voor de zoveelste keer de hand boven het hoofd gehouden. Deze in alle opzichten gefaalde-, nepostistische-, mensenrechtenschendende minister valt thans in de PAR omhoog tot de tweede positie direct onder de partijleider hetgeen betekent dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat hij in het parlement wordt gekozen en nog veel erger, waarschijnlijk aanspraak zal maken op een nieuw termijn als minister van Justitie.

Quincy nog vier jaren minister van Justitie is een doem-scenario, de rillingen slaan mij om het lijf als ik eraan moet denken hoeveel imago-schade hij het Land nog meer kan aandoen en hoe, ongetwijfeld onder zijn nieuw regime het politiekorps nog verder zal gaan verloederen.

En wat de PAR betreft, het is hun vrije keuze, maar Quincy als politiek leider wordt de ondergang van de partij. Dat de PAR zodanig is afgegleden dat zij deze narcistische-, zelfgenoegzame-, onbekwame-, nep-pastoor als kroonprins en redder van de partij willen beschouwen heeft waarschijnlijk enkel te maken met zijn pastorale aanhang die men denkt als stemvee mee te kunnen krijgen. Dat men daarmee het paard van Troje binnen haalt wordt niet ingezien.

Door Rhuggenaath wordt de scepter over gegeven aan een incompetente would-be pastoor die op het criterium van menselijke waardigheid allesbehalve bijbelvast blijkt te zijn als men in ogenschouw neemt hoe achteloos en zonder ook maar de minste empathie hij de kwetsbare groep van crisis-migranten over levert in handen van hun ambtelijke kwellers.

Het is hartverscheurend om te ervaren hoe een voorheen vermaarde politieke partij toentertijd in gang gezet door een inspirerende leider, thans dreigt teloor te gaan omdat er geen toekomstige betere leider kan worden gevonden dan een potsierlijke dikdoener.

Door waanwijs en zelfingenomenheid dreigt het levenswerk van Miguel Pourier vernietigd te worden, die overpeinzing doet erg zeer.

George Lichtveld

62 Reacties op “Opinie | De degeneratie en teloorgang van een politieke partij

 1. redactie curacao

  Beste reageerders,

  Hoewel er heel mooi was begonnen, is de discussie inmiddels ontspoort. Daarom zien we ons genoodzaakt dit draadje sluiten. Dat is spijtig, zowel voor de schrijver, als voor alle anderen.

  Ook de discussie over verwijderen van comments met emoticons zijn we inmiddels voorbij. De commentpolis heeft vaak gewaarschuwd dat die technische problemen en daarmee teveel werk opleveren dan er capaciteit aanwezig is.

  We hopen slechts dat er in de komende roerige verkiezingstijd op de inhoud van het artikel en niet meer aanvallend op elkaar wordt gereageerd.

  Vriendelijke groeten,
  KKC redactie

 2. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 3. Inmiddels 4 dagen na het uitstekend verwoorde artikel van George en zijn de rollen nu duidelijk omgedraaid.
  Men rolt over elkaar heen, de ene flauwekul na de andere.
  Sh…t zeg wat een niveau.
  Succes maar verder.

 4. @Dislect
  Zie @Samoeraai | 5 februari 2021 om 13:22 |
  Met “je” en “jou” bedoel ik niet ‘Disclect’ maar de EcHtE YdK, ook wel ‘eheyk’ genaamd, of eigenlijk Echeck*). Even deze toelichting anders zou de eerdere post misschien verkeerd kunnen worden uitgelegd.

  *) zie
  https://www.encyclo.nl/begrip/echec

 5. @JOHN; je vergeet er sommige mensen geloven dat er iemand ooit onbevlekt ontvangen is.

 6. Een YdK bestaat niet. Je bent een kind van je moeder en vader. Niet van een eiland. Degenen die zich YdK noemen zijn waarschijnlijk als zaadje door marsmannetjes op het eiland gedropt. Alleen het ontkiemen is niet helemaal goed gegaan.

 7. CITAAT
  Dislect | 5 februari 2021 om 10:53 |
  “Dus een ydk moet op Curaçao geboren zijn en voor de rest moet hij/zij ook nog andere eigenschappen hebben. Deze eigenschappen zijn schijnbaar ‘selectief’ ” EINDE CITAAT

  Misschien is ‘blijkbaar’ van meer toepassing dan “schijnbaar”.
  Je kiest een eigenschap die op dit moment in jouw ‘betoog’ gelegen komt. [selectief dus]
  Neem gewoon Trump [the Best President ever] als voorbeeld. Wat vandaag ‘rood’ is kan morgen best ‘blauw’ zijn als het jou goed uitkomt en volgende week is het ‘groen’ of ‘paars’.

 8. Dus een ydk moet op Curaçao geboren zijn en voor de rest moet hij/zij ook nog andere eigenschappen hebben. Deze eigenschappen zijn schijnbaar “selectief”
  Willy Maal = …… Makamba natuurlijk. Er zijn ydk eigenschappen die hij blijkbaar niet heeft.
  Gerrit Schotte = ……. Ydk natuurlijk er zijn ydk eigenschappen die hij blijkbaar wel heeft.
  Huidskleur is het dus schijnbaar niet of hoeft geen doorslaggevend argument te zijn.
  Zo is blijkbaar een Oreo een makamba, en maakt het eigenlijk niet uit of hij wel of niet op het eiland geboren is.
  En is een chocoprince een ydk zeker als hij hier geboren is.
  Het is allemaal aardig verwarrend.
  Mischien kunnen we dan stellen dat parlement en bestuurders/controleurs van bestuur van overheids entiteiten ydk als “on officiële” voorwaarden heeft.
  Maar hoe zit het dan met dat, grote deel, van de bevolking die het meest te leiden heeft van corruptie en wan bestuur? Die vaak een Afrikaanse achtergrond hebben, op het eiland geboren zijn en meerdere generaties voor hen ook?
  Is een van de voorwaarden om ydk te zijn;
  Kortzichtig?
  Twijfelachtige arbeidsethos
  Kort termijn visie
  Scrupuloos naar anderen (als je je zelf, direct of indirect, kan bevoordelen).
  Kan je dan nog met trots zeggen dat je ydk bent?

 9. Het is bijna grappig doch zeer typerend dat @Drechi denkt dat hij de enige echte YDK is.

  Curaçao kent wel degelijk hele sympathieke burgers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter Curaçao.

  Er zijn er helaas ook heel veel die niet zo “drechi” zijn, nou dan is het echt geen compliment om met een ydk geassocieerd te worden

 10. Jullie mogen wel naar hartelust de YDK wegzetten, maar o wee als iemand andere gedachten daar over heeft, laat staan zich er tegen uitspreekt. Dan is die persoon een aartsvijand.

  Ondertussen is het Drechi die zelf wel kritiek heeft op YDK en hij beslist wie een YDK is. Ben je zwart en tegen corruptie dan ben je meteen een sell out, makamba pretu of geen echte YDK. Heb je ergens 1 procent zwart bloed en ben je pro corruptie op Curacao dan ben je een echte YDK volgens Drechi.
  Ook zijn het alleen makambas die discrimineren maar de YDK nooit.

 11. Drechi pa bosnan Tur

  Ziezo…
  Eerst de belangrijke zaken (honden te eten geven, poep opruimen, planten water geven) afgehandeld, en nu de minder belangrijke zaken:
  I’ve said this once, but I shall repeat it for heaven’s sake: You ladies must be confusing me with someone who gives a hoot about what your opinion of me is. I could not care less!!!
  Jullie mogen wel naar hartelust de YDK wegzetten, maar o wee als iemand andere gedachten daar over heeft, laat staan zich er tegen uitspreekt. Dan is die persoon een aartsvijand.
  Maar jullie kunnen me wat dames: als de CP mij mijn zegje laat doen, dan kan het mij een bloedworst schelen wat U allemaal collectief van Drechi pa bosnan Tur vindt.
  Hoe ging het ook alweer? “Sticks and stones…….”

 12. Toch wel frappant ‘posts’ die:
  • Volledig de plank mis slaan;
  • Inhoudelijk beneden peil zijn;
  • Beledigend zijn;
  • Discriminerend zijn;
  • Polititiek en maatschappelijk verwerpelijk zijn;
  • Opruiende kenmerken hebben.

  Helaas is dit gedrag wel vaker te signaleren op deze rock.
  Ook in de politiek
  We hebben nog veel te leren op dit eiland.
  Onsportief en onredelijk reageren is blijkbaar een deugd en een recht als je meent een “indígeno” te zijn van het eiland.

 13. Klopt @Samoeraai je bericht was inhoudelijk conform de voorschriften, ik denk niet dat het persoonlijk was bedoeld, maar eerder omdat die emojis problemen gaven op de digitale site.

 14. Volgens sommige ydk heb je alleen recht van spreken als je aan bepaalde “uiterlijke” kenmerken.

  Het product van vergiftigd politiek populisme op dit eiland. Helaas doen vele partijleiders aan deze vorm van politiek bedrijven.

 15. @ Knoek-koe , @ Brian S, @ Joep Meloen, @kaat , @ meliuslegere

  Toch wel frappant dat ‘Drechi pa bosnan Tur’ ongestraft ‘posts’ in de KKC kan plaatsen die:
  • Volledig de plank mis slaan; AU (emoticon van duim en hamer)
  • Inhoudelijk beneden peil zijn;
  • Beledigend zijn;
  • Discriminerend zijn;
  • Polititiek en maatschappelijk verwerpelijk zijn;
  • Opruiende kenmerken hebben.

  En zo valt er nog wel e.e.a. toe te voegen. Het wordt tijd dat hij bij zijn reacties een paar emoji’s zet dan wordt hij er tenminste direct uitgeknikkerd. Althans dat is mijn ervaring.

  Voor wie het is ontgaan.
  Twee of drie van mijn commentaren zijn de afgelopen dagen verwijderd – ondanks dat ze inhoudelijk zeer correct en zindelijk waren [toch, Knoek-koe?] – omdat er een ‘kutpoppetje’ [bah, wat een ordinair woord (*:*)] bij stond.
  (❁´◡`❁)

 16. Ja @Brian, als politieke partijen rassen zouden zijn zou men extreem racistisch zijn

  Verschil tussen Drechi en MFK enerzijds en rationeel denkende mensen anderzijds.

  Is dat rationeel denkende mensen politieke partijen het vuur aan de schenen leggen en door de mangel durven te halen voor wat er fout is gegaan.
  Kortom hen op hun merites beoordelen.

  Tribalisten komen altijd op voor hun “Ton Ton Macut” leiders, helaas zijn dat velen op dit eiland die hun politieke “Shon arei” blindelings volgen!

 17. @Knoek-Koe, En toch opvallend dat hij Gerrit Schotte wel als echte YDK ziet..
  GS is eigenlijk wit te benoemen en zijn moeder is Colombiaanse.

  Wanneer ben je dan een YDK volgens Drechi?

 18. Joep Meloen

  Het racisme dat Drechi ten toon spreidt begint wel ernstige vormen aan te nemen. Zonder probleem zet hij hier mensen weg, puur gebaseerd op hun vermeende achtergrond. Ondertussen zelf maar klagen dat anderen de YdK discrimineren, terwijl het enige dat men doet is het aanwijzen van misstanden in de politiek.
  Volgens Drechi is corruptie, fraude etc toegestaan wanneer het een YdK betreft, immers die zijn nimmer fout volgens hem. Alle anderen zijn Chino, Surinamer, Makamba, NSB’ers etc.

  Wist dat hij er vreemde ideëen op nahield, maar een echte onvervalste racist…………..dat is weer een hele nieuwe.

  Tip voor Drechi:
  Probeer eens niet mensen te stigmatiseren op hun vermeende afkomst. Iedereen is gewoon primair mens, daarna mag je ze beoordelen op wat ze doen, hoe ze zich gedragen en ja, crimineel gedrag mag je benoemen, ongeacht wie het is of wat hun afkomst is. Maar hou op om mensen in hokjes te duwen en te bepalen of ze goed of fout zijn puur op hun afkomst.

 19. Goed verwoord George Lichtveld,Eugene Rhuggenaath , betrouwbaar, intelligent, politiek inzicht, ethiek, moraliteit etc. Fouten ja, had de ambtenaren pisas er direct uit moeten trappen, stella van Rijn, ook etc. Maar het schorem van kdnt mfk ps mp had niks voor elkaar gekregen, Ned moet hun al helemaal niet. En what about corona venezuela isla hno . De andere zakkenwassers hadden de een na de andere blunder opgestapeld en dan het zooitje van monk dos santos cooper rojer bah bah .

 20. @Nu een surinamer het zegt? @Drechi.
  Alleen Afrikanen zoals jij hebben dus spreekrecht op dit eiland?

  LOL wie begint nu elke rover ras?
  Curaçao kent geen ras!

  En als Curaçao er één kent, is het zeker jouw ras niet @Drechi, maar het Amerindische ras, van buurland Venezuela!

  BTW Eugene Rhuggenaath is ook Surinaams van afkomst, dus volgens jij denklijn, is het dus prima dat Lichtveld Eugene de maat neemt.
  Just saying!

 21. Drechi pa bosnan Tur

  Ja Brian,
  Er waren natuurlijk in de verste verte geen Nederlandse NSB-ers te bekennen toen het speelde.
  Hoegenaamd geen “overlopers”. “Foute Makamba’s. ” Net als hier op Curacao dus. La meme chose Brian. Er zijn geen Zwarte Makamba’s… En toch ben jij niet de enige. Er lopen nog zat van dat soort types hier rond.
  Whuahauahauahahhaaaaaaaa

 22. Ach Drechi. Lees de archieven hierop na. Er is voldoende PAR bashing hier geweest. En dat neemt niet weg dat jouw buddies Charles Cooper, Gerrit Schotte, Dos Santos Clan en luie Menki Rojer gewoon fout zijn!
  Net zoals NSB-ers fout waren in de oorlog

 23. Maar enkel nu een Surinamer het zegt.

  Opvallende en discrimineerde reactie van Drechi. George is op Curacao geboren en dat maakt hem een YDK. En Drechi valt zijn YDK niet af.
  Tenzij je niet bij zijn corrupte bende hoort. Dan ben je blijkbaar geen YDK zelfs niet als je geboren en getogen bent op Curacao.

  Misschien kan Drechi ons uitleggen wie nu wel en niet een YDK is?

 24. meliuslegere

  @Drechi:
  Is George Lichtveld een Surinamer?? Daar kijk ik van op: tot op heden veronderstelde ik dat hij een Curacaoenaar met uit Suriname afkomstige ouders was. (Herman (‘Manchi’) Lichtveld en Claire de Rooy)
  Als hij zelf in Suriname is geboren (evt. voor vestiging van zijn ouders op Curacao) zou ik hem aanraden voorzichtig en terughoudend te zijn met kritische uitlatingen over wie of wat dan ook.
  Mensen die op Curacao zijn opgegroeid maar er niet zijn geboren, verliezen soms uit het oog dat een ‘Van Rechtswege’ zo kan worden ingetrokken, met het risico van uitzetting conform LTU.
  Ik hoop maar dat jij je vergist en dat hij ‘gewoon’ een YDK is!

 25. Jij hebt de guts en de ballen niet, @DPBT, om je partij die je zo adoreert, goed de maat te nemen!
  De reden waarom Curaçao nooit groeit, door mensen zoals jij, die kuesta lo ke kuesta “foute” partijen de hand boven het hoofd blijft houden
  Een vorm van “tribalisme”
  Alles beter dan dat zootje!

 26. Drechi pa bosnan Tur

  Typisch he?
  Drechi pa bosnan Tur zegt dit al jaren, maar wordt door degenen die Ruggenaat toen tot “Kennedy en Ghandi van Curacao” hebben gebombardeerd, geinsinueerd hebben dat het “omleggen van Drechi en Schotte” de beste oplossing was tegen corruptie, dagelijks Menki Royer wegzetten als terrorist, Gerrit de Raaf er dagelijks bij halen, Amparo Hangbuikzwijn noemen, MFK Corifee lijsttrekker Pisas copieerbediende noemen, of Lolo van Soto, etcetera, nu om het hardste schreeuwen dat zij blijkbaar geen gelijk hadden.
  Maar enkel nu een Surinamer het zegt, het meteen als feitelijke waarheid aannemen..
  Het lijkt verbazend veel op “YDK bashing” als het jullie uitkomt…
  Weten jullie wat ik van jullie vind?
  Ik kan het in een (langgerekte) uiting weergeven…:
  “Whuahauahauahahahahaauahauahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”…

 27. Het ergste is dat geen enige partij nu is op welke in redelijkheid in maart gestemd kan worden.

  De Rechstaat, Ben je geen MFK fan meer?

 28. In Nederland bestaat er een Politieke Integriteitsindex (afgekort PI-Index). Curaçao moet ook zoiets oprichten, om de corrupte politici in kaart te brengen

 29. Heel goed verwoord mister George Lichtveld.
  Als ik op Curacao zou zijn dan zal ik dan zeker op PS, MFK, Mozes, Dos Santos etc gaan stemmen. Ik hoop dat dat jou blij zou maken.

  En men schreeuwde toentertijd “ruime op de boel” en niet “ruim op de boel”.

 30. Laten we eerlijk wezen, welke premier had het wel in zich de afgelopen 10 jaar , leiderschap?
  Wat ik in ieder geval kan waarderen in Rhuggenaath, hij had een decent en beheerst voorkomen., beheerst zijn talen.
  A.u.b geen Figuren als Pik Poespas , of een PS figuur,

 31. Behalve dat hij geen ‘leider’ is, de man heeft het gewoon niet in zich, neem ik het hem kwalijk dat hij een paar maanden voor de verkiezing zijn vriendje Croes benoemde als min OCW.
  Dit kost de gemeenschap veel geld.
  Die paar maanden had hij kunnen doorgaan, nu zit er een buitengewoon nietszeggend figuur.

 32. “zijn premierschap ( is ) uitgelopen op een grote teleurstelling. Dit laatste is voornamelijk te wijten aan een ontstellend gebrek aan leiderschap en het ontberen van persoonlijk overwicht.”

  Eugene heeft het gepresteerd om het volgende uit te kramen tijdens een socio-economische crisis : “No ta mucha manda mi ta.”

  Dit laat zien dat hij noch volwassen, noch de capaciteit bezit om een leider te zijn. Ta mucha e ta, in zijn eigen woorden.

  “Maar wat beduidend erger is betreft de welhaast onbegrijpelijke beslissing van de partij om Quincy Girigorie als tweede op de kandidatenlijst te plaatsen. Wat de partij bezielt om daartoe te beslissen is mij een volkomen raadsel.”

  Simpelweg nepotisme. Eugene is stuck in a mind-set to be the popular guy within the Gobierno & Sons B.V. kliek. Het is een man-child met een volledig gebrek aan sense of leadership and any sense of responsibility.

  P.S. He’d be better off bar & club hopping met zijn yaves.

 33. De Rechtsstaat

  Het ergste is dat geen enige partij nu is op welke in redelijkheid in maart gestemd kan worden.

  Blijft natuurlijk wel de vraag waarop dan te stemmen, want niet stemmen is geen optie.

  Girigorie maakt op mij anders een prima indruk.

  En Ruggenaath heeft het in deze moeilijke tijden ook heel behoorlijk gedaan.

  Zijn figuren die publiekelijk aangeven dat de afgelopen 4 jaren faliekant mis is gegaan, desondanks bereid om ons nog eens vier jaren mee op te zadelen.

  Crimineel van de bovenste plank, zou ik zeggen.

 34. Wat een teleurstelling voor de aanhangers van de PAR en voor alle die in de PAR gelooft hebben.

  Misschien zijn de FOL, KdnT, MFK stemmers toch wat slimmer geweest. Wisten gerust wel dat het een corrupte bende is maar voor feestje met eten en drank en 100 naffies hebben ze er toch wat aan overgehouden.

 35. Beste George, uw heeft het perfect gezegd. Niks aan toe te voegen. Ik heb ter tijd ook in de PAR vertrouwen gehad omdat ik vol vertrouwen had in een integer Miguel Pourier. Hij heeft zich zeker anders de ontwikkelingen in zijn partij voorgesteld. Zoveel goede mensen hebben de partij al lang verlaten. Ik ook! Het is een schande wat de PAR nu is. En de PAR is verantwoordelijk samen met MAN en PIN van de grote debacle van de laatste 4 jaar vol met corruptie en nepotisme en leeg van leiderschap in welke Curacao nu zit. Het ergste is dat geen enige partij nu is op welke in redelijkheid in maart gestemd kan worden. Geen enige partij heeft een regeringsprogramma laten zien dat perspectief voor het eiland en haar bewoners kan bieden. Het zijn lijsten vol met namens zonder enige kennis en know how over hoe ze het zullen aanpakken om de situatie te verbeteren. Wat een teleurstelling voor de aanhangers van de PAR en voor alle die in de PAR gelooft hebben.

 36. @Zon, idd een hels dilemma!
  Op wie dan?
  Overigens valt het meop dat de PAR enorm aan de weg aan het timmeren is, schoonmaakacties, wildgroei,etc worduit debermen verwijderd diverse plekken van de Schotte-gaat-weg !!
  Generaal pardon voor Venezolanen? Mogen ze dan ook stemmen?mmmm. Goede stunt, 10.000 potentiele stemmen erbij?

 37. Blijft natuurlijk wel de vraag waarop dan te stemmen, want niet stemmen is geen optie.
  Iedere partij zal in de toekomst weer tekort schieten als het om hun beloften gaat en F&F streken uithalen, geld over de balk smijten en meer aan zichzelf denken dan aan het volk van Curacao.
  Voor mij is dan belangrijk wie er goede banden heeft met Nederland, want die hebben we nodig om de boel in de gaten te houden en zo nodig bij- of aan te sturen.
  Dan kom ik toch bij PAR uit.
  Sorry George, want ik ben het helemaal met je eens !

 38. Just Saying

  Volgens mij kan over de nummers 3 en 4 op de lijst ook een soortgelijk stuk worden geschreven. Ik pak de popcorn vast!

 39. De Rechtsstaat

  Een beetje snoeihard zou ik zeggen…!

 40. @Knoek-koe | 2 februari 2021 om 21:50 | en @William | 2 februari 2021 om 21:26 |
  Maar toch, om zoveel ‘publieke weetjes’ te weten moet je toch wel echt iets weten. Gelukkig zijn diverse van die ‘weetjes’ uit de KaKaCe te halen.
  (❁´◡`❁)

 41. Ondanks de corona en de hoge salarissen willen ze dat Ministers nog meer gaan verdienen. De schande.

 42. Lead by example, @Brian!
  Weet je wat klasse zou zijn geweest.
  Als maar één minister of CEO met megasalaris de beschaafdheid en dapperheid had getoond en gezegd:

  Ik weet dat de regels, contracten wetten, vertellen dat ik “recht” heb op dit mega CEO/minister/ staten, salaris en emolumenten.

  Maar good ethics dicteren mij dat ik het niet kan maken om in deze tijd, waar iedereen zwaar moest inleveren, mijn (joekel) salaris aan te houden of zelfs te verhogen.

  Ik lever vrijwilligeen bedrag in doe mijn miljoenensalaris reduceert tot de Ruggenaat norm, of ik lever 25% in en doneer dat aan de meest geraakten.
  Die persoon zou gescoord hebben!!!

  Niets van dat, allemaal beriepen ze zich op hun rechten, contracten, de wet of verwezen naar elkaar.

  Ikke ikke ikke en de rest mag stikken politici, zonder moraal of empathy of courage!
  Allemaal , stuk voor stuk, MAN, PAR, PIN, en de oppositie hebben ze hun ware gezicht laten zien

  Onze politici zijn alleen “vrijgevig” in de verkiezingstijd, vrijgevig met jouw geld ( zie Rennox met zijn belofte 1.100 per maand voor onderstandtrekkers, als ie eenmaal zit gaat hij reizen, mark my words.

 43. Girigorie maakt op mij anders een prima indruk.

  En Ruggenaath heeft het in deze moeilijke tijden ook heel behoorlijk gedaan, heeft de hulp van Nederland veilig gesteld, maar desalniettemin heb ik alle geloof in hem verloren op het moment dat hij MFK mafiameid Stella van Rijn benoemde tot coordinatrice van de commissie Integriteit.

  Lola Leito is de rotte appel die weg moet bij de PAR.

 44. Politiek is wereldwijd heel lucratief .
  Dus ……
  Pero ja nos mes por .

 45. PAR is een corrupte bende geworden en onze Kennedy iemand zonder Ruggegraat. MAN en Suzy lachen hem gewoon achter zijn rug uit. Zita doet wat ze wil en Eugene kan of wil er niets aan doen. Corruptie zou hij aanpakken, Transparantie en de megasalarissen aanpakken. Niets van dit. Alcala en haar wereldrecord snoepreisjes tolereerde hij, Statenleden die op vakantie gaan onder het mom van verkeersbeurs. PAR leden willen alleen inleveren of niet op snoepreisjes gaan als alle statenleden dat doen (Wat nooit zal gebeuren).
  Geen leading by example.
  En nu als laatste de Isla open willen houden terwijl er geen serieuze interesse is en de milieu voorwaarden wordt niets aan gedaan terwijl er rechtelijke uitspraken over zijn.
  Onze minister van Justitie is al net een nietsuit als de Fasten your seatbels voorganger.
  En dan een Citco vriendje voor 2 maanden Minister maken
  Het is tijd dat de PAR een lager nooitje gaat zingen.

 46. LOL @william, zijn allemaal publieke “weetjes”

  Continental milling (eigenaars panaderia ISA) kreeg protectie, en leverde substandaard meel aan overigr bakkerijen, behalve aan één bakkerij! Die van hen zelf
  Daarnaast werd import kippenvoer zo duur (importheffing van vlgs mij 50%) dat de kippenfarms aangewezen waren op de lokaal geproduceerde kippenvoer. Die bleek van zulke slechte lwaliteit te zijn( substandard) dat de eierdooiers geen kleur meer hadden.

  Ja idem met verhaal ANSO, van Halabi, als ik me niet vergis, AntiileannSoap Company, de zeep waar je uitslag van kreeg, ook marktprotectie.

  Ennnatuurlijk het verhaal van Insel air, kreeg ook staatssteun uit o.a. jouw en mijn portemonnee LOL, 31 miljoen foetsie, in de zakken van de aandeel houders en de curators en interimmanagers/ consultants etc.

  Het woord venture capital daar is de rek uit, de belasting betaler is de real venture capital provider.

  En dan hebben we het nog niet eens over Nrlson Monte, Tolinchi Pietersz gehad, en de Godetts.

 47. NB
  Dit gedrag zag je natuurlijk veel in vm Oostbloklanden, behalve dat de bevolking onderdrukt werd en weer wordt.
  Zo ver zijn we hier nog niet, alhoewel..

 48. @Knkwk-koe
  Je bent echt een wandelend register.
  More, more, yes!

 49. @William, het argument van de politicus op Curaçao:
  Ja maar er staat nergensdat het niet mocht, snoepreizen bijvoirbeeld.
  Er was nog budget over!

  Zo is Giro leeggeplunderd.
  Kon schotte, Cova, Walle en vele anderen de wereld rondreizen.

  Zo kreeg Zus haar 2 studiejaren met 300K salaris voor 2 jaar.

  Zo stelde Gijsbertha zijn dochter aan!
  Zo konden figuren als Mario Evertsz, Richard Pieternella, Cova , Maria Lib P. etc de ALM leegvliegen.

  Zo kon Ronchi Isa zijn economische bescherming krijgen voor Continental Milling en mocht zijn bakkerij al het brood aan de overheid leveren (ziekenhuis, gevangenis, etc etc)

  Allemaal legaal,onderling bekonkeld uiteraard,

 50. @Dislect
  Dat is het grootste probleem er is geen enkele partij waar je geen zakkenvullers vindt en mensen die het land vooruit willen helpen nasr de next level, mensen uit achterstandssituaties willen halen
  en niet aan nepotisme mee gaan doen, kortom we are doomed.

 51. Als dit de teloorgang beschrijft van DE partij zich profileert als partij die zich sterk maakt voor openheid, behoorlijk bestuur en, naar locale normen, tegen corruptie. Geeft het aan hoe triest het gesteld is met de locale politiek. Als dit het uitvoering was van “stak en krachtig optreden. Dan staat ons nog wat te wachten.
  Ik denk dat de par een grotere aanhang gekregen had als ze zich echt hadden ingezet voor hun belofte.
  Nu is het duidelijk dat belofte van de par net zo politieke waarde hebben als het verdrag waarmee chamberlain in 1938 mee liep te zwaaien.
  De par heeft de kracht van een kwal, de snelheid van een slak en het karakter van een strontvlieg getoond.
  Er is echter een probleem: welke partij gaat wel competitie, karakter tonen en een eind maken aan de teloorgang van een samenleving?

 52. @Knoek-koe
  Ik word hier niet vrolijk van.

 53. Ja @William, Larmonie is gewoon partijleidster van PNP. voor tonnen “ondeugdelijke” bonnen/ declaraties er door gedrukt.

  Hoe Dat kon is ook een groot vraagteken, maar een integere politicus zal iets nooit doen omdat het “kon”, dat doen vieze politici” , zoals helaas pijnlijk blijkt, bijna alle ydk politici zijn, vies, onethisch, karakterloos, inclusief, Asjes, die openlijk zei dat vele lichtonverdragende zaken simpelweg gebeurden omdat de zwaar defecte wetgeving het toeliet!

  Dat is zeer eerlijk van je Ivar Jasjes, maar tegelijkertijd ook smerig onethisch en opportunistisch! Je verdient het predicaat (ex) premier niet, met al je intelligentie blijk je een goedkope geraffineerde politicus te zijn, die de wet naar je voordeel boog!

 54. Laten we Larmonie, Ramon Chong en Pikerie niet vergeten.
  Wel een andere partij maar evengrote viespeuken waarvan 2 met een strafblad!

 55. ….”Door Rhuggenaath wordt de scepter over gegeven aan een incompetente would-be pastoor die op het criterium van menselijke waardigheid allesbehalve bijbelvast blijkt te zijn”…..

  Hilarisch en schitterend verwoord, ware het niet zo pijnlijk waar!
  Deze man is een doorn in het ook van basic decency en “logos!
  “Ethos” en “pathos” had hij ook al niet.
  Door de versnipperaar ermee!

 56. @Knoek-koe
  Goede aanvulling. Thx.

 57. Vergeet Omayra niet, Carla Omayra debacle, hooghartig het schip nasr zichzelf vernoemend, ook aan de mislukking kleeft nu haar naam! Hoogmoed komt voor de val! 3 staatspensioenen genietend,haar broer voortrekkend (projectbeoordelingen)! Het onderwijs ondermijnend!

  Vergeet ook E. De Jongh El hage,lucratieve leasedeal aan haar neef/ familie toespelend!
  Zita, manlief, zus en schoonzoon/neef/ etc helpend aan eennlucratieve schilderopdracht, gatenkoningin die niets ondernam, zei dat er geen geld was, het knipbaai monster, samen met bla bla zoete broodjes bakker en familiedynastie nepotist en overspelpleger Steven Martina,
  Laagste van het laagste!!

 58. Dennis Thoma

  Geweldig verwoord. We zijn nu op zoek naar een minister president met BALLEN en geen watje. En meegenomen eentje die eerlijk is en goed opgeleid en Nederlands spreekt of wil leren. Word nog een hele uitdaging. Maar we houden vol NOS MES POR en we zijn natuurlijk niet corrupt en we geven niet toe aan de smekende blikken van onze vriendjes die een baan willen maar we denken aan het gehele volk om samen beter te worden. UTOPIE of gaat het dit keer lukken heren en dames?

 59. Prachtig epistel, George.
  Chapeau!!

 60. George Lichtveld, spijker op dekop!
  De waarheid is oncomfortabel.
  Inzonderheid: Quinsy Girigori, met zijn kerkelijke schijnheiligheid trad hij human decency in het gevangenis met alle netaforische poten van een duizendpoot.
  Lichtgewicht MBO + jurist!
  Alcalla walle, ook! Reizend op de tekorten van een eiland!!
  Rhuggenaath, goede sul, maar leideronbekwaam!

 61. Curacao revisited

  goede column: ook het rondreizen van Walle in tijden dat er tekorten zijn in het onderwijs was niet op zijn plaats. Rhuggenaath had in plaats van een grote mond richting Nederland beter een grote mond richting zijn kabinet kunnen hebben en veel hogere prestatie eisen van zijn collega’s te verwachten

 62. Een van de weinige keren, maar nu ben ik zeker eens met George Lichtveld. Goed geanalyseerd!