33 C
Willemstad
• donderdag 13 juni 2024

Telegraaf | Dit zijn alle ministers in het nieuwe kabinet-Schoof

Den Haag - De invulling van het nieuwe kabinet-Schoof wordt steeds duidelijker. Oud-Kamerlid Reinette Klever wordt door de PVV naar voren geschoven als minister voor Buitenlandse handel...

ParadiseFM | Colombia voert extreem zware beveiliging door voor VN-top

Colombia gaat rond de twaalfduizend militairen en politieagenten inzetten om de veiligheid te garanderen tijdens een top van de Verenigde Naties die van 21 oktober tot 1...

ParadiseFM | Muzikant op Sint Maarten doodgeschoten

Op Sint Maarten is een man doodgeschoten. Het incident vond plaats op Guana Bay Road rond kwart over negen dinsdagvond bij de ingang van het sociale woningproject...

ParadiseFM | Minister laat kartonopslag in Sans Souci opruimen

Op bevel van minister Silvania is gisteren de veelbesproken karton-scrap yard opgeruimd. Stapels karton en grote machines zijn verwijderd. Op 23 september vorig jaar gaf de minister...

ParadiseFM | Delegatie IMF praat met regering over economische ontwikkelingen

Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds is op Curaçao voor besprekingen met de regering en verschillende andere organisaties. Gisteren was er een succesvolle ‘Courtesy Meeting’ met...

ParadiseFM | CASHA: Bezettingsgraad in mei iets hoger dan vorig jaar

De bezettingsgraad van kleine accommodaties op Curaçao die zijn aangesloten bij toerismeorganisatie CASHA was in mei van dit jaar iets hoger dan in april. Dat blijkt uit...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Curacao in de greep van extremisme en haat

HomeColumnColumn George LichtveldOpinie | Curacao in de greep van extremisme en haat

De meningen van onderzoekers en historici lopen enigszinds uiteen, geschat wordt dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 50 en 70 miljoen mensen het slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld en de daarmee gepaard gaande straf- en uitroeiingkampen. In Nederland alleen al vonden bijna 200.000 slachtoffers de dood. Toch vindt de Curacaose televisie-presentator Cali Manuel, dat er nog best eentje bij kan, ook journalist Rene Zwart zou geexecuteerd of vergast moeten zijn, de Duitsers hebben hun genocide naar zijn mening niet gedegen afgemaakt.

In een op Facebook geplaatste post schrijft Cali Manuel: “No tene rabia riba e payaso ey. Tene rabia riba e Alemannan ku mester a kaba kune den segundo gera mundial” (vertaling: “Je moet niet die clown haten. Je moet de Duitsers haten die in de Tweede Wereldoorlog hem hadden moeten afmaken”). Met ‘clown’ wordt de heer Zwart bedoeld. Deze post werd kort daarop gevolgd met een andere post waarin Cali Manuel schrijft dat : “Aleman mester a kaba ku nan..nan a faya.” (vertaling: “De Duitsers hadden ze moeten afmaken..Ze hebben gefaald.”).

RadioDirect reporter Cali Manuel: “Je moet niet die clown haten. Je moet de Duitsers haten die hem in de Tweede Wereldoorlog hadden moeten afmaken.”
RadioDirect reporter Cali Manuel: “De Duitsers hadden ze moeten afmaken.. ze hebben gefaald.”

Het toeval wil dat de heer Zwart nog niet geboren was toen de Tweede Wereldoorlog tot haar einde kwam, die doodswens had dus weinig zin, maar goed, welke extremist of fanatieke haatzaaier maakt zich druk om zulke onnozele details, de boodschap is dat de heer Zwart niet meer zou mogen bestaan en dat hij op de meest gruwelijke wijze de nazis eigen, om het leven zou moeten zijn gebracht.

Deze amorele, verwerpelijke, gestoorde, ziekmakende, mensonterende, walgelijke uitingen van extreme haat worden alleenmaar gedaan omdat de in het Curacaohuis gevestigde Manuel-clan, met al hun vermeende communicatie skills en PR-expertise, niet opgewassen zijn tegen de kritiek van een doodgewone journalist die hen op de korrel neemt. Dit soort openbaar verkondigde, op haat gebaseerde doodsverwensingen zijn niet alleen in moreel opzicht veroordelingswaardig maar ook strafbaar en ik hoop dat het Openbaar Ministerie, al dan niet op grond van een aangifte gedaan door de heer Zwart, tot vervolging over zal gaan (mij is niet bekend of haatzaaierij een klacht-delict is of niet).

Want de zaak ligt veel erger en dreint maar voort want kort na de genoemde Facebook posts, volgde een ander bericht voorzien van een foto van een beeld van aartsengel Michael met daaronder de tekst: “No trata na kibra mi of hasi malu kumi. Mi ser ku ta protegami lo rabia i atende ku bo. Ser adverti.” (vertaling: Probeer mij niet kapot te maken of mij iets slechts aan te doen. Het wezen dat mij beschermt zal je alsdan aanpakken. Wees gewaarschuwd).”

Radio Direct reporter Cali Manuel afgelopen donderdag 20 januari 2022 op Facebook in de herhaling: “No trata na kibra mi of hasi malu kumi. Mi ser ku ta protegami lo rabia i atende ku bo. Ser adverti.” (vertaling: Probeer mij niet kapot te maken of mij iets slechts aan te doen. Het wezen dat mij beschermt zal je alsdan aanpakken. Wees gewaarschuwd).”

Een verkapte bedreiging dus, verwijzend naar de aartsengel als het bedoelde beschermende wezen, alsof deze brave engel Michael geneigd zal zijn om mensen in bescherming te nemen die anderen een gruwelijk dood toe wensen.

Dit alles wijst op een bijna mafiaans aandoende familiekliek die er alles voor zal doen om elkaar in bescherming te nemen en er voor zorg te dragen dat verworven lucratieve funkties hun niet ontnomen kunnen worden.

Toch vraag ik mij af waarom zij vervallen in dit gruwelijke extremistische gedragspatroon, immers indien journalist Zwart naar de mening van de Manuel-clan te ver gaat in zijn aantijgingen of zelfs onwaarheden verkondigt over het funktioneren van de gevolgmachtigd minister, waarom wordt dat dan niet op professionele manier weerlegt of aangevochten? Als de heer Zwart de groep oneigenlijk bejegend zou het voor de altijd samenspannende Manuel-gang met hun vermeende uitzonderlijke communicatie-kwaliteiten toch een fluitje van een cent moeten zijn om de schurkenstreken van- en zwartmakerijen door de heer Zwart te ontkrachten? Doodsverwensingen lijken mij niet het beste middel om meningsverschillen op te lossen, zij betuigen van amoraliteit en onmacht, dat soort praktijken horen thuis in mafiose kringen.

Het ergste is dat de gevolmachtigde minister in alle talen zwijgt en dus geen afstand neemt van de extremistische, misdadige en haatdragende uitingen van zijn vader. Door te zwijgen en de verwensingen van zijn vader niet te veroordelen schaart hij zich achter die standpunten hetgeen op zijn beurt niet losgekoppeld kan worden van zijn funktie als vertegenwoordiger van het land Curacao. Dat betekent dat tot grote schande van ons land wij in Den Haag vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die de mening is toegedaan dat het Nazi-regime haar vernietende werk niet voldoende heeft afgemaakt, een standpunt dat geuit wordt in een land dat meer dan 200.000 oorlogslachtoffers heeft gekend.

Deze, naar belediging tenderende hufterigheid zal George Maduro zeker in zijn graf doen omdraaien. Het trieste is dat de Manuel-clan zich niet realiseert dat zijzelf, zijnde kleurlingen niet behorende tot het Arische ras, naast de Joden, zigeuners en homosexuelen, in het toemalige Derde Rijk ook tegen de muur of in de gaskamers zouden zijn beland, het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk hoe Cali Manuel het feit schijnt te betreuren dat het uiterst racistisch ingestelde Nazi-regime de heer Zwart niet heeft weten te vermoorden.

Tijden van extremisme: het Nationalsozialismus. © rbb/Agentur Karl Höffkes, honorarfrei rbb Presse & Information

Dit standpunt druipt niet alleen van amoraliteit maar matigt ook een regime aan wier ideologie juist gebaseerd is op totale minachting voor de mensheid en vooral op een diepgewortelde verachting voor de niet-Arische rassen waar de heer Manuel en zijn familie ook toe behoren. Vader Manuel is teleurgesteld in de niet voldoende moordende daadkracht van een regime dat hemzelf tot op het bot veracht, hoe zit de man in hemelsnaam in elkaar!

Laten wij dat niet trachten te begrijpen. Feit is dat zolang gevolmachtigd minister Manuel geen afstand neemt van de uitlatingen van zijn vader is hij niet waardig om Curacao te vertegenwoordigen en zal het Koninkrijk alle recht hebben om ons land aan te spreken op zijn schandelijk stilzwijgen. De uitingen van zijn vader hebben betrekking op zijn funktie, uitingen die vanwege hun zwaarwichtigheid geen stilzwijgen of achteloosheid gedogen.

In dat kader zal onze premier ook dienen na te gaan of de heer Manuel wel te handhaven is als vertegenwoordiger van Curacao nu hij keer op keer zijn onbekwaamheid heeft bewezen en nu zelfs niet inziet dat de blamage waarmee zijn vader hem heeft opgezadeld van schokkende aard is, niet zomaar stilzwijgend kan worden weggepoetst en Curacao hopeloos in verlegenheid heeft gebracht.

GEORGE LICHTVELD

Dit artikel is geplaatst in

39 reacties

 1. Beste meneer Lichtveld, pracht stuk.
  Uw schrijven raakt getuige de epistels vele gevoelige snaren.
  En iedereen weet, dat het moment waarop ze de pijlen i.p.v. op de inhoud, op uw persoon gaan richten, uw leeftijd , uw ras, uw verleden, uw afkomst, ze eigenlijk geen argumenten meer hebben om de inhoud te ontkrachten, en u victorieus geschreven heeft.
  Dan wordt men persoonlijk, en eigenlijk een beetje onsportief
  Maar weet dit: U heeft een rake klap daar uitgedeeld, je weet wel! daar in dat (gecentreerde) kruis(je) vol webu putrí.

 2. @Commentpolis schreef;
  “De suggestie dat er druk op de Comment Pois kan worden uitgeoefend om reactie te verwijderen is niet correcxt. Comment Polis (ik) doe dat zeker niet en voor KKC Comment Polis durf ik ook mijn hand in het vuur te steken.”

  @Commentpolis, ik heb het begrepen.

 3. @Mano: dat een reactie enkele minuten tot een halve dag blijft staan is te verklaren dat de twee comment polissen (verschillen te herkennen aan KKC Commentpolis of Commentpolis) niet 24/7 hier rondhangen.
  De suggestie dat er druk op de Comment Pois kan worden uitgeoefend om reactie te verwijderen is niet correcxt. Comment Polis (ik) doe dat zeker niet en voor KKC Comment Polis durf ik ook mijn hand in het vuur te steken.

  Comment Polis

 4. @Sate Batata schreef;
  @mano, my guy (let op William: guy en geen gay)

  Ik snap het Satebatata.(lol winki)

  @SB, neem me niet kwalijk dat ik zo laat kom aanzetten met een reactie. Ik had jouw reactie eergisteren gelezen maar kon vanwege drukte niet eerder reageren. (voor mijn doen best wel extreme drukte hoor) Gisteravond wilde ik reageren maar viel van vermoeidheid als een blok in slaap. Maar hier ben ik dan met mijn antwoord op jouw reactie, tenzij, niet ondenkbaar overigens, ook deze reactie wordt verwijderd. (lol)

  @Sate batata schreef;
  “Ik had het gelezen. Goed stuk overigens: Een uitleg over Godwin’s Law , over de vergelijking met Curacao als machtige (4e) Rijk, over Lichtveld als laaielichter (maar dan met jouw eigen woorden) en over Tico die ook godwinnetjes doet.”

  Je hebt een goed geheugen Sate b. Ik kan als ik het zou willen “mijn zonder echte goede reden” verwijderde reactie trouwens bijna precies op volgorde opnieuw schrijven. Maar het is onnodig gezien de gevoeligheid van de opinieschrijver en zijn toejuichers die overigens gewend zijn heel ongevoelig hun shit op het forum te plameren.

  Jij daarentegen hebt middels een korte reactie, maar voor de goede verstaander heel duidelijk gemaakt wat je van het opiniestuk vindt. En ik dacht inderdaad niet zozeer uit te leggen wat de Godwin Law inhoudt, want zoals ik al in de allereerste zin van mijn verwijderde reactie aangaf/schreef ; “ik neem aan dat alle reageerders bekend zijn met de wet van Godwin”.

  Ik wilde juist bewijzen waarom de wet van Godwin wel degelijk hout snijdt, zeker gezien bovenstaand opiniestuk. Het is te gek voor woorden dat ik niet kritisch mag reageren op het stuk en/of de schrijver van het stuk. Of is het zo dat ‘de meelezers’ allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden als G.Lichtveld en zijn fans op dit forum? Dus het KKC-forum is alleen bestemd voor een bepaald slag leden en meelezers?

  Ik kan me nog herinneren dat de KKC-commentpolis de afgelopen jaren tot en met eind 2018 niet zelden opgeroepen werd mij van het forum te weren. Zijn antwoord toentertijd luidde als volgt; “op het KKC forum is er ook plaats voor andersdenkenden, dus Mano mag wat ons betreft hier ook zijn meningen ventileren”.

  Ik ben weinig bekend met Rene Zwart en van de Manuels weet ik ook niet veel. Ik heb zonet DossierKoninkrijksrelaties.nl gelezen over de journalist Rene Zwart die nu officieel met pensioen is, heb ook nog een foto van de man gezien.

  Van Manuel señor weet ik toen ik indertijd nog naar Curaçaose radio/tv zenders overschakelde dat hij de ‘zogenaamde rechtbankverslaggever’ van Curaçao is en daarbij ook nog officieel astroloog bij TV direct. hahahahahaa(lollie)

  Het vreemde van al is dat mijn verwijderde reactie niet eens een partijdige reactie was. Ik reageerde puur en alleen op de wijze hoe het opiniestuk geschreven is. Ik begrijp dat het een ruzie, een vete of noem het maar wat je wilt betreft tussen de Journalist Rene Zwart en de familie Manuel. En dat die Manuel vervolgens betrapt is op enkele domme hatelijke beledigende opmerkingen handelend over de 2e WO, gericht aan het adres van journalist Rene Zwart.

  Maar dat George lichtveld nu aan de haal gaat met genoemde vete tussen journalist Rene Zwart en de Manuels en er een totaal absurde draai aan geeft, is in mijn visie not done!

  Het begint al met de titel van het opiniestuk. “Curaçao in de greep van haat en extremisme”. Dat al is gewoon heel vilein, ik heb er geen andere woorden voor dan boosaardigheid. Want wat hebben Curaçao en de 125.000 overgebleven Curaçaoënaars waarvan het overgrote deel leeft om te overleven nou van doen met de ruzie tussen die 2 mensen?

  Vandaar ik schreef dat G. Lichtveld geen kans onbenut laat om Curaçao en haar bewoners in een slecht daglicht te plaatsen. Als die man had kunnen toveren wed ik dat hij Curaçao met man en muis naar de bodem van de zee zou hebben gebonjourd! Om dan Curaçao ook nog te vergelijken met Nazi Duitsland van de jaren 30 vorige eeuw is niet alleen maar belachelijk, maar ook dom, hatelijk en bizar. Foto’s van een concentratiekamp en afbeeldingen van vlaggen met de bekende swastika completeren het absurdistisch gehalte van zijn opiniestuk.

  Is het dan echt zo gek en erg dat ik hem in mijn verwijderde reactie als een gefrustreerde bejaarde zwarte man omschreef?

  Dus ja @Sate batata, je hebt natuurlijk gelijk, het opiniestuk is niets meer of minder dan hetgeen Godwin bedoelde, een ‘model godwin’, maar dan gedaan en begaan door de schrijver van het opiniestuk himself! Ik schreef ook dat het doen van Godwins tegenwoordig schering en inslag is geworden in kringen van antivaxxers en bepaalde politieke partijen. En dat in bijna alle EU landen, in de USA en Latino America. En zelfs ook op dit forum!

  Corona maatregelen worden zomaar even vergeleken met de tweede wereldoorlog en concentratiekampen. Men schuwt zelfs niet om de gang van zaken omtrent covid-19 met de Holocaust te vergelijken. De Nederlandse tweede kamer heeft het er maar moeilijk mee. Gisteren nog bood de neef van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedey zijn excuses aan vanwege zijn antivax speech waarin hij Anne Frank’s lijden misbruikte.

  Ook George lichtveld hoort zich diep te schamen dat hij vanwege een vete tussen 2 personen waarvan de een uiterst domme hatelijke opmerkingen heeft gemaakt aan het adres van Rene Zwart, misbruikt door heel Curaçao en de hele bevolking erbij te slepen en het allemaal ook nog schaamteloos vergelijkt met Nazi Duitsland!

  Dat heet afbreuk doen aan de vreselijke gebeurtenissen, de gruwelijke misdaden die tijdens de tweede wereldoorlog zijn begaan tegen de mensheid, in het bijzonder tegen de Joodse bevolkingen in Europa.

  @Sate batata schreef;
  “Zag niets wat (mijnsinziens) niet door de beugel kon, maar ik geloof niet dat je er wakker van zult liggen.”

  Ja, dat ben jij @Sate batata, maar ook ik zie niets wat niet door de beugel kon. En zeker gezien de gewoonlijke reacties hier waar meestal ingehakt wordt op alles en iedereen, want niets en niemand is goed. Behalve de Heilige KKC mekkeraars die zelf zogenaamd niets op hun kerfstok hebben. Ik weet wel beter, de meesten zijn geen haar beter dan degenen waarop zij hun pijlen richten. En ook G.Lichtveld is geen engel. Of moet ik me soms in de hemel wanen wanneer ik me op het KKC-forum begeef? Ik zal er inderdaad niet wakker van liggen Sate batata.(wink)

  Gewoonlijk reageer ik niet op een door de commentpolis verwijderde reactie, omdat ik de mogelijkheid ervan, n.l. dát het verwijderd zou kunnen worden al van te voren incalculeer. Maar in dit geval reageerde ik wel omdat de reden mij niet duidelijk is. Bovendien kon mijn eerdere reactie minstens een uur -misschien zo’n 50 minuten- na plaatsing op het forum nog steeds gelezen worden.

  Ik zou het helemaal niet erg hebben gevonden als de Commentpolis veel eerder te kennen had gegeven dat mijn aanwezigheid op dit forum niet gewenst is. Ook al is het maar omdat ik me niet aanpas aan de vele idioten die op het forum hun kwaadaardige natuur de vrije loop laten. Waarmee geenszins gezegd is dat ik letterlijk iedere forummer ervan beschuldig een gefrustreerde idioot te zijn.(lol)

  Kortom, als de commentpolis mij gevraagd had het forum te verlaten zou ik zonder enige tegenstribbeling mijn biezen hebben gepakt. Een daad overigens waarmee hij vast en zeker een groot deel van de vaste leden groot plezier had gedaan. Ik zal nooit hetzelfde worden als het gros van de KKC forumleden, Ik ga en ik zal er ook niet van doodvallen en er ook niet depressief van worden.(lol)

  Ik ben immers niet op dit forum om vriendjes te scoren, allianties te sluiten of om een geliefd forumlid te zijn/worden. Ik ben geen meeloper dus ik zal me nooitniet aanpassen alleen maar om door jan en alleman geaccepteerd te worden. Kom op man, dat kan nooit de bedoeling zijn van een vrije forum.

  Maar mij KORTWIEKEN komt op hetzelfde neer commentpolis. Wat voor zin heeft het als ik niet degene mag zijn wie ik ben?

 5. …..”@Mario, En toch vond Maxima het gepast om de daden van haar vader te veroordelen in het openbaar en mocht hij niet aanwezig bij de bruiloft en officiële aangelegenheden’……

  Waar een klein eiland groot in kan zijn., hele kleingeestige politici voortbrengen.
  Hij heeft geen afstand genomen, dus hij staat pontificaal achter zijn vader?

 6. @mano, my guy (let op William: guy en geen gay)

  Ik had het gelezen. Goed stuk overigens: Een uitleg over Godwin’s Law , over de vergelijking met Curacao als machtige (4e) Rijk, over Lichtveld als laaielichter (maar dan met jouw eigen woorden) en over Tico die ook godwinnetjes doet.

  Zag niets wat (mijnsinziens) niet door de beugel kon, maar ik geloof niet dat je er wakker van zult liggen

 7. KKC commentpolis maandag 24 januari 2022 op 16:17
  “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.”

  Het zal mij natuurlijk niet uitgelegd kunnen worden welke regels ik heb overtreden. Niet dat ik er steil van achterover gevallen ben. De reactie stond overigens nog bijna een uur na plaatsing nog steeds op het forum. Maar ik kan me er natuurlijk wel iets bij voorstellen hoor, bijvoorbeeld de druk die op u commentpolis uitgeoefend is om het te verwijderen. Anders had u het wel meteen verwijderd. (wink)

 8. “@Mario, En toch vond Maxima het gepast om de daden van haar vader te veroordelen in het openbaar en mocht hij niet aanwezig bij de bruiloft en officiële aangelegenheden.”

  eens en het is altijd een zwak argument om iets niet te doen omdat iemand het anders ook niet heeft gedaan. Zwijgen is nog altijd toestemmen en kennelijk voelt niemand zich van onze “toppers” zich geroepen om zich over deze kwestie uit te spreken

 9. @Mario, En toch vond Maxima het gepast om de daden van haar vader te veroordelen in het openbaar en mocht hij niet aanwezig bij de bruiloft en officiële aangelegenheden.

  We wachten op de verklaring van de Gevolmachtigde Minister.

 10. Mario Kleinmoedig , was ‘n citaat van de gevmin , moest vader op zijn fb zetten, zodat hijzelf niet hangt, niks mee te maken?, Dan er publiekelijk afstand van nemen. Smeerlap rojer had er ook ‘n handje van om te citeren.

 11. De Gevolmachtigde Minister heeft net zoveel met de uitlatingen van zijn vader te maken als Maxima met het gedrag van haar vader. En heel Curacao erbij halen is helemaal hysterisch Mr. Lichtveld…

 12. en waar zijn de staten? Waar zijn de “nette” partijen zoals PAR en MAN? zwijgen is toestemmen dus kennelijk kunnen zij zich vinden in de uitspraken

 13. Van je familie (vader) moet je het hebben. Wat ‘n schandelijke familie , de gevmin zal waarschijnlijk geen afstand doen van deze uitlatingen. Dit moet zijn eiland dan vertegenwoordigen.

 14. Je gaat je nu geleidelijk afvragen wat voor soort beweging dit is, naar aanleiding van uitspraken door haar leden.

  Ik denk dat de term criminele organisatie beter is gezien het feit de vele (ex) leden die een strafblad hebben

 15. “De Movementu Futuro Kòrsou (Beweging voor de Toekomst van Curaçao), afgekort MFK, is een politieke partij op Curaçao.”

  Je gaat je nu geleidelijk afvragen wat voor soort beweging dit is, naar aanleiding van uitspraken door haar leden.

  Een goddelijke beweging? nee, want ze nemen een loopje met de tien geboden.
  Een socialistische beweging? Nee, want ze zijn alleen bezig zichzelf te verrijken.
  Een liberale beweging dan? Ook niet, want welke liberaal gaat een overheidsapparaat verder uitbreiden en niet van plan is te bezuinigen op dat apparaat
  Een communistische beweging. Nee, gelukkig niet, hoewel? Ze vullen wel hun eigen zakken eerst en wat er overblijft wordt onder f&f verdeeld. Kijk in de landen met dat regiem, eerst de partij en het volk arm houden.
  Een milieu beweging misschien? Zeker niet, want er is nog steeds geen oplossing voor de milieu problemen waar het land mee te kampen heeft. Zoals een raffinaderij, landfill, dumpen in zee, gescheiden afval, enz.

  Is het dan een antifascistische beweging? Meen je dat nu echt? Zetten ze zich af tegen het fascisme, de extreme vorm van autoritair nationalisme (eigen volk eerst) en is antidemocratisch (ik beslis) , anticommunistisch (eerst ikke) , antiliberaal (overheidsbemoeienis met alles), antiparlementair (niet op komen dagen bij Staten vergadering) en anti-intellectueel (het volk dom houden).
  Of zetten ze zich af tegen het rechts-extremisme?

  Is de F in naam MFK dan eigenlijk een verbogen afkorting van fascisme?
  Begint er wel steeds meer op te lijken. Vul zelf maar in……

 16. Zoals altijd, een zeer goed stuk van George Lichtveld. Het is schandalig dat zo een man zogenoemde waarzegger Cali Manuel, nog steeds niet is ontslagen door Radio Direct en Direct TV.Zoals het ook een schande is dat zijn zoon als Gevolmachtigde Minister Curacao in Den Haag het land Curacao vertegenwoordigd. Het wordt tijd dat ons premier deze man met zijn entourage van family en friends onmiddellijk ontslaat om niet nog meer schade toe te brengen aan de relaties in het Koningsrijk en in geheel Europa die zoveel onder de nazis heeft geleiden. Niet alleen geen Duitsers,andere Europeanen,o.a. Nederlanders,en Joden van de gehele wereld zeker niet naar een eiland zullen komen om vakantie te vieren waar dit soort of uitingen en bedreigingen niet gestraft worden. Ik hoop dat het O.M. hierop reageert. Haatzaaien is een strafbaar feit.

 17. Curacao is al sinds dat de Spanjaarden voet aan wal zetten in de greep van extremisme en haat. Niks nieuws onder de zon dus. Vele mensen levens zijn verloren gegaan door gekissebis over het eiland van allerlei zeiden al eeuwen lang. Wat voor de een extremisme is is voor de ander een normale handeling. Wat de een ziet als haat, ziet een ander als zelfbehoud. Het is wat het is. Het zijn 1 van de hoofdzonden van de mens die we proberen te onderdrukken, maar die wij allemaal bezitten. Uiteraard zullen er nu lieden opspringen die roepen “nee hoor, ikke niet, ik ben een beschaafd mens”. Edoch onder de juiste omstandigheden kunnen wij allemaal een uiting van haat laten zien en extremisme. Zoals de Joker al zei: “Madness is like gravity, all it takes is a little push”

 18. George Lichtveld is een meer dan uitstekend debater en een uitgesproken opinies schrijver.
  Ik sta helemaal achter zijn stuk, zo is het niet meer en niet minder.
  Daar kunnen een aantal mensen nog iets van leren, nietwaar @Loes.

  Overigens als @“verslaggever”LOL had ie allang eruit gedonderd moeten worden.
  Dat geeft temeer aan wat een flut zender dit is.

 19. “.dit is waar het volk voor heeft gekozen en dit is wat men krijgt”
  En dat is precies het zelfde dat Hitler zei toen er een keuze tot overgave was.
  Net als niet alle Duitsers nazi’s waren is niet elke creool de mening van de politieke elite toegedaan.
  Het is de massa die dom gehouden gemakkelijk gemanipuleerd kan worden.
  Ook daar weer een overeenkomst.
  Het is het gevolg van de “keuze” van de meerderheid.
  Maar de meerderheid is gemanipuleerd.
  30% geeft zijn stem voor “een goed feestje”
  50% werkt voor de overheid, direct als ambtenaar of indirect bij een overheidsentiteit.
  En zolang die organisaties maar doorgroeien zijn ze verzekerd van inkomsten.
  Alle mensen of groeperingen die roepen dat dit een doodlopende weg is.
  Worden weg gezet al verlengstuk van de (ex) kolonisator.
  Waar de voorouders zo onder geleden hebben.
  Wat volgt is weer het vergelijkbare van de nazi’s.
  De nazi’s legde de schuld van het verliezen van de eerste wereld oorlog bij joden en marxisten.
  Die zijn verantwoordelijk voor de toestand van de Duitse samenleving (na 1918).
  Hier is het de ex kolonisator, de mensen die geen deel uitmaken van de grote groep van ex onderdrukken.

 20. Volslagen onzin en stemmingmakerij.
  Is een mening van een eenling.
  Die gewoon dingen door elkaar haalt en de mixer zet op geschiedenis
  William heeft volkomen gelijk.
  Lichteveld is een mislukte demagoog, probeert stemming te maken.
  Moet je geen aandacht geven.
  Curaçao stelt gewoon niks voor.
  Totaal niet belangrijk op wereldniveau.
  Dat moeten die Nederlandse paspoort houders op Curaçao ook een keer begrijpen.
  Nee Curaçao is niet het centrum van de wereld.
  Is een piepklein eilandje met ego problemen.
  Thats it.
  Dat komt door Nederland. Die het overmatig aandacht geeft.
  90% van Nederland weet niet eens waar het ligt.
  Er zijn meer Turken Marokkanen Surinamers etc. dan Antillianen.
  Dus die grote tenen en ego’s, mogen best een beetje minderen.

 21. Curacao zakt in zeer rap tempo af tot het niveau Haïti. Maar……………….dit is waar het volk voor heeft gekozen en dit is wat men krijgt. Het toont wel aan welk niveau we hier acceptabel vinden en het aparte is dat men totaal niet beseft dat het eiland totaal, maar dan ook totaal geen enkele toekomst zal hebben op deze manier.
  Curacao en de clowns die dit eiland momenteel in handen hebben drijven het land in rap tempo de afgrond in en ik vrees dat velen het zinkende schip snel gaan verlaten. Sommigen hopen nog dat Nederland gaat ingrijpen, maar bij zoveel domheid valt er niet veel meer te doen. Het bestuur overnemen wil men niet, geld klakkeloos blijven overboeken ook niet, dus dan rest er niet veel anders dan pappen en nathouden.

  Drechi zal het allemaal wel prachtig vinden, hij is 1 van die landverraders die de uitspraken van Manuel toe zal juichen, waarmee Drechi ook meteen zijn niveau weer eens duidelijk heeft gemaakt. Kennelijk voor hem zijn er geen grenzen in wat je zou mogen zeggen. Hij zal wel weer met een verhaal over makamba’s komen die hun mond dicht moeten houden.

  Wanneer iemand zich over 25 jaar afvraagt hoe het toch zo ontzettend mis heeft kunnen gaan met Curacao in zo’n korte tijd……………figuren zoals Drechi stonden aan de wieg van die situatie. Zij zijn slechts begaan met hun eigen gewin, het eiland, de mensen die er leven…………dat interesseert hen geen ene donder. Ikke, ikke ikke en de rest kan stikken zullen Drechi en de zijnen blijven roepen.

 22. Ras bestaat niet, maar de rascisten roeperts willen wel meer diversiteit obv ras ipv kunde (behalve op Curacao dan, daar bestaat geen ruimte voor diversiteit).
  Als ras geen rol speelt, waarom dan wel mensen op basis van ras toelaten om een bepaalde diversiteitsquota te behalen, ipv op kunde?

  En als ras geen rol speelt, waarom ziet Haiti er exact zo uit als Afrika, even ongeletterd, even armoedig.

  Waarom ziet Nieuw Zeeland er eerder Europees dan Oceanisch uit, en waarom is Trinidad eerder gaan lijken op een combi van India en Afrika dan op een combi van Canada en zweden?

  Het is trouwens aangetoond dat afrikaanse sprinters op bv 100 meter veel beter excelleren dan welk ras dan ook, en dat daar een fysieke aanwijzing voor is, langere spieren en pezen in bepaalde delen vd ledematen., ras dus, zijn ook veel sterker dan bv het mongoloide ras, ook weer ras, die op haar beurt weer excelleert in zaken als finesse, detail, coordinatie, organisatie, en brainpower.

  Just saying.
  Een badjaga en een monarch vlinder zijn allebei insecten, maar de een bezoekt bloemen en de ander die prikt je net zo venijnig als een wesp.

  En wat de fam. Manuel betreft, het precies wat je kon verwachten.
  Na MAN, PS en FOL. dacht je dat je niet lager en ordinairder kon zakken, maar het is ze echt gelukt!

  Toch knap om zo’n dieptepunt als die van FOL, PS en MAN, (en de overige partijen konden er trouwens ook wat van) te kunnen overtreffen

 23. @Mano:
  Bedankt voor de links. De feiten op zichzelf waren bekend, maar het is altijd prettig om de artikelen weer paraat te hebben. Deze keer heb ik ze gesafed.

 24. Vervang Arisch met ydk en trek dan de parallel met nazi Duitsland 1930. Dan zie je de zelfde volksbeinvloeding, verenigen door onderbuikgevoelens en wat er kan gebeuren als er geen halt geroepen wordt.
  Discriminatie heeft geen kleur, afkomst of levensovertuiging.

 25. Het grappige is dat er nooit een zogenoemd Arisch ‘ras’ heeft bestaan. Bovendien behoorden degenen die als echte Ariërs beschouwd werden tot een stam, een volk van ruiters, gekleurde mensen van lichtgetint tot donkerbruin. Dat men het op het forum geregeld over ‘ras’ heeft is uiterst treurig gezien het feit dat genetici en biologen na jaren van onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat er maar een mensensoort bestaat, algemeen wordt gesproken van soorten en niet over rassen.

  De Manuels zijn overigens net zo onwetend als sommige forumleden.

  https://www.jozk.org/geschiedenis/de-mythe-van-de-ari%C3%ABrs

 26. De zoveelste onopgevoede clan, waar alleen het IK vooraan moet staan. Onbeschofte hufters, maar dat zal ik wel niet mogen zeggen…

 27. Niks aan de hand, dit volk , de manuels van mfk kunnen doen wat ze willen tenzij men hen aanklaagt de oppositie het Mil , radio direct , pik en cooper vinden dit ook normaal, zijn van hetzelfde sop overgoten, dan heb je Dhr Zwart ook nog , en anders de Ned Regering, hij zit toch in den Haag, dit kan helemaal niet .

 28. Lekkere familie dit!
  En dat vertegenwoordigt Curaçao in nederland? Succes!!!
  Dit begint te lijken op een dictatuur, waar jede bak in draait of verdwijnt alsje aan de belangen van de f&f morrelt.

 29. En de directie van RadioDirect blijft stil? Vind men dit gedrag van hun werknemer normaal? Ik heb er geen woorden meer voor.

 30. Je moet er niet aan denken dat Duitse media er achter komen wat de familie Manuel op Facebook post. Dan zien we voorlopig geen Duitse toeristen meer op Curacao.

 31. Het wordt de hoogte tijd dat de directie van het Maria Immaculata L een keer doet wat zij behoort te doenen dat is de deksel van de put open te gooien.

 32. Mooi opiniestuk, George. Helemaal eens.

  Het is duidelijk dat de man een zieke personality heeft, wat zijn gedrag nog ernstigeer maakt.
  Kijk zolang er maar zo weinig menen hebben gereageerd op de uitlatingen van de ‘broeders’ van de MFK zal ook dit wel met de bekende sisser aflopen.
  Het haatzaaien zal niet stoppen, zeker niet met de clows die er nu zitten en die een vb zouden moeten zijn voor de jeugd!

  Curacao Quo Vadis.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties