28 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Bullenbaai: Een erfpacht is de facto een eigendomsrecht

HomeAuteursOpiniesOpinie | Bullenbaai: Een erfpacht is de facto een eigendomsrecht

Opinie door Marguérite Nahar en Bert Pieters

Opinie Nahar: Focus op Bullenbaai | Persbureau Curacao

Een ieder die van de overheid ooit een stuk terrein in erfpacht heeft ontvangen en daarop een huis heeft gebouwd, weet precies hoe het werkt bij erfpacht. De erfpachter is de eigenaar van dat huis en hij kan dat (indien hij dat wil) verkopen of in hypotheek geven om een lening te verkrijgen.

En de overheid kan dat niet verhinderen, de overheid heeft totaal niets te vertellen over het huis.

Als we dit in gedachte houden en de ontwikkelingen i.v.m. de Klesch groep volgen, rijst de vraag:

Wáárom een erfpacht recht aan een buitenlandse entiteit toekennen op zo’n waardevolle natuurlijke hulpbron als de diepzeehaven op Bullenbaai? Klesch wordt de facto eigenaar en verwerft dus van rechtswege alle beheers- en beschikkingsbevoegdheden over het in erfpacht gegeven terrein.

En zelfs PDVSA heeft in het verleden géén erfpachtrecht over de oil terminal en de diepzeehaven verkregen. Wáárom Klesch dan wel? Beseft de regering niet dat dusdoende een zeer belangrijke economische pijler voor Curaçao uit handen wordt gegeven? En nota bene aan een entiteit die wereldwijd in opspraak is, want de Klesch groep heeft een buitengewoon slechte reputatie voor zichzelf opgebouwd. Op het internet is informatie te vinden, die alarmerend en afschrikwekkend is.

Wat kan toch in hemelsnaam de beweegreden van deze regering zijn om koste wat kost, come hell or high water, het eigendomsrecht over onze Bullenbaai, d.w.z. de oil terminal inclusief het aangrenzende water in eigendom toe te spelen aan de Klesch-groep in plaats van zelf de grootschalige ontwikkeling van Bullenbaai ter hand te nemen.

Dit is des te bevreemdender, nu er op zaterdag 7 mei 2016 op het kantoor van het Ministerie van Financiën op Pietermaai een vergadering heeft plaatsgevonden met een Power Point Presentatie aan de voltallige aanwezige Ministerraad toentertijd onder Premier Whiteman.

Aanwezig waren toen eveneens Eugène Rhuggenaath en Suzy Römer die ook in de huidige regerings- coalitie zitting hebben. De Power Point Presentatie behelsde een compleet en tot in détails uitgewerkt project voor de grootschalige ontwikkeling op Bullenbaai met een diversiteit van investeerders die toen reeds in de startblokken stonden met haalbare investeringsinitiatieven die veel en veel lucratiever waren voor Curaçao dan dit huidige “project”(?) van de Klesch-groep.

Bovendien was er geen sprake van erfpacht te verlenen aan die exploitanten van de oil terminal. Er zouden uitsluitend andersoortige rechtsbetrekkingen worden toegestaan in dat ontwikkelingsproject. Ook zou er risicospreiding worden gerealiseerd in de ontstane werkgelegenheid, door een veelheid aan investeerders waardoor Curaçao niet langer afhankelijk zou zijn van één enkele buitenlandse “investeerder”(?) Klesch investeerder?

De toenmalige Ministerraad was wild enthousiast en het plan werd zonder voorbehoud aanvaard. Suzy Römer zou binnen één week een werkgroep samenstellen met deelnemers vanuit elk ministerie, maar die werkgroep heeft nooit het levenslicht mogen aanschouwen. Ook de daaropvolgende werkgroep, ingesteld door Steven Martina die het ontwikkelingsplan vlot zou trekken in 2017 ná het fiasco met Guangdong Zhenrong is geruisloos van het toneel verdwenen.

En nu? Nu zien wij een identieke herhaling van het debâcle met Guangdong Zhenrong waarbij alweer nog vóórdat de Klesch groep met één dubbeltje heeft bijgedragen aan de economie van Curaçao, het eigendomsrecht van onze meest waardevolle natuurlijke hulpbron aan de Klesch groep toegespeeld wordt. Incredible, absolutely incredible, zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.

Naar verluidt heeft Klesch een prestatieplicht die pas over zeven (7) maanden ingaat. Wat gaat de regering doen als per 30 juli 2020 de Klesch groep nog geen aanvang maakt met de toezeggingen.

Wat gaat de regering doen als de Klesch-groep een miljarden lening sluit met de diepzeehaven als hypothécair onderpand (de regering kan dat niet verbieden, vanwege juridische en wettelijke aspecten) maar zelfs als er wel een rechtens afdwingbare voorwaarde wordt ingebouwd om dit te verbieden, dan nog is de risicofactor niet opgeheven, want het valt nog te bezien of de Klesch-groep zich daar iets van zal aantrekken.

En als Klesch in gebreke blijft om tijdig aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen, wat dan? Wat er dan gebeurt is dat onze diepzeehaven op een executieveiling in handen van een andere buitenlandse entiteit valt, die misschien in geopolitiek opzicht voor Curaçao ongewenst is.

Er doen zelfs geruchten de ronde, gevoed door mededelingen van de regering op persconferenties dat er een verbod van verkoop geldt, met voorbehoud (een optierecht voor Curaçao) dat Klesch dan de diepzeehaven eerst aan Curaçao moet aanbieden, alvorens die aan een ander te mogen overdragen.

Te gek voor woorden! Dan mag Curaçao dus het eigendom van haar eigen voormalige diepzeehaven terugkopen die Klesch voor een appel en een ei had weten te bemachtigen in 2020. Te gek voor woorden. De regering, noch RdK, noch PMO, noch welke juridische adviseurs dan ook die dit plan bedacht hebben en ten uitvoer willen brengen, zijn geen van allen bevoegd om onze diepzeehaven te verkwanselen aan welke buitenlandse entiteit dan ook.

Die haven is eigendom van Curaçao, d.w.z. van het volk van Curaçao en van de toekomstige generaties van Curaçao en is geen eigendom van PMO of van de huidige regering. Onder géén enkele voorwaarde mag er een erfpachtrecht aan Klesch worden verleend. De mogelijkheden voor de grootschalige ontwikkeling van Bullenbaai op een andere lucratievere manier staan nog open voor Curaçao.

Bert Pieters, de mede-ondertekenaar van dit stuk, die evenals ik lijfelijk aanwezig was op de bovengenoemde vergadering op zaterdag 7 mei 2016, ziet nog kansen om gedeelten van dit plan te redden en daarmee vervangende werkgelegenheid voor de industriële bedrijfstak op Curaçao te redden. En op een wijze die veel voordeliger is voor Curaçao.

Als de regering, danwel RdK weigeren om het verleende erfpachtrecht ook bij notariële akte te laten vestigen en dit aan Klesch meldt, zal Klesch zich vanzelf terugtrekken, want Klesch is absoluut niet geïnteresseerd in modernisering van de raffinaderij. Die toezegging is alleen maar het schellinkje dat dient om de grote kabeljauw te vangen en dat is onze diepzeehaven Bullenbaai.

Marguérite Nahar en Bert Pieters

Marguérite Nahar
Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

9 reacties

 1. Ik citeer:

  – Als de bevolking slimmer wordt lukt dat niet meer zo gemakkelijk.

  Ja, mede dankzij u en Schiedammertje vooralsnog.

  Bundel jullie krachten samen en a.d.h.v. een ingezonden stuk deze beweringen ontkrachten, zou mijn raad zijn.

 2. Laten we eens een spelletje doen:
  Marguérite Nahar
  Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK) = waar
  Een erfpacht is de facto een eigendomsrecht = niet waar
  Nahar weet dit niet = niet waar
  Nahar denk dat mensen dom zijn = waar
  Nahar heeft belang in of aan bullebaai = niet waar
  Bullebaai is het enige stukje petro dat, op het moment zonder investering financieel interessant is = waar
  De reden dat er een deal gemaakt moest worden raffinage en opslag samen anders niets is omdat zonder de opslag er waarschijnlijk geen investeerder voor de raffinaderij gevonden kon worden = waar
  Bullebaai is de “kers” op de taart = waar
  Als bullebaai uit de deal gehaald kan worden is de klesh deal dood = waar
  Nadar heeft het beste voor met het eiland = niet waar
  Nadar heeft een cliënt die de deal wil saboteren = waarschijnlijk
  Nadar heeft een buitenlandse client met interesse in bullebaai = ook waarschijnlijk.
  Marguérite=margriet=kind van licht = zon. Vind ik aannemelijk

 3. Prachtig ozninverhaal, waarvan de conclusie is: schrijvers, ga terug naar de 1e-jaarscollegebanken, maar dan nu goed opletten graag!

  “een recht van erfpacht en opstal aan de erfpachter of opstaller is een variant van eigendom geven. De elementaire bepalingen volgen uit de wet. Daarvan kunnen partijen afwijken in de akte van vestiging en de algemene bepalingen, tenzij zulks is uitgesloten.”

  Zonder de inhoud van deze akte van vestiging weer te geven is de totale redenering op drijfzand gebouwd.

 4. En daarom is educatie belangrijk en is er geen belang voor het bestuur om dit te veranderd. Nu kan je met een gerust hart halve waarheden verkondigen en het wordt als waar aangenomen. Als de bevolking slimmer wordt lukt dat niet meer zo gemakkelijk. Ze hebben liver champignons dan alerte burgers.

 5. Het was grappig om dat goedkope verkoop praatje van die Evelyn Kruithof-Bor in het parlement te horen. Gezien het niveau van de toehoorders is het wel begrijpelijk.

  Wat vooral grappig was om haar te horen zeggen was, dat Klesh zich verplichte om van lokale expertise gebruik te maken. Toen dacht ik gelijk, deze mevrouw Kruithof-Bor is niet grappig is maar wellicht net als haar toehoorders ook achterlijk.

  Klesh gaat miljoenen investeren en gaat dat allemaal aan lokale mensen toevertrouwen? Blijkbaar gelooft zij ook in Sinterklaas.

 6. Als je leest is je zelf en je vriendjes verrijken ten koste van de bevolking ben ik blij dat ze dat nu eens daarvan geweken hebben. En bovenstaande argumenten zijn non argumenten. Ik ben blij dat er een keer iets gedaan is wat op besturen lijkt. Het was niet zonder risico politiek en finacieel maar het alternatief staat op Aruba verder te roesten.

 7. Die onderhandelaars van Klesch lachen zich nog dood om de hooghartige klunsen van vertegenwoordigers van Curacao die ze tegenover zich hadden.
  Dit wordt een gigantisch financieel fiasco. De argumenten in bovenstaand stuk zullen daar zeker een rol in spelen.
  Schoenmaker blijf bij je leest

 8. Een voorbeeld van onvolledige voorlichting en poging tot ondermijning en onrust stoken. Idd heeft de schrijfster grotendeels gelijk met het erfpacht recht. Alleen zijn er aan het erfpacht recht voorwaarde verbonden. Als je een huis op erfpacht grond koopt mag je er niet zomaar een fabriek op zetten of anders om. De grond moet gebruikt worden op de manier die de pacht geven bedoeld heeft, hou dat even in gedachte. Dit is ook vantoepassing op de haven faciliteiten van het terijn het is dus ook niet zo dat de hele haven over is gegaan het zelfde voor bullebaai als dit begrepen is blijft er niet veel meer over en komt reden en bedoeling van het stuk boven water. Ik ben adviseur en stuur graag mensen met een kluitje het riet in (zo heb ik mijn bonussen verdiend, en straks lukt dat niet meer)

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties