28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Opinie | 100 jaar havenstaking en arbeidsrechten 2022

HomeLandenCuraçaoOpinie | 100 jaar havenstaking en arbeidsrechten 2022

Hoe staat het met de rechten van de arbeiders op Curaçao honderd jaar na de havenstaking van 1922? Ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar havenstaking onder leiding van de moedige zeevaarder Felix Chakuto vraagt Human Rights Defense Curacao zich het volgende af.

Curaçao verkeert in een crisis. Belangrijke factoren zijn daarbij onder meer het wegvallen van PdVSA waardoor de raffinaderij stil is komen te liggen, de komst van vluchtelingenstromen en andere migranten, bevolkingskrimp, de vlucht van jongeren naar Nederland en vergrijzing als gevolg daarvan. De werkloosheid is momenteel ongekend hoog. De werknemers die nog wel een baan hebben, vrezen deze te verliezen. Daardoor zien zij vaak genoeg ingegeven door angst voor represailles vanuit de werkgever, af van het opkomen voor hun rechten. Door de moeilijke economische situatie hebben zij vaak ook geen andere keus dan alles te accepteren.

Nog erger is de situatie voor de ongedocumenteerde werknemers, die in toenemende mate met name door werkgevers in de bouw lijken te worden gebruikt, of zeg maar gerust: misbruikt. Onlangs verklaarde het hoofd van de BAB dat naar schattig maar liefst 60 % van de arbeiders in de bouw ongedocumenteerd is. Het is moeilijk te verifiëren of deze schatting realistisch is, want is nog altijd geen kwantitatief onderzoek gedaan naar het aantal ongedocumenteerde arbeiders. Er is überhaupt geen effectief beleid geformuleerd, terwijl er sprake is van een reëel probleem met verschillende nadelige gevolgen, zowel voor de betrokken arbeiders als voor de algehele werkende bevolking.

In de eerste plaats zijn de ongedocumenteerde arbeiders de dupe van de huidige situatie doordat zij in een buitengewoon afhankelijke positie verkeren waarin zij praktisch rechteloos zijn. Zo zijn zij niet verzekerd en kunnen zij geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Hoewel hen op grond van het Burgerlijk Wetboek formeel wel rechten toekomen ten opzichte van de werkgever, hebben zij in de praktijk geen toegang tot rechtshulp om hun rechten geldend te maken. Door de afhankelijke situatie waarin zij verkeren durven zij dat vaak niet eens. Bij ziekte worden zij niet doorbetaald en wanneer zij als gevolg van een arbeidsongeval niet in staat zijn om te werken, hebben zij geen enkele inkomen.

Er zijn bij HRDC schrijnende gevallen bekend waarbij werkgevers aansprakelijkheid ontkennen nadat ongedocumenteerde lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens werkzaamheden. In een geval waar veiligheidsvoorschriften aan de laars werden gelapt, ontkende de werkgever doodleuk dat de betreffende werknemer voor hem werkte en werd geprobeerd de aansprakelijkheid af te wentelen naar onderaannemers die geen verhaal bieden. Daar er in de praktijk nog te weinig daadkrachtig wordt opgetreden van overheidswege tegen dergelijke wantoestanden, blijven malafide werkgevers doorgaan met deze praktijken.

De situatie van ongedocumenteerde arbeiders heeft ook gevolgen voor de overige werkende bevolking. Zo worden geen belastingen en geen sociale lasten afgedragen, waardoor sociale voorzieningen onhoudbaar worden. Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie. Het is daarom zaak dat er zo snel mogelijk effectief beleid wordt gemaakt voor het effectief integreren van dit deel van de werkende bevolking.

Human Rights Defense Curacao

Tel. 5676707 / 7880126

Dit artikel is geplaatst in

7 reacties

 1. Leuk verhaaltje van HRN om nog meer mensen naar het eiland te halen.
  Overal op de wereld zien we dat dit problemen geeft. Mensen zonder documenten horen hier sowieso al niet. Het gevolg is dan ook voor hun.

 2. Leuk verhaaltje van HRN om nog meer mensen naar het eiland te halen.
  Overal op de wereld zien we dat dit problemen geeft. Mensen zonder documenten horen hier sowieso al niet. Het gevolg is dan ook voor hun.

 3. De havenstaking van 1922 en (45 jaar later) de Isla-staking van 1969 laat zien dat het met de mensenrechten op Curacao ook anno 2022 (53 jaar later) nog steeds erbarmelijk is gesteld. Een structureel ongekend hoog werkeloosheidscijfer onder jongeren, een bar slechte staat van het onderwijs en daarnaast een praktisch failliet land Curacao laat zien dat de verantwoordelijke politieke machthebbers met groot succes hun frauduleuze handelen kunnen voortzetten zonder aangesproken te worden door zowel de Nederlandse regering als de eigen volksvertegenwoordiging. Kennelijk is een komiek als Jandino nodig om ontwikkeling van de landbouw mogelijk te maken, terwijl al jarenlang deze landbouw op kleine schaal werd toegepast door de lokale Portugezen. Maar de “echte YDK” wenst niet op het land te werken, omdat dit associaties oproept met het slavernij-verleden. Het slavernij-gen is een type virus dat maar niet bedwongen kan worden en daarom wordt de graai-cultuur zo gecultiveerd omdat het gezien wordt als rechtdoening op het verleden. De cultuur is ziek, de structuur ontbreekt, de discipline is ver te zoeken, de opvoeding faalt en de bijvoeding is obesitas-bevorderend. Politici zijn bij voorkeur bezig met het behartigen van de eigen belangen en de primaire levensbehoefte van het volk wordt onbetaalbaar. De uitstroom van “human capital” naar Nederland is al enige jaren gaande, waardoor de lasten op steeds minder schouders drukken. Dit is een imploderend systeem dat leidt tot opstand en anarchie. Human Rights signaleert dat verschijnsel. Hoe lang duurt het tot een nieuwe opstand ontstaat?

 4. Dat de crisis op Curaçao zijn oorsprong heeft in het stoppen van de isla activiteiten, corona of het gedrag van werkgevers is tekort door de bocht.
  Het zijn factoren die, natuurlijk, meespelen, maar de rootcause ligt in het politieke stelsel.
  Het stelsel waar eksters de regels, hun toezicht en uitvoering bepalen en de bevolking opzadelen met de gevolgen.
  Nu gaat human right watch zeker niet zeggen dat de vakbonden hierin een aandeel hebben.
  Ook gaat niet gezegd worden dat macht corrupteerd, zeker als er geen functioneel en onafhankelijk controle mechanisme is.
  En dat is de oorzaak. Een werkgever kan niet, in een concurrerende markt, functioneren als hij niet gebruik maakt van de mogelijkheden, ook de niet legale, die hem geboden worden.
  Hij kan simpel weg niet de kosten van inefficiënties en luiheid doorberekenen aan zijn klanten zoals monopolisten kunnen.
  Het niet functioneren van de democratie, het gebrek aan onafhankelijke controle maakt het mogelijk dat eksters op bestuursposieties kunnen blijven.
  En dat is de werkelijke oorzaak van de crisis op Curaçao. Niet de isla, niet corona, niet het gedrag van werkgevers.
  Dit is niets nieuws en niet onbekend, ook niet bij de vakbonden. Maar ook daar zitten eksters. Zou human rights defense ook de ballen hebben om dit te spuien?

 5. Dat de crisis op Curaçao zijn oorsprong heeft in het stoppen van de isla activiteiten, corona of het gedrag van werkgevers is tekort door de bocht.
  Het zijn factoren die, natuurlijk, meespelen, maar de rootcause ligt in het politieke stelsel.
  Het stelsel waar eksters de regels, hun toezicht en uitvoering bepalen en de bevolking opzadelen met de gevolgen.
  Nu gaat human right watch zeker niet zeggen dat de vakbonden hierin een aandeel hebben.
  Ook gaat niet gezegd worden dat macht corrupteerd, zeker als er geen functioneel en onafhankelijk controle mechanisme is.
  En dat is de oorzaak. Een werkgever kan niet, in een concurrerende markt, functioneren als hij niet gebruik maakt van de mogelijkheden, ook de niet legale, die hem geboden worden.
  Hij kan simpel weg niet de kosten van inefficiënties en luiheid doorberekenen aan zijn klanten zoals monopolisten kunnen.
  Het niet functioneren van de democratie, het gebrek aan onafhankelijke controle maakt het mogelijk dat eksters op bestuursposieties kunnen blijven.
  En dat is de werkelijke oorzaak van de crisis op Curaçao. Niet de isla, niet corona, niet het gedrag van werkgevers.
  Dit is niets nieuws en niet onbekend, ook niet bij de vakbonden. Maar ook daar zitten eksters. Zou human rights defense ook de ballen hebben om dit te spuien?

 6. Ook dit verhaal heeft één kant die niet genoemd wordt:
  Vakbonden die vinden dat aanwezigheid het zelfde is als werken, voor hun leden.
  En vakbondsmensen die, tegen betaling, geen probleem maken van het gebruik van ongeducumenteerde.
  Op de werkvloer:
  Een baas heeft 5 vakbondsmensen en 5 ongedocumenteerden in dienst.
  De 5 vakbondsmensen worden betaald voor aanwezigheid de 5 ongedocumenteerden doen het werk.
  Als de ongedocumenteerden weg moeten moeten zij werken.
  Het zijn niet de ongedocumenteerden die van hun collega’s te horen krijgen dat ze minder hard moeten werken, vaak het tegenovergestelde.
  Het gebruik maken van ongedocumenteerden is, in het algemeen, slecht voor de werkgelegenheid en de economie.
  Maar de rol van de vakbonden is wel discutabel;
  Als die er echt een probleem mee hebben hebben de bedrijven ook een probleem:
  De vakbonden schakelen de autoriteiten in
  De vakbonden zorgen met acties dat daar niet gewerkt kan worden.
  De bedrijven hebben in die gevallen geen bestaansrecht en stoppen hun activiteiten.
  Omdat dit niet gebeurt is de stelling:
  Het gebeurt met instemming van de vakbonden, juist.
  Het verlaten van het eiland door, opgeleide jongeren, komt omdat er hier geen toekomst wordt geboden.
  Ze zien dat het loon hier lager is als in het buitenland. Ze zien dat de kosten van levensonderhoud omhoog gaan.
  Ze zien dat de goede banen vergeven worden, niet op basis van opleiding of kennis maar op basis van familie en/of politieke contacten.
  Iets dat ook speelt binnen de vakbonden.

 7. Ook dit verhaal heeft één kant die niet genoemd wordt:
  Vakbonden die vinden dat aanwezigheid het zelfde is als werken, voor hun leden.
  En vakbondsmensen die, tegen betaling, geen probleem maken van het gebruik van ongeducumenteerde.
  Op de werkvloer:
  Een baas heeft 5 vakbondsmensen en 5 ongedocumenteerden in dienst.
  De 5 vakbondsmensen worden betaald voor aanwezigheid de 5 ongedocumenteerden doen het werk.
  Als de ongedocumenteerden weg moeten moeten zij werken.
  Het zijn niet de ongedocumenteerden die van hun collega’s te horen krijgen dat ze minder hard moeten werken, vaak het tegenovergestelde.
  Het gebruik maken van ongedocumenteerden is, in het algemeen, slecht voor de werkgelegenheid en de economie.
  Maar de rol van de vakbonden is wel discutabel;
  Als die er echt een probleem mee hebben hebben de bedrijven ook een probleem:
  De vakbonden schakelen de autoriteiten in
  De vakbonden zorgen met acties dat daar niet gewerkt kan worden.
  De bedrijven hebben in die gevallen geen bestaansrecht en stoppen hun activiteiten.
  Omdat dit niet gebeurt is de stelling:
  Het gebeurt met instemming van de vakbonden, juist.
  Het verlaten van het eiland door, opgeleide jongeren, komt omdat er hier geen toekomst wordt geboden.
  Ze zien dat het loon hier lager is als in het buitenland. Ze zien dat de kosten van levensonderhoud omhoog gaan.
  Ze zien dat de goede banen vergeven worden, niet op basis van opleiding of kennis maar op basis van familie en/of politieke contacten.
  Iets dat ook speelt binnen de vakbonden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties