32 C
Willemstad
• maandag 5 juni 2023

PBC | Oplossing voor wachtlijst bij CMC

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een...

PBC | ‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT....

PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene...

PBC | Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar...

PBC | Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben...

PBC | Rojer wil in Parijs revanche op Spelen

Persbureau Curacao PARIJS – Jean-Julien Rojer wil zich volgend jaar op de Olympische Spelen revancheren. Twee jaar geleden liepen de Spelen van Tokio op een grote teleurstelling uit,...
- Advertisement -spot_img

Opheffing faillissement Cems

HomeMediaAlgemeen nieuwsOpheffing faillissement Cems

Willemstad – Het faillissement van de voormalige ambulance2 is opgeheven. ,,Er is geen openbaar eindverslag, omdat er nauwelijks iets te melden en te verdelen was.”

Dat antwoordt curator Paul van de Laarschot op vragen van deze krant.

,,Alleen de boedelschuldeisers zijn volledig uitbetaald. Een van de preferente schuldeisers, te weten de fiscus die meer preferent is dan de andere preferenten, kreeg 118.313,14 gulden, wat een klein deel van zijn totale vordering is. Daarna was de boedel leeg.”

Het faillissement van stichting Curaçao Emergency Medical Services (Cems) werd op 15 maart 2011 uitgesproken.
Bij beschikking van 29 november 2013 werd het faillissement opgeheven ‘wegens gebrek aan baten’, zoals het heet.
Uit een verslag van vorig jaar van curator Van de Laarschot bleek dat de grootste crediteur in het faillissement van Cems de overheid zelf is.
Namelijk voor een bedrag van bijna 2 miljoen (1,97 miljoen) aan de Ontvanger der Belastingen in verband met vooral niet afgedragen loonbelasting; 1,8 miljoen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor niet betaalde AOV/AWW-premies en verleende voorschotten; en een vordering van het pensioenfonds Apna op het Land van 1,97 miljoen voor niet-betaalde pensioenpremies/duurtetoeslag en VUT.
Alles bij elkaar gaat het bij de fiscus, SVB en Apna om 5,74 miljoen gulden; de belastingdienst kreeg slechts een klein deel in handen, te weten de bijna 120.000 gulden.
In totaal bedroegen de erkende schulden 6,16 miljoen, maar toen verwachtte de curator dat de Girobank ‘nog een vordering zou indienen’.
Met de Girobank was namelijk een kredietovereenkomst gesloten ter financiering van de nieuwbouw in Emmastad (nu overgenomen en in gebruik genomen door Distribier, de distributeur van Heineken, Amstel en Bright), die na afronding van de nieuwbouw werd omgezet in een lening met als hoofdsom 4,8 miljoen. Op het gebouw rustte toen nog een hypotheek ten gunste van de bank als zekerheid voor de lening.
Girobank beraadde zich op dat moment nog op wat te doen met het gebouw, maar dat is het afgelopen jaar dus overgegaan naar Distribier.
Girobank was tevens fiduciair eigenaar van de toen inmiddels niet werkende, volledig afgeschreven en kapotte, ambulances die de curator op het terrein van Cems aantrof en met toestemming van de bank aan de EHBO werden gegeven.
Aan de batenkant meldde de curator dat de overheid twee ton in de boedel had gestort als gedeeltelijke tegemoetkoming aan de schuldeisers.
Bij de MCB stond op de twee rekeningen een positief saldo, die later als faillissementsrekening worden gebruikt. Daarop stond 203.000 gulden.

Regering liet Cems bewust failliet gaan
Opmerkelijk was eerder de stelling van curator Van de Laarschot dat Cems zeker niet failliet had hoeven te gaan. Want, zo redeneerde de curator in het faillissement, voor de opvolger van Cems, Fundashon Kuido Ambulans opgericht op 3 december 2010, werd wél de extra financiële ruimte op de overheidsbegroting vrijgemaakt – met bijna 3,2 miljoen gulden namelijk zelfs bijna een verdubbeling van de subsidie die Cems jaarlijks kreeg – en werden wél de tarieven aangepast.

,,Dit zijn nu juist de knelpunten geweest tijdens het bestaan van Cems

, stelde Van de Laarschot in zijn eerste verslag aan de rechter-commissaris in het faillissement van stichting Curaçao Emergency Medical Services.

,,Uit het beleid van de eilandelijke overheid, dat voortgezet werd door het Land Curaçao (het kabinet Schotte met Jacinta Constancia van MFK als minister van Gezondheid, red.), blijkt dat doelbewust werd toegewerkt naar de liquidatie van Cems. Gelijktijdig werd gewerkt aan een scenario voor een op te richten nieuwe stichting voor de ambulancezorg, waarvoor juist die omstandigheden werden geschapen voor een goed functioneren, welke omstandigheden aan Cems in het verleden werden onthouden.”

De curator besloot zijn verslag: ,

,Bij een tijdige wijziging van de regelgeving betreffende de ambulancezorg en de tarieven, en een subsidiëring op grond van de reële kosten, zouden voor Cems de omstandigheden zijn geschapen voor voortzetting van zijn activiteiten.”

Hiermee wordt de overheid zelf, de toenmalige regering van MFK/PS/MAN, verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van Cems, iets meer dan tien jaar na oprichting ervan.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties