Oostpunt is impuls

Geduld Maal raakt op; strijd en wachten duren al 20 jaar

oostpunt-2Willemstad – De ontwikkeling van de helft van Oostpunt – de andere helft blijft onaangeroerd – zal de Curaçaose economie gedurende tientallen jaren een flinke impuls geven.

Dat blijkt uit een presentatie van Oostpunteigenaar Willy Maal, gebaseerd op diverse impactstudies.
Het betreft een studie naar het effect op natuur en milieu en onderzoek naar de invloeden op economie, arbeidsplaatsen en overheidsfinanciën.
Na de openbare hoorzittingen in oktober 2012 over de nieuwe Landsverordening EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan), had volgens de planning rond deze tijd de wet met bijbehorende adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad van Advies (RvA) bij het parlement – de Staten van Curaçao – moeten zijn beland.
En het nieuwe zoneplan voor Oostpunt moet rond juni 2013 parlementaire goedkeuring krijgen.
Daar is een enorme en langdurige juridische strijd aan vooraf gegaan, die al in 1993 begon; 20 jaar geleden dus.
Inzet van de strijd was het EOP, dat in 1995 werd vastgesteld, waarmee Oostpunt – dat met een oppervlakte van 44 vierkante kilometer groter is dan heel het ‘Nederlandse’ deel van Sint Maarten (34 km2) – tot conserveringsgebied werd gebombardeerd, en waardoor de al geplande ontwikkeling door de familie Maal eenzijdig werd geblokkeerd.
Na gewonnen rechtszaken (tussen 1993 en 2009);

 • toekenning van de claim voor financiële compensatie (met gemeenschapsgeld);
 • het onderhandelingsprotocol (2001);
 • het overeengekomen memorandum (2008);
 • de instelling van de Stuurgroep Oostpunt;
 • instemming door de Eilandsraad (juli 2010) met onderzoek naar de effecten,
 • schikking/vaststellingsovereenkomst (augustus 2010),
 • akkoord dat de overheid een deel (75 hectare) toegewezen krijgt voor woningbouw, en de hoorzitting, is het volgens Maal nu tijd dat de overheid aantoont dat het haar ernst is om de gemaakte afspraken na te komen.

,,De regering en het parlement van Curaçao bewijzen de economie en de lokale gemeenschap een enorme dienst als ze binnenkort een bestemmingsherziening voor Oostpunt aanvaarden”

, aldus Maal.

,,Behalve dat het milieu en de natuur intact worden gehouden, zal de geplande duurzame ontwikkeling van Oostpunt bijdragen aan nieuwe banen, huisvesting, sport- en recreatievoorzieningen, landbouwbeoefening, et cetera.”

Indien de overheid de door de rechter al in 1999 aanbevolen en in 2001 en 2010 met Maal gemaakte afspraken niet nakomt en ontwikkeling van Oostpunt niet mogelijk wordt, zal dit schadeplichtigheid van het Land Curaçao wegens wanprestatie tot gevolg hebben en de gemeenschap handenvol geld kosten.
Daarnaast zullen – en daar maakt Maal zich ook al jaren zorgen over – de illegale en door het uitgestrekte gebied van Oostpunt oncontroleerbare activiteiten als

 • drugs- en mensenmokkel,
 • stroperij,
 • speervissen,
 • vernieling van koraal,
 • het storten van vuilnis,
 • schroot,
 • autowrakken en
 • zelfs lijken,

blijven voortduren.
Ontwikkeling van dit gebied levert de Curaçaose gemeenschap juist tal van voordelen op, zoals nieuwe arbeidsplaatsen, ruimte voor woningen voor eilandbewoners, toeristische projecten, landbouwgronden, recreatiegebieden en sportfaciliteiten.

,,Dat een evenwichtige ontwikkeling, met respect voor de natuur, een impuls zal geven aan de economie van Curaçao, staat buiten kijf”

, zegt Maal die het wachten op de overheid sinds 1993 moe is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *