Onzekerheid over uitgaven van Sona

Over 270 miljoen euro van vóór 2010 nog onzekerheid

sonaWillemstad – Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) heeft de rechtmatigheid van projectuitgaven van vóór 2010 niet voldoende kunnen aantonen. Daardoor bestaat onzekerheid over de rechtmatigheid van die uitgaven.

Het gaat om een bedrag van rond de 270 miljoen euro.
Dit staat in het onlangs uitgebrachte ‘Rijksjaarverslag 2012 IV Koninkrijksrelaties’.
Maar, zo staat in het verslag:

,,Koninkrijksrelaties heeft het bestuur van Sona tot en met 2010 decharge verleend (dat wil zeggen: de verantwoordelijkheid opgeheven, red.) over het gevoerde beheer.”

Maar begin 2012 zijn verbeteracties afgesproken die onder meer de rechtmatigheid van de uitgaven beter moeten waarborgen.

,,Dit jaar moet uit het rapport van de accountant van Sona blijken in hoeverre deze maatregelen effectief zijn geweest”

, aldus het jaarverslag.
Ten aanzien van één project is in elk geval wel aangetoond dat deze onrechtmatig is verlopen. Het gaat hier om een bedrag van 50 miljoen euro voor de oprichting van de besloten vennootschap Saba Statia Cable System (SSCS bv).
Deze vennootschap ten behoeve van de aanleg, het beheer en de exploitatie van een zeekabel, is op 17 september 2012 op initiatief van de Rijksdienst Caribisch Nederland opgericht.
Over het voornemen tot oprichting is de Tweede Kamer in 2010 geïnformeerd.
Maar, zo beschrijft het jaarverslag:

,,Bij deze oprichting zijn echter de voorgeschreven handelingen van artikel 34 van de Comptabiliteitswet niet nageleefd.

Conform het advies van de Auditdienst Rijk worden zo spoedig mogelijk de nagelaten handelingen genomen, namelijk de Algemene Rekenkamer wordt geïnformeerd, een besluit in de Ministerraad ingebracht en de Staten-Generaal geïnformeerd.
Een andere onrechtmatigheid is de voorfinanciering door de Rijksdienst Caribisch Nederland voor een bedrag van circa 1 miljoen euro.

,,Dit bedrag is vanwege het niet naleven van de Comptabiliteitswet onrechtmatig”

, aldus het jaarverslag.
Tevens heeft het ministerie ook nog geld te vorderen van Sona.
Het gaat om een bedrag van 42.226 euro in verband met doorberekening van uitgezonden belastingambtenaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *