Aanpak ‘Loan sharks’

Hulp publiek nodig in strijd tegen illegale kredietverstrekkers en woekerrentes

 

loan shark 1Willemstad – ‘Loan sharks’, (illegale) kredietverstrekkers die met hun woekerrentes personen en huishoudens in diepe schulden storten en zorgen voor veel sociale ellende, kunnen te veel hun gang gaan.

De oproep enige tijd terug van PAIS-parlementariër Alex Rosaria om deze ‘loan sharks’ aan te pakken, heeft volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) vooral betrekking op het zogeheten gedragstoezicht.
Dat wil zeggen het toezicht op het gedrag van financiële instellingen en personen.

,,Het gedragstoezicht wordt echter op dit moment, in de huidige wetgeving, die op CBCS en de onder toezicht staande instellingen en personen van toepassing is, niet adequaat geregeld.”

Regeringspartij PAIS wil dat zowel de Centrale Bank als het Openbaar Ministerie (OM) actiever de strijd aangaat met instanties die tegen torenhoge rentepercentages leningen aanbieden.
Het Antilliaans Dagblad vroeg zowel het OM als de CBCS om een reactie.
Het OM verwees direct naar de CBCS.
En laatstgenoemde wijst er op dat sinds juli 2004 de ‘Provisions on pricing information of consumer credit’ (APR) bestaat, met daarin richtlijnen met betrekking tot informatieverstrekking naar het publiek toe, uitgegeven voor de instellingen onder haar toezicht.

De Centrale Bank heeft overigens ook een conceptrichtlijn opgesteld om ‘overcreditering’ te voorkomen, waarin normen worden gesteld met betrekking tot een verantwoorde kredietverlening.

,,Binnenkort zal bedoelde richtlijn via een consultatieronde aan de sector worden voorgelegd.”

Wat gebeurt er al wel en wat nog niet om ‘loan sharks’ te bestrijden?, vroeg deze krant.

,,De CBCS probeert de transparantie op de kredietmarkt te verbeteren door middel van het uitvaardigen van richtlijnen naar de sector toe.
Daarnaast neemt CBCS meteen de nodige acties jegens illegale kredietverstrekkers zodra zij van hun activiteiten op de hoogte raakt.”

Hierbij is de medewerking van het publiek essentieel, meldt de Centrale Bank.

,,Indien het publiek op de hoogte is van deze illegale praktijken dient degene die er weet van heeft CBCS te verwittigen, waardoor nader onderzoek kan worden gedaan, aanwijzingen worden gegeven alsook aangifte bij het OM worden gedaan.”

Curaçao kent geen wettelijk vastgestelde maximale reguliere (bank)rentevoet.
Wel heeft het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba – wegens het uitblijven tot nu toe van een maximale effectieve rentevoet – geoordeeld dat effectieve interestpercentages boven 18 procent per jaar als onredelijk worden aangemerkt, op grond waarvan leningsovereenkomsten kunnen worden vernietigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *