27 C
Willemstad
• donderdag 7 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Ontwikkeling Oostpunt stuwt economie

De erven Maal:  “Elke ontwikkelaar op Oostpunt zal ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft. Dat is in zijn eigen belang.”
De erven Maal:
“Elke ontwikkelaar op Oostpunt zal ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft. Dat is in zijn eigen belang.”

WILLEMSTAD — “De regering en de Staten van Curaçao bewijzen de economie en de lokale gemeenschap een enorme dienst als ze binnenkort een bestemmingsherziening voor Oostpunt aanvaarden.”
Dat zeggen de erven Maal, die stellen dat het aanwezige milieu en de natuur intact zal blijven.
De geplande ‘duurzame ontwikkeling’ van Oostpunt zal volgens de familie Maal bijdragen aan nieuwe banen, huisvesting, sport- en recreatievoorzieningen en landbouw.

In een persbericht stellen de erven Maal dat ‘in tegenstelling tot de indruk die door enkelen via bepaalde media veelvuldig wordt gewekt, er vooralsnog geen sprake is van een ontwikkelingsplan voor Oostpunt’.

“Wat er nu ligt is een structuurplan, dat bestemmingen toekent aan delen van het terrein.
Een aantal van deze bestemmingen maakt ontwikkeling mogelijk en deze zijn toegekend aan de locaties die verantwoord en dus duurzaam ontwikkeld kunnen worden, zonder schade te berokkenen aan het milieu, de natuur, de leefomgeving van specifieke flora en fauna of plekken die uit cultureel-historisch of archeologisch oogpunt van waarde zijn”

- Advertentie -

, aldus de erven Maal.

‘Impact koraal’
De familie stelt dat, voordat er sprake zal zijn van concrete plannen en de eventuele impact op het koraal kan worden beoordeeld, er meerdere fasen van planvorming en vergunningen doorlopen zullen worden.
De erven Maal menen dat ‘uit een onderzoek naar toeristische ontwikkeling op diverse Caribische eilanden’ blijkt dat er voorbeelden zijn van verantwoorde ontwikkelingen, die geen beschadiging van het koraalrif tot gevolg hebben.

“Verantwoorde ontwikkeling wil onder andere zeggen dat de regels met betrekking tot de aanleg van afwaterings- en rioleersystemen worden toegepast.
Bij de verlening van bouwvergunningen (door de overheid, red.) worden conform de wet eisen gesteld die tevens bescherming bieden voor het zeemilieu en de koralen.
Bovendien zal elke ontwikkelaar op Oostpunt ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft.
Dat is in zijn eigen belang”

, aldus de uiteenzetting. De erven ontkennen dat de herziening van de bestemmingen op Oostpunt in strijd zou zijn met internationale verdragen en protocollen.

“Dit zijn onjuiste beweringen en lijken bedoeld om, met misinformatie, de publieke opinie negatief te beïnvloeden.”

Zienswijze
De overheid heeft recentelijk hoorzittingen gehouden, waarbij belanghebbenden in staat zijn gesteld hun zienswijze op herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) toe te lichten, waardoor met wezenlijke inbreng van belanghebbenden rekening kan worden gehouden.

“Door belanghebbenden zijn er overigens maar vijftien zienswijzen ingediend.”

Vaststellingsovereenkomst

“Omdat de familie Maal, in strijd met afspraken uit 1995, toch werd opgezadeld met een Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) dat elke vorm van ontwikkeling van hun grond op Oostpunt onmogelijk maakte, lag de stap naar de rechter voor de hand.”

In 1999 kreeg de familie Maal gelijk van de rechter.

“Nadat het eilandgebied Curaçao tot tweemaal toe een advies van het Gerecht om te onderhandelen in de wind had geslagen, werd het eilandgebied Curaçao veroordeeld tot een fikse schadevergoeding.
Bij het toekennen van deze schadevergoeding was in het vonnis uitgangspunt dat de bestemming van Oostpunt door de overheid zou worden herzien, zodat ontwikkeling van 50 procent van het terrein mogelijk zou worden.
Zou die herziening uitblijven dan zou de schadevergoeding een veelvoud worden.”

Vervolgens is in 2001 het uitgangspunt van 50 procent ontwikkeling in een protocol tussen het eilandgebied en Maal vastgelegd en werd er jarenlang onderhandeld, totdat er in 2010 een Vaststellingsovereenkomst op tafel kwam die in augustus 2010 is getekend, dit nadat een ruime meerderheid van de Eilandsraad van Curaçao deze had geaccordeerd.

Stuurgroep
Zoals afgesproken in de Vaststellingsovereenkomst is er een Stuurgroep Oostpunt samengesteld, waarvan zowel de vertegenwoordigers van de overheid als de familie Maal deel uitmaakten.
De groep was belast met de voorbereiding, begeleiding en de opmaak van planologische voortrajecten voor herziening van de bestemmingsvoorschriften in het EOP voor Oostpunt.

“De overheid heeft de opdracht aan gerenommeerde buitenlandse bureaus verstrekt om een studie te maken van zowel de milieukundige, ecologische en planologische als financieel-economische gevolgen van ontwikkeling (van delen) van Oostpunt.
De Terms of Reference (ToR) voor deze studies zijn in 2010 door een meerderheid van de Eilandsraad goedgekeurd.
Op grond daarvan kan bij de herziening van de bestemmingen nader bepaald worden welke onderdelen van Oostpunt voor ontwikkeling in aanmerking komen en welke niet”

, aldus de uiteenzetting.

Ontwikkeling van Oostpunt
De erven Maal stellen dat de overheid het EOP voor Oostpunt zal moeten herzien.

“Hiervoor zal de overheid de wetswijziging eerst aan de adviesorganen de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad moeten voorleggen en uiteindelijk aan de Staten.
Een meerderheid van de Staten moet er zijn steun aan geven om aan de herziening voor Oostpunt kracht van wet te verlenen, waardoor een ontwikkeling van Oostpunt mogelijk wordt.
Oostpunt, dat een grotere oppervlakte dan Nederlands St. Maarten heeft, zal meer dan 50 procent groen blijven, waardoor het deugdelijk beheerd en beschermd kan worden.”

Indien de overheid de door de rechter in 1999 aanbevolen en in 2001 en 2010 met de familie Maal gemaakte afspraken niet nakomt en ontwikkeling van Oostpunt niet mogelijk wordt, zal ‘deze schadeplichtigheid van het Land Curaçao wegens wanprestatie tot gevolg hebben en de gemeenschap handenvol geld kosten’.

“Daarnaast zullen de illegale oncontroleerbare activiteiten in het uitgestrekte gebied van Oostpunt als drugssmokkel, stroperij, speervissen dat vernieling van koraal tot gevolg heeft, dumping van vuilnis, schroot, autowrakken en zelfs lijken, blijven voortduren.”

De erven Maal benadrukken dat ontwikkeling van het gebied de gemeenschap ‘juist tal van voordelen zal opleveren’ in de vorm van nieuwe arbeidsplaatsen, ruimte voor woningen voor de eilandbewoners, toeristische projecten, landbouwgronden, recreatiegebieden, sportfaciliteiten, enzovoort.

“Dat een dergelijke evenwichtige ontwikkeling met respect voor de plaatselijke natuur een nieuwe impuls zal geven aan de economie van Curaçao, staat buiten kijf”

, aldus de erven Maal tot slot.

Dit indrukwekkende landschap is te zien bij Seinpost Pano.
Dit indrukwekkende landschap is te zien bij Seinpost Pano.
- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 6 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Doodgeschoten in zwembad: wéér Russische miljonair gevonden onder mysterieuze omstandigheden

Door Thierry Goeman In een gigantisch herenhuis, gelegen in een exclusieve buitenwijk van Sint-Petersburg, is het lichaam gevonden van de 61-jarige Yuri Voronov. De Russische zakenman en miljonair...

NTR | Eén op drie Caribische Nederlanders gediscrimineerd, ‘Weet waar je aan begint als je naar Nederland wil’

John Samson DEN HAAG – Eén op de drie Caribische Nederlanders ervaart discriminatie in Nederland, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Weet waar je aan begint als je...

DH | Ministry of VROMI announces opening of Great Bay Fresh Water Pond Channel

GREAT BAY, Sint Maarten (DCOMM) – The Ministry of Public Housing, Environment, Spatial Planning, and Infrastructure (Ministry of VROMI), will temporary open the Great Bay Fresh Pond...

Ingezonden | We doen het maar zelf

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Democracy now! | Tuesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -
- Advertentie -