Onderzoek CBCS inmiddels gestart

centrale bankWILLEMSTAD — Pricewaterhouse Coopers (PwC) Nederland is inmiddels van start gegaan met de opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Dat meldt minister van Financiën Jose Jardim, mede namens zijn Sintmaartense collega Roland Tuitt, in een brief aan de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank.

Het onderzoek, dat officieel ‘Onderzoek naar het functioneren Bankstatuut CBCS in de praktijk’ heet, zal volgens de brief – die op 8 mei is verstuurd – concreet worden gericht op twee hoofdvragen.

  • De eerste luidt: ‘In hoeverre heeft de CBCS in de onderzoeksperiode gefunctioneerd overeenkomstig haar taken en doelstellingen, zoals neergelegd in het bankstatuut?’.
  • De tweede vraag luidt: ‘In hoeverre hebben de organen van de CBCS zich bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden gehouden aan de toepasselijke regels?’.

De minister kondigt aan dat in het kader van het onderzoek gesprekken zullen worden gevoerd met de leden van de RvC.
Op 13 en 14 mei vinden die plaats op St. Maarten en van 15 tot 17 mei op Curaçao.
In de brief staat dat de onderzoekers de RvC tevens zullen verzoeken om relevante documenten te verstrekken, en dat de leden op verzoek een kopie van de onderzoeksopdracht kunnen krijgen.
De minister sluit af met ‘vertrouwen op volledige medewerking bij de uitvoering van het onderzoek, teneinde het adequaat functioneren van de Bank voor de toekomst te verwezenlijken’.

Er is al heel lang een discussie over de inhoud van het onderzoek naar de Centrale Bank.
In oktober vorig jaar besloten de vermogensgerechtigden van de CBCS, dat zijn de landen Curaçao en St. Maarten, om de Terms of Reference (ToR) van dat onderzoek door de Nederlandsche Bank (DNB) te laten opstellen.
Dit tot ongenoegen van de RvC, die al eerder een ToR had opgesteld en het Belgische onderzoeksbureau Instifin had voorgedragen om een integriteitstoets uit te voeren.
Hierbij zou met name de handelwijze van bankpresident Tromp worden onderzocht, die volgens de RvC tijdens het onderzoek geschorst zou moeten worden.
Volgens de RvC ontbrak er in de nieuwe ToR ook een aantal aspecten.
Zij hebben echter aangegeven te wachten met een besluit over het eventueel verstrekken van een eigen onderzoeksopdracht, totdat er meer duidelijkheid zou zijn over het huidige onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *