Onderwijs opkrikken | Antilliaans Dagblad

Investeren in schoolbesturen, schoolleiding, leraren, leermiddelen en wetten

Willemstad – De hervormingen en maatregelen, zoals gemeld in de voorgestelde (consensus)Rijkswet Caribische hervormingsentiteit voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS), hebben voor het onderwijs een aantal ambitieuze doelen voor ogen.

Ten eerste het realiseren van een ‘basiskwaliteit van onderwijs’. Op de tweede plaats het realiseren van een ‘goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’. En op de derde plaats het realiseren van ‘goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs – al dan niet in Europees Nederland’.

Zo meldt de Memorie van Toelichting (MvT) bij de afgelopen vrijdag openbaar gemaakte Rijkswet (van nog onbekende datum) houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

,,Van belang is dat de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, alsook de stakeholders in de landen, een gedeeld beeld hebben van de problematiek en de daarop gerichte aanpak”, meldt de toelichting verder.

,,Onderdeel van die aanpak moet zijn: investering in professionalisering van schoolbesturen, schoolleiding, leraren en in leermiddelen (en mogelijk ook onderwijshuisvesting) en een inhaalslag van onderliggende wetgeving.”

De MvT stelt dat ‘goed onderwijs de basis vormt voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen’ en daarmee bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. De rijkswet is geschreven mede in verband met Covid-19 en de grote impact die dit heeft op de financieel-economische en daardoor ook op de sociaalmaatschappelijke situatie op de autonome eilanden.

,,Het feit dat de coronacrisis de (Caribische, red.) landen zo hard heeft kunnen raken en ontwrichten, kan niet worden losgezien van de constatering dat zij in het afgelopen decennium onvoldoende zorg hebben weten te dragen voor een weerbare economie.”

Onderwijs is één van de taken van de Caribische hervormingsentiteit. Daarnaast zijn dat de overheid; de financiën; economische hervormingen; de zorg; het versterken van de rechtsstaat; en de infrastructuur. Er is, aldus de MvT, in de landen geen constante kwaliteit van schoolleiding en onderwijsgevenden.

Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat – zoals gesteld – te wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten volle wordt benut. ,,Er lijkt sprake van verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van moderne leermiddelen en weinig budgetruimte voor hervormingen”, aldus de toelichting.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “Onderwijs opkrikken | Antilliaans Dagblad

 1. @Knoek-koe, Vergeet niet dat we onder de PS iets van 9 ministers van onderwijs hadden… die niets gepresteerd hebben behalve het neerhalen van het beeld van Peter Stuyvesant en hun gratis onderwijs.
  Laten we ze niet vergeten:
  Rene Rosalia, Lionel Jansen, Carlos Monk, Chucho Smits, Rubia Bitorina, Ivar Asjes en Irene Dick

  Zo serieus is Onderwijs bij Politiek Curacao

 2. Het enige waar onderwijs toe dienden is als inkomsten bron.
  Inkomsten voor minister en andere ambtenaren door hun beloningen en extra’s.
  Inkomsten voor de regering om als hefboom voor Nederlandse hulp te dienen.
  En dat is alles meer is en was het niet.
  En daar worden de vruchten van geplukt. En dat is ook een bedoeld effect geweest. Hoe dommer het volk hoe gemakkelijker beïnvloedbaar. Dan kan je sprookjes vertellen en zeggen dat het de waarheid is. Dan kan je het welstandsniveau drukken en stemmen kopen.
  Dat is het doel van het onderwijs systeem en dat is gehaald.

 3. Knoek-koe

  Geef figuren als Alcalka Walleh , Leeflang etc het Ministerschap voor onderwijs, en “hopla”, zie het resultaat!

  Baggeronderwijs.

  Gelukkig voor Leeflang dat ze 3 staatspensioenen heeft kunnen stapelen..

  Zo heeft haar Ministerschap, Statenledenschap, en gedeputeerdenschap ttoch nog tenminste een burger deugd gedaan: Haarzelf…

  En dankzij onze ” Alcoholado Wallin de Sloot ” Minister heeft de Airport het nog heel lang kunnenvolhouden met de airpirttax contributies

  Maar wel een [email protected]<<€t up onderwijssysteem

 4. Curacao revisited

  terug naar onderwijs in het Nederlands. Papiaments is een leuke taal voor bij de snek maar buiten Curacao kom je er nergens mee.

 5. Dus eigenlijk is nu dankzij de makambas te danken dat we onderwijs serieuzer gaan nemen, want onze ministers van onderwijs waren alleen bezig met bevoordelen van vriendjes en snoepreisjes.

 6. “Het feit dat de coronacrisis de (Caribische, red.) landen zo hard heeft kunnen raken en ontwrichten, kan niet worden losgezien van de constatering dat zij in het afgelopen decennium onvoldoende zorg hebben weten te dragen voor een weerbare economie.”
  Met andere woorden het was al bagger door de geweldige wijze waarop men hier met alles omspringt op dit eiland. Vrienden en kennissen zijn belangrijker dan onderwijs blijkt constant. We hebben hier zelfs een PS minister van onderwijs gehad die het niveau wilde laten zakken, met als argumentatie dat als je je leven op Curaçao doorbrengt dat er een hoop zaken zijn die je toch niet nodig hebt en dus gewoon niet nodig waren. Wat heet je eigen bevolking als tweederangs wegzetten.
  Onopgevoed zijn en geen onderwijs of althans geen goed onderwijs gehad te hebben breekt een maatschappij op, duidelijk zichtbaar op nos baranka.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *