27 C
Willemstad
• zaterdag 26 november 2022

DKR | Nieuwe dreun voor Curaçaose goksector

Met PG besluit | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De online kansspelsector op Curaçao blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij de...

Democracy now! | Friday, November 25, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, November 24, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, November 23, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Omissie in Basisverzekering Ziektekosten

In het laatste concept van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten dat door de Staten is aangenomen staan enkele punten vermeld die de nodige aandacht verdienen en zelfs aangepast of veranderd dienen te worden.
Deze landsverordening heb ik vrijdag 1 februari jl. afgehaald bij het parlement.
Ik wil vooral aandacht vestigen op hetgeen staat vermeld onder artikel 2.1 van hoofdstuk 2 ‘Kring van verzekerden’.

Onder artikel 2.1.2 wordt vermeld:

‘Niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening zijn de navolgende categorieën ingezetenen:

  • a. zij die kunnen aantonen bij een verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Landsverordening Toezicht verzekeringsbedrijf tegen ziekte kosten verzekerd te zijn;
  • b. zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening. Hierna volgen nog twee leden,
  • c. en d., die voor mijn commentaar niet van belang zijn.

Mijn opmerking betreft het gestelde onder lid b. van bovengenoemd artikel.
Onder paragraaf 4 van de Memorie van Toelichting wordt bij de toelichting op dit artikel vermeld dat bij de tweede uitzondering hierboven onder b., het gaat om de zogenaamde eigen risicodragers.
Het gaat namelijk om bedrijven die door de minister exoneratie verkregen om een eigen ziektekostenregeling te handhaven voor hun werknemers (onder andere PdVSA, Dokmaatschappij en Sehos) .

Mijn ‘concern’ in dezen is dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten onder artikel 2.1.2 onder b. sec spreekt van ‘zij die werkzaam zijn’.
Er wordt met geen woord gerept over meer de gepensioneerden van het bedrijf, die ook recht hebben op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.
Door slechts de werknemer te benoemen in artikel 2.1.2 onder b., dient ervan uitgegaan te worden dat de gepensioneerden van bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal, waartoe ik ook behoor, en andere bedrijven die eigen risicodragers zijn, wel premie moeten betalen ten behoeve van het fonds van het Uitvoeringsorgaan dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten beheert.

Dit terwijl genoemde gepensioneerden premie betalen aan bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal om recht te verkrijgen op ziektekostenvergoeding, met een gelijk pakket kostenvergoeding als dat van de werknemer.
Ik neem aan dat er sprake is van een omissie in de formulering van hetgeen staat vermeld in genoemd artikel 2.1.2. onder b., wegens onbekendheid met bestaande regelingen binnen genoemd categorie bedrijven.

Vandaar dat ik een nieuwe formulering voorstel.

Artikel 2.1.2.b. zal dan moeten luiden:

b. zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening.
Tevens vallen onder deze categorie: gepensioneerden van voornoemd categorie bedrijf, die recht hebben op ziektekostenvergoeding gelijk aan boven vermelde werknemer en andere gewezen werknemers, die wegens één of andere reden niet meer werkzaam zijn maar wel aanspraak maken op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.

Ter verduidelijking van ‘zij die wegens één of andere reden niet werkzaam zijn’.
Bijvoorbeeld bij de werknemer van het St. Elisabeth Hospitaal, die drie jaren lang aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest wordt het dienstverband verbroken.
Deze persoon behoudt het recht op ziektekostenvergoeding gelijk aan het pakket van de werknemer en de gepensioneerde.

Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest met hetgeen ik naar voren heb gebracht.
Voor de goede orde, het gaat niet slechts om het St. Elisabeth Hospitaal maar om alle gelijke gevallen bij andere bedrijven.
Deze brief wordt ook verstuurd naar de minister van Gezondheid, relevante overheidsorganen en Statenleden.

Felix D. Pinedo
(gepensioneerde Sehos na 42 dienstjaren) Curaçao

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -