Ombudsman wacht nog steeds

Ombudsman Alba Martijn overhandigt het jaaroverzicht van het Ombudsinstituut aan waarnemend Statenvoorzitter Jaime Cordoba (PS).

Ombudsman Alba Martijn overhandigt het jaaroverzicht van het Ombudsinstituut aan waarnemend Statenvoorzitter Jaime Cordoba (PS).

WILLEMSTAD — In zijn jaarverslag 2013 stelt het nationale Ombudsinstituut nimmer een antwoord te hebben ontvangen van de regering op zijn voorstel om gratis water te verstrekken aan min- en onvermogenden op het eiland. Het voorstel van het instituut dateert van mei 2012 en was gebaseerd op een initiatief van de Fundason Kohehe.

In de brief van Kohehe bracht de organisatie naar voren dat er op Curaçao sprake zou zijn van schending van de rechten van de mens, vanwege het feit dat nutsbedrijf Aqualectra de levering van water aan burgers opschort wanneer zij hun rekeningen niet betalen. Deze brief was aanleiding voor de ombudsman om de regering met een voorstel te benaderen. Dit voorstel ging ervan uit dat een minimaal aantal kubieke meter drinkwater per gezinslid gratis aan gezinnen op het eiland beschikbaar moet worden gesteld. De ombudsman ziet dit als een uitgangspunt om te geraken tot een structurele oplossing voor de situatie waarmee veel gezinnen op het eiland te maken hebben.

Volgens de ombudsman bestaat er voldoende jurisprudentie waaruit blijkt dat Aqualectra in beginsel gebruik mag maken van het recht om de levering van water op te schorten, mits er sprake is van de door de rechtspraak aangegeven terughoudendheid. “Opschorting van drinkwater is dus niet in strijd met het (mensen)recht op water. In het verlengde van het vorenstaande merkt de Ombudsman echter op dat het afsluiten van drinkwater voor de zogenoemde wanbetaler en diens huishouden, verstrekkende gevolgen heeft. Talloze onderzoeken wijzen immers op de gevolgen voor onder meer de gezondheid en het welzijn van de mens in die situaties waarin niet over voldoende water kan worden beschikt.” Het is voor de ombudsman dan ook overduidelijk dat er naar een structurele oplossing gezocht moet worden.

De Ombudsman juicht toe dat de overheid regelingen heeft om on- en minvermogende burgers bij te staan met een oplossing voor hun betalingsachterstanden. Deze regelingen moeten ertoe leiden dat personen met een betalingsachterstand weer aangesloten kunnen worden. Maar aan deze oplossing kleeft volgens de Ombudsman wel het risico dat de verbruiker weer kan geraken in een situatie waarin hij/zij een betalingsachterstand opbouwt en wederom zonder (drink)water komt te zitten.

Volgens de ombudsman moet er een wettelijke regeling/oplossing worden gevonden voor deze problematiek en zij verwijst in dit verband naar het Belgische Drinkwaterdecreet van 24 mei 2002, dat bepaalt dat de Belgische drinkwatermaatschappij verplicht is om jaarlijks per inwonend gezinslid 15 kubieke meter drinkwater gratis te leveren.

In het jaarverslag over 2013 stelt het Ombudsinstituut dat het in mei 2012 een brief met een voorstel naar de regering heeft gestuurd. Ook in het jaarverslag over 2012 kwam het voorstel aan bod, maar een reactie van de overheid is nooit gekomen. Voor het instituut was dit aanleiding om in zijn jaarverslag 2013 nogmaals melding te maken van het voorstel. De ombudsman stelt zich bewust te zijn van het feit dat Aqualectra het op dit moment moeilijk heeft, zij stelt dan ook voor dat haar voorstel in fasen zal worden ingevoerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *