OM | Niet registreren bij de FIU strafbaar

Een positief resultaat van dit project is  stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren buiten dit project, zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten

De rechtbank heeft vijf ondernemingen veroordeeld voor het niet geregistreerd staan bij de FIU en legt in de meeste gevallen een boete op van Nafl. 2.500. De veroordeelden betreffen 2 autohandelaren en 3 makelaars. Deze strafzaken zijn gestart naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, voorheen het MOT) in april 2019.

Naar aanleiding hiervan heeft het Openbaar Ministerie 44 transactievoorstellen gedaan aan makelaars en voertuighandelaren. De aangifte werd gedaan door FIU naar aanleiding van een pilot, waarbij onderzoek is gedaan naar makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd stonden bij de FIU. Deze registratie is verplicht voor personen en instanties die onder de anti-witwaswetgeving vallen. Niet geregistreerd staan bij de FIU levert een strafbaar feit op.

Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1500 gulden, hebben veel betrokkenen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat. Er zijn echter nog enkelen die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers hebben een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen. Uiteindelijk hebben vijf ondernemingen de transactie niet betaald en zich ook niet geregistreerd bij de FIU, dan wel niet alle verplichte registraties bij de FIU uitgevoerd. Deze vijf ondernemingen zijn gedagvaard door het OM. Dit betreft twee autohandelaren en drie makelaars.

De vijf zittingen hebben plaats gevonden op 13 januari 2020. Ter terechtzitting is mondeling uitspraak gedaan door de rechter in 3 zaken. In de overige twee zaken is vandaag, 27 januari 2020, uitspraak gedaan. Alle ondernemingen zijn veroordeeld conform de eis van de officier van justitie. In de meeste gevallen is een boete opgelegd van Nafl. 2.500,-. De vonnissen van vandaag zijn uitgeschreven en zullen worden gepubliceerd.

Het OM vindt de registratie van meldingsplichtigen, zoals makelaars en voertuighandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Een positief resultaat van dit project is een stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren buiten dit project, zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten. De FIU zal, in samenwerking met het OM, aandacht blijven vragen voor de registratie bij de FIU en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.

Meer informatie over registratie en het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.

Bron: Openbaar Ministerie

Een Reactie op “OM | Niet registreren bij de FIU strafbaar

  1. Staat die I echt voor Intelligence? Daarom eindigt de afkorting ook niet met een C 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *