OM | FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”

FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”

De FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken in het “niet-melders project”. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

De FIU is op Sint Maarten de toezichthouder die onderzoek verricht naar de niet-financiële meldplichtige instellingen en toeziet op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID). Niet-financiële meldplichtige instellingen op het eiland zijn onder andere notarissen, accountants, juweliers, autohandelaren, administratiekantoren en makelaars.

De FIU is al geruime tijd bezig om, in het kader van toezicht, de niet-financiële meldplichtigen op het eiland te registreren en deze te voorzien van voorlichting ten aanzien van het doen van cliëntenonderzoek, het maken van een complianceprogramma en het melden van ongebruikelijke transacties. In veel gevallen gaat die registratie en voorlichting goed, echter een kleine groep niet-financiële meldplichtigen werkt niet of niet volledig mee.

Dossiers van niet-financiële meldplichtigen die niet meewerken aan hun registratie bij de FIU kunnen worden overgedragen aan het OM voor strafrechtelijk onderzoek op grond van artikel 23 van de LV MOT.

In een latere fase van het project zullen de resultaten van FIU audits met het OM besproken worden om te bezien of strafrechtelijke optreden op zijn plaats is in het geval er niet of ontoereikend gemeld is of geen cliënten onderzoek is gedaan.

De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een wereldwijd initiatief., Omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Ook de niet-financiële meldplichtige instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de LV MOT en de LV ID nakomen.

De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden, of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend ten aanzien van de integriteit van het financieel stelsel.

Daarnaast is het concurrentievervalsend voor partijen die wel conform de hiermee verband houdende regelgeving handelen. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net

Bron: Openbaar Ministerie

Een Reactie op “OM | FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”

  1. Zou het aantal niet melders ermee te maken kunnen hebben dat men liever niet meld aan een instantie waarvan werkneemsters gretig het bed delen met het hoofd van de veiligheidsdienst, een marionet van een crimineel waar veel MOT meldingen over zijn gedaan?

    Ruim eerst je eigen huis eens op, FIU, zodat melders weer vertrouwen in jullie krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *