OM | Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche treedt op 1 februari in werking

geschillenregeling-justitie

Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche treedt op 1 februari in werking

Op 1 februari 2016 treedt de aanwijzing “taken en inzet Landsrecherche” in werking. Het betreft een aanwijzing door de procureur-generaal waarin wordt omschreven met welke zaken de Landsrecherche van Sint Maarten en de Landsrecherche van Curaçao kan worden belast en op welke wijze de Landsrecherche dient te worden ingeschakeld.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven.

Niet al de door deze functionarissen gepleegde misdrijven kunnen echter door de Landsrecherche worden onderzocht. Dat zou alleen al om puur capacitaire redenen ondoenlijk zijn. Het werkterrein van de Landsrecherche dient dan ook te worden afgebakend.

Deze aanwijzing geeft daarvoor een beslissingskader en heeft daarmee tot doel te waarborgen dat de Landsrecherche vooral opereert op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

Deze aanwijzing heeft betrekking op de Landsrecherches van de landen Sint Maarten en Curacao. Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is in de aanwijzing van de PG bepaald dat de Nederlandse aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche van toepassing blijft.

Voor de tekst van de aanwijzing verwijst het Parket Procureur-generaal graag naar de website van het Openbaar Ministerie (OM) www.openbaarministerie.org of ga direct naar de aanwijzing:
http://www.openbaarministerie.org/images/AanwijzingTakenEnInzetLandsrecherche_januari2016.pdf

Het vaststellen en publiceren van aanwijzingen en richtlijnen maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie naar een professionele en transparante rechtshandhavingspartner.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *