28 C
Willemstad
• woensdag 24 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

NTR | ‘Weinig vertrouwen in lokale politiek, veel waarde aan Nederland’

HomeMediaNTR | 'Weinig vertrouwen in lokale politiek, veel waarde aan Nederland'

Door John Samson

Dr. Wouter Veenendaal onderzoekt politiek, democratie en bestuur op de Caribische rijksdelen na de hervormingen van 2010 | foto: John Samson
Dr. Wouter Veenendaal onderzoekt politiek, democratie en bestuur op de Caribische rijksdelen na de hervormingen van 2010 | foto: John Samson

LEIDEN – Inwoners van de Caribische rijksdelen vinden dat hun eiland de steun en het toezicht van Nederland hard nodig heeft. Maar de houding van Den Haag tegenover de eilanden moet snel veranderen.

Dat is de conclusie van wetenschapper Wouter Veenendaal na een uitgebreid opinie-onderzoek op de eilanden.

Eerder heeft het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) een aantal cijfers van de opiniepeiling per eiland naar buiten gebracht. Na maandenlang onderzoek is het eindrapport klaar en daarin worden onderzoeksresultaten en eilanden nu met elkaar vergeleken.

John Samson sprak met dr. Wouter Veenendaal over het eindrapport 

Inwoners van de Caribische rijksdelen voelen zich in de afgelopen jaren verwaarloosd door Nederland: zij hebben sterk het gevoel dat er in Nederland te weinig kennis is over de eilanden en dat de Antilliaanse cultuur weinig gerespecteerd wordt.

Uit het onderzoek blijkt dat de eilanders veel waarde hechten aan Nederland. Bijvoorbeeld het hebben van een Nederlands paspoort, militaire bescherming en Nederlandse steun om internationale criminaliteit te bestrijden.

Ongeveer driekwart van de inwoners van de Caribische rijksdelen zijn blij dat Nederland toezicht houdt op het bestuur en de overheidsfinanciën. Dat geldt ook voor de autonome landen Aruba en Curaçao. Ook financiële steun uit Nederland vindt 80 procent ‘nodig’ tot ‘zeer nodig’. Zo’n 90 procent vindt het belangrijk dat hun kinderen Nederlands leren op school.

Ministerie
De wetenschappers van het instituut hebben dinsdag de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanbevelingen staan niet in het eindrapport van de opinie-peiling. “We gaan niet op de stoel van de beleidmakers zitten”, aldus Veenendaal. “We hopen dat het ministerie en de politici in Den Haag de resultaten goed zullen lezen en misschien op basis daarvan, het beleid over de eilanden zullen aanpassen.”

Lokale politiek
Ondervraagden zijn niet alleen kritisch over de houding van Den Haag, maar ook over de lokale politiek. “Eigenlijk wordt er op alle eilanden overwegend negatief geoordeeld over de betrouwbaarheid van eigen politici en de mate waarin de eigen politici belangen van de bevolking vertegenwoordigt.”

Arubanen en Sabanen zijn het minst negatief van alle eilanden, terwijl Curaçaoënaars het meest negatief zijn over hun eigen bestuurders. Vooral de rechtszaak tegen ex-premier Gerrit Schotte en de moordaanslag op Helmin Wiels zouden een grote impact hebben gehad op het vertrouwen in de lokale politiek, concludeert Veenendaal. “Ook de grote politieke instabiliteit op Curaçao is niet goed voor het vertrouwen.”

Opiniepeiling 
Het instituut heeft eind 2015 op alle eilanden inwoners gevraagd naar hun mening over politiek en bestuur in het Koninkrijk en de relatie met Nederland. De interviews werden in persoon gedaan door middel van een vragenlijst. Cijfers over St. Maarten ontbreken door vermeende fraude met de data door lokale enquêteurs. Het eindrapport met een uitgebreide analyse en cijfertabellen is binnenkort te downloaden via de website van het KITLV.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

20 reacties

 1. iedereen heeft gezien wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurt hier.
  De maffia heeft een klemmende greep op de politiek.
  dat gaat ten koste van het gewone volk, die worden hier uitgeknepen met toestemming van de zogenaamde regeerders.
  zonder goede controle wordt iedereen een dief.
  dat is een bekend gegeven…
  dus ja, laat Nederland eens zijn verantwoording nemen en goed controleren en de maffia uitknijpen….

  De politiek wil geen controle en wakkert steeds de haat naar NL aan.
  om het volk dom te houden en steeds NL de schuld te geven van hun falen.
  het volk is gebaat bij controle.
  De politiek niet, want dan kunnen ze niet meer graaien.
  kan je dat begrijpen???

 2. @Willem

  Bedankt voor het illustreren van mijn punt over deze forum: “niet geschikt om deze onderwerpen dusdanig te bediscusseren zodat er mogelijk bruikbare oplossingen uit voortvloeien.”

 3. Dus dit is het antwoord van potverdrie:
  “Voorts is deze forum uitstekend geschikt om een onderwerp beter te kunnen begrijpen maar niet geschikt om deze onderwerpen dusdanig te bediscusseren zodat er mogelijk bruikbare oplossingen uit voortvloeien.”

  Potverdrie denkt de wijsheid in pacht te hebben, er is bijna géén onderwerp op dit forum of potverdrie reageert er op.

  Maar… Als het puntje bij het paaltje komt, geeft potverdrie of geen antwoord (waar blijft je excuses inzake Cruijff?) of hij denkt te kunnen volstaan met een internet-link of hij komt met een dooddoener.

  Mijn advies voor potverdrie: bezint eer ge begint!

 4. @Leu

  De vraag was “Welke oplossingen werken wel voor Curacao?

  Allereerst moet duidelijk zijn dat de Caribische eilanden allen verschillend zijn en ook de lokale problemen verschillen per eiland. Vandaar dat het handig zou zijn om het rapport van Veenendaal te hebben dan weten wij hoe hij de zaken geanalyseerd heeft. In ieder geval is er geen pasklare antwoord voor de eilanden in het algemeen.

  Daar jou vraag specifiek naar Curacao refereert heb ik (zeer benopt) de politieke crisis na de val van de regering Schotte aangehaald daar door Veenendaal gesteld wordt dat “Curaçaoënaars het meest negatief zijn over hun eigen bestuurders”. Ik heb proberen aan tegeven dat Curacao de crisis heeft weten te bezweren doordat enkele politici eindelijk de rug stijf hielden en binne het Curaçaose naar een oplossing hebben gezocht. Artikel 43 van het Statuut toepassen betekend hulp van NL inroepen. Hiermee is zeker niet het vertrouwen in de lokale politiek hersteld, maar heeft wel geleid naar manier om de problematiek het hoofd te bieden en te werken aan oplossingen. Het was een voorbeeld om ook aan het citaat van Zwart, dat Caribische problemen meestal niet met Hollandse oplossingen zijn te verhelpen te illustreren.

  Curacao kent veel problemen naast dat van geringe vertrouwen in de lokale politici. Er heerst enorme werkeloosheid onder jongeren, er is armoede, er zijn grote inkomensverschillen, criminaliteit, enz. enz. Ik ben ook van mening dat het opinieonderzoek van Veenendaal geen basis biedt om beleid m.b.t. genoemde problemen te formuleren.

  Voorts is deze forum uitstekend geschikt om een onderwerp beter te kunnen begrijpen maar niet geschikt om deze onderwerpen dusdanig te bediscusseren zodat er mogelijk bruikbare oplossingen uit voortvloeien.

  dat Caribische problemen vaker niet dan wel met Hollandse oplossingen zijn te verhelpen”

 5. Divide et impera (verdeel en heers) is het aloude adagium dat vooral wordt toegepast in de politiek.

  Met de zogenaamde opiniepeilingen heeft de tactiek van: “verdeel en heers” een bruikbaar wapen in de handen gekregen. Met gemanipuleerde vragen kunnen antwoorden uitgelokt worden die niet met de werkelijkheid overeenkomen.

  Een voorbeeld: de meesten onderons zijn tegen de doodstraf. (Aanname)
  De politicus die een voorstander van de doodstraf is laat een opinieonderzoek uitvoeren met de vraag: wat zou u doen als u een man betrapt terwijl hij uw dochter van 8 jaar oud verkracht, “doodslaan” of hem uitleggen dat hij een pedofiel is en hulp moet zoeken.

  Het zal me niet verwonderen als 99% er voor kiest om de man dood te slaan. De politicus roept vervolgens: zie je wel, 99% van de bevolking is vóór de doodstraf.

  Opiniepeilingen zouden in het Wetboek van Strafrecht moeten worden vermeld met de wettekst: “misbruik wordt gestraft met…”

 6. @Freek, Freek je hebt volkomen gelijk. En de reactie van Sander is weer typerend; waarom? Ga ik niet herhalen. Dat heb ik eerder verwoord.
  Maar het is precies zoals je het zegt. Verder even ter informatie. De bevolking van Curaçao heeft (van oudsher) nooit problemen gehad met Nederland. HET GING EN GAAT OM DE HOUDING. Natuurlijk waren er in de politiek mensen bezig zich los te weken. Wat wil je. Als je in de politiek gaat, zit je op een bepaalde manier in elkaar, met de bijbehorende idealen. Dat is normaal. En die groep wordt agressiever. Maar dat was een klein groepje. Maar goed, zolang dat kwartje niet valt, blijven wij het probleem hebben wat wij nu hebben; die inmiddels groter is dan hoe het 50 jaar geleden was. En als de bom barst dan zeggen wij: “Zie je nou wel wat voor mensen die Curaçaoenaars zijn?” Niemand vraagt zich af wat daar aan vooraf is gegaan.

 7. Potverdrie
  U geeft potjandorie geen antwoord op mijn vraag. “al die wollig geformuleerde….” rapporten zijn volgens u onbruikbaar want het zijn Hollandse oplossingen die de Caribische problemen niet verhelpen.
  Toen was mijn vraag wat volgens u wel zou werken om de Caribische problemen te verhelpen. De reactie daarop blijft , zoals ik al verwachtte, vooralsnog uit.

 8. Beetje scholing in staatsrecht zou potverdrie wenselijk zijn.

  Vlechten met veters en knopen met riet wordt een moeilijke zaak. Daar zou je potverdrie nog de vrijheid van godsdienst bij kunnen opvoeren?

 9. @Leu

  In dezeflde tijd als de opiniepeiling is er een referendum op Bonaire. Daar was de meerderheid een ‘No’, dus, in tegenstelling tot de opiniepeiling, geen negatief oordeeld over de betrouwbaarheid van eigen politici ten faveure van NL. Vandaar mijn vragen.
  Daarnaast vreeg ik mij af de meerwaarde van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) rapport, vandaar het citeren van René Zwart.

  Misschien is het handig om het rapport van Wouter Veenendaal te hebben, echter Veenendaal trapt een open deur in, over de impact van de regering Schotte m.b.t. betrouwbaarheid van Curacaose politici. En door te stellen dat “Ook de grote politieke instabiliteit op Curaçao is niet goed voor het vertrouwen.”

  Na de val van regering Schotte en de daaropvolgende bezetting van Forti en de blokkade van de Staten door Asjes zijn middels Curacaose oplossingen het geheel in een bepaalde richting geleid. Asjes en Schotte probeerden middels een een cultuur van intimidatie en angst de democratie uit te schakelen. Vervolgens hebben 12 Statenleden op basis van het Reglement van Orde van Staten van Curaçao, Ivar Asjes, en vice-voorzitter Amerigo Thodé afgezet. Dus het toepassen van artikel 43 van het Statuut was niet nodig. Al dat nodig was was een beetje lef.

 10. Samengevat: graag de voordelen van de band met Nederland maar niet de nadelen (geen toezicht alsjeblieft).
  Wordt iemand wijzer van dit soort onderzoeken?

 11. Hoe staan de resultaten van dit onderzoek in verhouding tot de resultaten van het referendum op Bonaire van 18 december 2015 (zelde tijd)? Daar was een ander geluid. Of worden de resultaten in dit onderzoek enigzins geflatteerd doordat alle eilanden (minus St. Maarten natuurlijk) weer in één batch (hoop) zijn geanalyseerd?

  Of is dit de zoveelste “wollig Nederlands geformuleerde” …. “zeg maar de ‘W.I.C. van de 21ste eeuw” …. “onbruikbaar om de simpele reden dat Caribische problemen vaker niet dan wel met Hollandse oplossingen zijn te verhelpen” onderzoek? (Column René Zwart | Wingewest Bonaire, 24 maart 2016).

 12. p.s. alleen de politiek wil geen controle en wakkert steeds de haat naar NL aan.
  om het volk dom te houden en steeds NL de schuld te geven van hun falen.
  het volk is gebaat bij controle.
  De politiek niet, want dan kunnen ze niet meer graaien.
  kan je dat begrijpen???

 13. freek, je hebt gezien wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurt hier.
  De maffia heeft een klemmende greep op de politiek.
  dat gaat ten koste van het gewone volk, die worden hier uitgeknepen met toestemming van de zogenaamde regeerders.
  zonder goede controle wordt iedereen een dief.
  dat is een bekend gegeven…
  dus ja, laat Nederland eens zijn verantwoording nemen en goed controleren en de maffia uitknijpen….

 14. Nou jongens, het lek is dan eindelijk na jarenlang onderzoek eindelijk boven: ‘ Inwoners van de Caribische rijksdelen vinden dat hun eiland de steun en het toezicht van Nederland hard nodig heeft. Maar de houding van Den Haag tegenover de eilanden moet snel veranderen’. Wat zouden we toch moeten zonder de wetenschap!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties