NRC | Hulp aan Curaçao lijkt op herintroductie Nederlands bestuur

NRC commentaar

NRC commentaar

Wat aan te vangen met de Caribische landen in het Koninkrijk? De acute coronacrisis trekt het kleed van vele sluimerende problemen weg – en daar blijken dus ook de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk bij te horen, die pas in 2010 op nieuwe leest zijn geschoeid. Vrijdag vergaderde de rijksministerraad over een steunpakket van Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Die zijn door het wegvallen van het toerisme in kolossale economische problemen beland. Over de voorwaarden van die steun waren de spanningen de afgelopen weken hoog opgelopen.

Nederland eist, naar analogie van wat het in de Europese Unie van Italië eist, dat de eilanden ‘eerst’ de eigen financiën op orde zou brengen. En langgekoesterde maatregelen zou nemen, waaronder een verlaging van de salarissen in de publieke sector. Vorig jaar juli spraken Den Haag en Willemstad al af dat Curaçao zijn overheidsapparaat grondig zou saneren. De economische noodtoestand geeft Den Haag de ruimte dat nu af te dwingen. De coronacrisis als machtsmiddel, ingezet tegen een vragende partij, in moeilijkheden. Het is een vorm van powerplay die doorgaans de verhoudingen niet ten goede komt.

Lees ook: Voor Curaçao is corona een crisis te veel

Er kwam vrijdag (nog) geen akkoord; de partijen zijn wel weer ‘on speaking terms’, zo heette het. In de politiek is uitstel al gauw vooruitgang. Immers: tijd biedt ruimte, waarschijnlijk voor de zwakkere partners in het Koninkrijk om overstag te gaan.

De omvang van de benodigde steun en de voorwaarden waaronder Nederland die wil geven, maken intussen duidelijk dat er meer aan de hand is dan de zoveelste poging om de drie Caribische landen van een afstand te hervormen. Het kabinet is alleen bereid tot steun in de vorm van noodleningen en projecten als het beheer daarvan in handen van een Nederlandse autoriteit komt. Dat wordt dus hulp buiten de lokale autoriteiten en hun parlementen om.

Dat kan niet anders worden opgevat dan als een fundamenteel gebrek aan institutioneel vertrouwen in de lokale gezagdragers van de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Er moet een zogeheten Caribische Hervormingsentiteit komen, die direct wordt bestuurd door (en namens) Nederland. Zoiets komt al gauw neer op een tweede machtscentrum, annex regering, op eigen grondgebied. Daarmee heeft het Nederlands gezag (weer) direct voet aan de grond op de drie eilanden – en vooral ook bestedingsmacht. Zo worden feiten geschapen die een grotere betekenis hebben dan de coronacrisis alleen. Het kan snel uitlopen op een Nederlands schaduwbestuur, dat ook gemakkelijk onderdak kan bieden aan andere Nederlandse bestuursbelangen, zoals handhaving en rechtsorde. Zo’n Hervormingsentiteit is ook gemakkelijker ingesteld dan weer afgeschaft, met dank aan corona. Kortom, dit lijkt op herstel van de verhoudingen binnen het Koninkrijk waarvan met de staatkundige hervormingen van tien jaar geleden afscheid was genomen.

De centrale vraag is nu wat de lokale bevolking denkt van deze dreigende herintroductie van Nederlands bestuur. Om van de Nederlandse kiezer maar te zwijgen. De verhoudingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen waren altijd al dubbelzinnig, historisch belast en onevenwichtig. Structurele veranderingen in die relatie moeten niet al improviserend, à la carte worden ingevoerd. Maar tijdig, duidelijk en openhartig worden besproken, democratisch getoetst en pas dan ingevoerd. Eventueel, als het echt niet anders kan.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.

Bron: NRC Handelsblad

11 Reacties op “NRC | Hulp aan Curaçao lijkt op herintroductie Nederlands bestuur

 1. Het NRC heeft zich laten inpalmen door de anti-ZP radicalen en is helaas niet meer objectief. Daarnaast is het duidelijk dat ze geen goed onderzoek doen. RIP NRC

 2. ASO: ik mag hopen dat het NRC niet de helft van zijn abonnees ziet verdwijnen omdat ze erachter komen dat ook deze krant tot het laagste niveau van prul-journalistiek kan afzakken.
  De schrijver van dit stuk moet verplicht en onbetaald een half jaar voedselpakketten vullen op Curaçao en in het weekend de dure SUV’s van de bestuurders wassen…

 3. Peter Juda

  Er zit een makkelijk te fact-checken-fout in dit opiniestuk. De formele macht van Nederland binnen het Koninkrijk is 10 jaar geleden niet wezenlijk veranderd t.o.v. de 60 jaar daarvoor. De overzeese Rijksdelen zijn/waren baas over alle binnenlandse aangelegenheden. Defensie en Buitenlandse Zaken doet Nederland. Er is in Caribisch Nederland sinds 2010 alleen een andere geografische gebiedsafbakening nl. het voormalige autonoom rijksdeel (‘land’) Nederlandse Antillen is opgesplitst in de autonome landen/rijksdelen Curaçao en Sint Maarten. De rest van de Antillen is ‘gevoegd’ bij Europees Nederland. Het blijkt voor zowat de hele Nederlandse pers ontzettend moeilijk te zijn deze feiten op een rij te hebben, helaas ook voor een kwaliteitskrant als NRC.

 4. NRC follows the controversy sells trail, like any cheap whore. Journalistieke integriteit lappen ze aan hun laars.

  Als ze de moeite hadden genomen om zich eerst goed te informeren over de realiteit van de eilanden waar corruptie en nepotisme de norm is zouden ze uitspraken zoals dit voorkomen :

  “Het kan snel uitlopen op een Nederlands schaduwbestuur, dat ook gemakkelijk onderdak kan bieden aan andere Nederlandse bestuursbelangen, zoals handhaving en rechtsorde. Zo’n Hervormingsentiteit is ook gemakkelijker ingesteld dan weer afgeschaft, met dank aan corona.”

  Dank aan Corona ? Zelfs voor de coronacrisis ging het slecht op het eiland dankzij corruptie en nepotsisme.

  Dat zij dat niet eens door hebben laat zien hoe ill-informed en clueless ze zijn. En this grabage verkopen als Journalisme.

 5. Ook dat nog

  Zoals al eerder gememoreerd, de MSM is hartstikke dood.
  Er is geen opjectieve MSM meer…
  Klakkeloos de van bovenaf gestelde “talking points” herhalen.
  Goebbels zou trots zijn op NPO, NRC, Volkskrant, etc etc

 6. Eens! @Dislect!

 7. Een probleem is dat we te maken hebben met 2 soorten feiten;
  De theoretische, en juridische feiten
  De praktische feiten.
  De kritiek die nu, veel, in de Nederlandse pers opduikt komt uit de theoretische en juridische hoek en is juist. Zij het dat er een paar details “vergeten” worden.
  1 op het moment is een groot deel van de bevolking afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland en daarmee verzaakt de regering in zijn belangrijkste plicht. En wat kan je over een regering zeggen die niet zijn belangrijkste plicht vervuld?
  2 dat de regering zijn autonomie heeft verspeeld toen het afhankelijk werd van buitenlandse hulp, net als Griekenland gedaan heeft.

  De praktische feiten geven aan dat Nederland in het verleden meerdere maken voorwaarden gesteld heeft voor hulp en dat akkoorden even vaak niet zijn nagekomen.
  Dat de regeringen van Curaçao een jet-set geschapen heeft die buiten proportionele beloningen krijgt die opgebracht worden door de bevolking en dat de regering niet hiervan afstand wenst te doen.
  Dat er geen maatregelen genomen worden om de economie te diversen. Dat er geen maatregelen genomen worden om de arbeidsmarkt te liberaliseren.
  Dat er geen maatregelen genomen worden ter vermindering van de regelgeving.
  Dat er onvoldoende handhaving is van de bestaande regels (inclusief belastingen). Dat corruptie, mede door de regelgeving en selectieve handhaving, heerst. En nepotisme meer regel dan uitzondering is.
  Ook dat zijn feiten. Maar die liggen niet zo voor de hand, tenzij je lokaal onderzoek doet. Dus NRC de grenzen zijn open kom langs en doe je eigen onderzoek in de praktijk en kom dan met een sluitend verhaal.

 8. Valt me erg tegen van een kwaliteitskrant als NRC., misschien kan de redactie cs even langskomen en dan vooral een kijkje nemen in Willemstad Oost, Montana, Beurs, Rooi Santu etc, en dan gelijk de wijken rondom Souax etc meenemen.

 9. Knoek-koe

  NRC!

  Dit is mijn Jip & Janneke analogie;

  Nederland goed georganiseerd!
  Curaçao chaotisch georganiseerd

  Nederland 1e wereldland
  Curaçao Haiti-achtig land

  Nederland in top 10 meest rechtvaardige landen
  Curaçao , 1 na de andere mensenrechtenschennis

  Nederland top budget discipline
  Curacao geen budgetdiscipline

  Nederland top wegen infrastructuur
  Curaçao Zimbabwaanse wegen infrastructuur.

  Welke bestuurder zou u voor uw NRC bedrijf willen?
  Een Nederlandse of een Pik Pisas ,Anthony Godet of Begina?

  U hoeft geen antwoord te geven.

  Wat een feitonvriendelijk baggerstuk,

 10. Niet gehinderd door enige vorm van kennis en of inzicht plempt het NRC een baggerstuk neer wat kant nog wal raakt. Ik zou zeggen ga eerst eens kijken waarom er een fundamenteel gebrek aan institutioneel vertrouwen in de lokale gezagdragers is. Kom pas terug als je daar het antwoord op hebt.
  Onze pers is waardeloos, maar dat begin ik ook steeds meer van de nederlandse pers te vinden.

 11. Ik moet wel zeggen dat ik schrik van deze opinie van de redactie van het NRC. Dit publiceren terwijl ze duidelijk geen weet hebben van wat er afspeelt.
  Foei NRC!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *