NRC: ‘Benoeming Rijksvertegenwoordiger Antillen nu te schimmig proces’

vertrekkende Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

vertrekkende Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte


De benoemingsprocedure van de Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland moet transparanter, vindt D66. Aanleiding is het naderende vertrek van Wilbert Stolte. De huidige vertegenwoordiger is omstreden wegens zijn aandeel in de bestuurlijke problemen op Bonaire.

Vanmiddag doet D66 een voorstel voor een andere benoemingsprocedure tijdens de behandeling van de begroting van Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer.

Nu benoemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Rijksvertegenwoordiger, de rechterhand van de minister en de ministeries in Nederland. De vertegenwoordiger is de hoogste ambtenaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en moet toezicht houden op het bestuur op de eilanden.

‘Mensen hebben geen idee op basis waarvan nu wordt gekozen’

Volgens Wassila Hachchi (D66) moet de benoemingsprocedure van de Rijksvertegenwoordiger ongeveer worden zoals die van de commissarissen van de koning in Nederland.

“Met een profielschets en een openbare vacature, in plaats van de schimmige procedure van nu. De mensen op de eilanden hebben geen idee op basis waarvan de Rijksvertegenwoordiger nu wordt gekozen.”

Hachchi wil dat Plasterk met een voorstel hierover komt.

Bron: NRC

door Annemarie Kas

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *