Noticiacla | Vertraging uitgifte terrein aan MetaCorp heeft consequenties voor het project

Vertraging uitgifte terrein aan MetaCorp en Eduardo de Veer Chain Theatres

ORANJESTAD – De behandeling van het kort geding dat MetaCorp/E.de Veer Chain Theatres tegen de overheid heeft aangespannen wegens vertraging bij de uitgifte van een terrein, wordt komende dinsdag voortgezet.

Reden is dat een van de partijen, de Aruba Birdlife Conservation, niet voldoende tijd had om zich goed op de zaak voor te bereiden. Voordat de zaak werd verdaagd, hebben de advocaten van de verschillende partijen hun standpunten naar voren gebracht. Er was vrijdagochtend, bij de eerste behandeling van het kort geding, opmerkelijk veel belangstelling voor deze zaak, zowel van geïnteresseerden als van de media.

Tijdens de ‘eerste ronde’ in deze zaak voerde de advocaat van MetaCorp/E.de Veer Chain Theatres aan dat de vertraging in de uitgifte van het betreffende terrein economische gevolgen heeft voor het bedrijf. De overheid voerde daarop aan dat men nog niet klaar is om het terrein uit te geven en dat de overheid niet onder druk kan worden gezet op grond van ‘economische urgentie’ van het bedrijf. ABC heeft zich in deze zaak aan de kant van de overheid gevoegd, in het belang van de milieubescherming. De behandeling wordt komende dinsdag om 8.30 uur voortgezet,

ARGUMENTEN METACORP/E.DE VEER CHAIN THEATRES

Bij de behandeling werd naar voren gebracht dat de overheid Metacorp op 5 januari 2017 een optie heeft gegeven op het betreffende terrein. MetaCorp heeft naar zijn zeggen aan alle voorwaarden voor de uitgifte voldaan, maar de overheid heeft de erfpacht en ook de bouwvergunning nog niet verleend. Metacorp wil verdere vertraging voorkomen en is daarom naar de rechter gestapt. Advocaat Patrick Brown bracht naar voren dat de vertraging de uitvoering van het project in gevaar brengt, nu er verschillende contracten zijn gesloten. Dit kan economische gevolgen hebben voor het bedrijf. Volgens Brown is er aan alle voorwaarden voldaan en zijn er verschillende adviezen van instanties, die hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de economische ontwikkeling van het bewuste terrein. Probleem is dat het bewuste terrein is aangemerkt als ‘wetland’, en dat er milieuschade kan ontstaan als er niet goed mee wordt omgegaan. Brown verzekerde echter dat het bedrijf allerlei maatregelen zal nemen om dat tegen te gaan. Het terrein zal zelfs worden verbeterd als het project doorgaat. De advocaat trok de deskundigheid van de directeur DOW, Marlon Croes, die heeft gesteld dat er nader onderzoek nodig is, in twijfel en stelde dat Croes geen deskundigheid had om op dit gebied onderzoek te doen of om daar over te beslissen.

URGENTIE

Het bedrijf heeft inmiddels allerlei contracten afgesloten, die alle tijdgebonden zijn. Het was de bedoeling dat het project (waaronder de bouw van een bioscoop) in juli 2018 klaar zou zijn, reden warom het huurcintract met Paseo Herencia, waar de bioscoop nu zit, is opgezegd per die datum. Ook is er een contract met IMAX voor ultramoderne projectoren, dat mogelijk naar de concurrentie (Caribbean Cinemas) gaat als er vertraging optreedt. Volgens de advocaat is de urgentie daarmee aangetoond.

VOEGING ABC

De Aruba Birdlife Conservation heeft gevraagd het bedrijf niet ontvankelijk te verklaren en heeft daarvoor verschillende andere uitspraken aangehaald. In een ander artikel is de visie van de advocaat van de overheid, Celina Wever, weergegeven.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *