NoticiaCla | Sevinger: Leoncita niet bevoorrecht bij uitgifte terreinen

Arubaanse zakenvrouw Leoncita Arends wilj de pers over dit onderwerp niet te woord staan, omdat zij bezig is een rechtszaak voor te bereiden over deze kwestie

ORANJESTAD – De commotie afgelopen dagen rond de uitgifte van terreinen aan de bekende zakenvrouw Leoncita Arends, wordt door de minister belast met Infrastructuur, Benny Sevinger bestempeld als: ”Wanhopig”.

De bewindsman zei in een gesprek met NoticiaCla.com dat deze berichtgeving afkomstig zou zijn van de wanhopige oppositie van de groene partij. Hij verzekerde dit nieuwsportaal dat er niets illegaals is gebeurd en dat de bewuste persoon recht had op het terrein dat zij heeft gekregen. Op de vraag of hij op enig moment deze persoon dan wel zijn familie heeft geprivilegieerd, zei de bewindsman volmondig “Nee!”

Volgens Sevinger zijn de documenten en de krant die inzake deze kwestie zijn gepubliceerd maaksels van de oppositiepartij MEP, die alles publiceert wat maar met de uitgifte van terreinen aan de familie Arends in de media brengt. “Ze hebben geen enkele reden om dit in de publiciteit te brengen,” stelt Sevinger, “Ik zeg het al zo vaak tegen de pers. Als je wil weten hoeveel terreinen iemand heeft gekregen, ben je vrij om naar het Kadaster te gaan en naar het hypotheekkantoor.” De minister zei verder dat hij niet van plan was om te reageren op beweringen die niet waar zijn.

MEP KREEG MEER TERREINEN

Aanhangers van de MEP hebben volgens de minister veel meer terrein gekregen dan de familie Arends. “Nel Oduber heb ik 3000 m2 gegeven, Dangui Oduber heb ik 3000 m2 gegeven en zijn broers hebben terreinen gereserveerd. Zij samen hebben al meer dan 10.000 m2, waar ze recht op hebben. Ze zijn Arubaanse inwoners. Ze vragen en ze kunnen het krijgen,” vervolgde de minister.

EEN MINISTER KAN NIEMAND VOORTREKKEN

De bewindsman verzekerde dit nieuwsportaal nog dat “een minister niemand kan privilegiëren. Iedereen heeft het recht om te vragen en als je aan de regels en de wet voldoet en alle andere normen, kun je het krijgen,” aldus Sevinger. Voldoe je niet aan de voorwarden, dan krijg je het terrein niet. “Zo simpel is het,” concludeerde de minister.

JUISTE INFORMATIE

Het is deze nieuwssite (nog) niet gelukt om de informatie van de minister te verifiëren bij onder meer het Kadaster. Van parlementariër Dangui Oduber kreeg NoticiaCla.com te horen dat zijn vader, Nel Oduber jaren geleden een stuk huurgrond van familie heeft gekregen, dat hij in gebruik heeft voor landbouw. Het recht op die grond moet volgens de wet telkens worden verlengd en dat doet zijn vader ook. Het is niet correct dat zijn vader grond van Sevinger zou hebben gekregen. Hijzelf heeft wel terrein gekregen, maar niet op de manier zoals Sevinger heeft gezegd. Destijds heeft Marisol Lopez, die toen minister was, hem een stuk terrein gegeven. Voor wat betreft zijn broers vertelde Oduber dat zij een verzoek hebben ingediend, maar dat dit door Sevinger is geweigerd. Volgens het Statenlid zou Sevinger zelfs een keer in het parlement hebben gezegd dat ‘over his dead body’ de broers van (Dangui) Oduber een stuk terrein zouden krijgen. Oduber wees erop dat het niet de vraag is wie er een stuk terrein krijgt, maar wat je er mee doet. Zo zou volgens hem Leoncita Arends terrein krijgen en het doorverkopen, waardoor zij op kosten van het volk miljonair is geworden.

Het is NoticiaCla.com niet gelukt om contact te krijgen met Leoncita Arends. Begrepen is dat zij de pers over dit onderwerp niet te woord wil staan, omdat zij bezig is een rechtszaak voor te bereiden over deze kwestie.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *