NoticiaCla | Jaarlijks Koninkrijksoverleg over gemeenschappelijke problemen in de regio

Ministers Koenders, Marlin, Eman, Koeiman | NoticiaCla

ORANJESTAD – Tijdens het jaarlijkse Koninkrijksoverleg buitenlandse betrekkingen afgelopen dinsdag, hebben ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten overleg gevoerd over mogelijke manieren om de banden in het Koninkrijk te ‘versterken’.

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, toonde zich tevreden met de resultaten van het overleg en gaf aan dat gemeenschappelijke belangen het beste gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Hij erkende dat er veel onrust is in de regio, dat er veel is veranderd en dat er sprake is van een ernstige bezorgdheid met betrekking tot de situatie in Venezuela. De bewindsman sprak over de regionale ontwikkelingen, de turbulente tijden waarvan nu sprake is, de relatie met Amerika en Venezuela en de effecten van de toenemende aanwezigheid van China in de regio.

Koenders had weliswaar lovende woorden voor de vooruitstrevende initiatieven van Aruba op het gebied van duurzame ontwikkeling, maar stelde ook dat de plannen nu vertaald moesten worden in implementatie. Verder wil de Nederlandse bewindsman behulpzaam zijn bij het toetreding van de Caribische landen van het Koninkrijk in de regionale handelsunie CARICOM, als geassocieerde lidstaten.

MINISTERS CARIBISCHE LANDEN

Achtereenvolgens gaven ook de drie premiers van de Caribische landen van het Koninkrijk hun interpretatie van de conferentie en een presentatie van wat zij voor hun land/regio willen bereiden. De Arubaanse premier verzekerde dat zijdens Aruba is meegewerkt om Nederland volgend jaar aan een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te helpen, maar dat Aruba daar ook voordeel van moet hebben.

De premier van Sint Maarten gaf een beschouwing op de situatie in zijn land en gaf aan dat elk eiland moet bekijken wat in zijn voordeel is. Dat hoeft niet altijd hetzelfde belang te zijn dat andere eilanden hebben. Als voorbeeld gaf hij Parlatino, dat voor sommige eilanden voordelig kan zijn, maar Sint Maarten geeft de voorkeur aan CARICOM. De premier van Curaçao stelde eveneens dat men gezamenlijk verder kan komen en sprak de hoop uit dat men de gestelde doelen gezamenlijk zal bereiken.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *