NoticiaCla | Bij vertrek cruiseschip duiker bijna verongelukt in haven Aruba

Bij vertrek cruiseschip duiker bijna verongelukt in haven Aruba

Bij vertrek cruiseschip duiker bijna verongelukt in haven Aruba

ORANJESTAD – Bij een incident in de haven te Oranjestad is bijna een duiker (van de politie) om het leven gekomen.

Uit documenten en correspondentie waar NoticiaCla.com de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat afgelopen week door een gebrek aan communicatie tijdens het vertrek van een cruiseschip, deze bijna over een duiker is gevaren die naast het schip aan het werk was. Als een medewerker van het cruiseschip Pacific Princess een en ander niet had opgemerkt en alarm had geslagen, was het slecht afgelopen voor de duiker in kwestie en was er sprake geweest van een groot internationaal probleem.

HET INCIDENT

Uit de informatie waar NoticiaCla.com over beschikt  vond het incident plaats op woensdag 25 mei, toen het cruiseschip Pacific Princess zich aan het voorbereiden was op het vertrek uit de haven. Op een bepaald moment vroeg men de instantie die het vertrek moest goedkeuren om de inzet van een duiker, om naast het schip ‘iets te zoeken’. Dit verzoek werd geweigerd, omdat de kapitein van de loodsboot al aan boord van het cruiseschip was om het vertrek uit de haven te begeleiden.

FOUTE COMMUNICATIE

Uit de documenten waar NoticiaCla,com over beschikt blijkt fat er is fout is gegaan tussen het kuststation en de havenmeester, waarbij de een (het kuststation) het verzoek heeft geweigerd end e ander (de havenmeester) toch toestemming gaf voor de inzet van een duiker voor zoekwerkzaamheden. Gebleken is dat de duiker te water is gegaan zonder zich aan de veiligheidsregels te houden (waaronder het gebruik van een waarschuwingsboei) en als de persoon aan boord van het schip niet had opgelet, had een en ander helemaal verkeerd kunnen aflopen. De betreffende persoon merkte op dat er met een bootje en een duiker onder water werd gewerkt naast het schip, terwijl dit klaar was om te vertrekken. Als het schip op zijn reguliere tijd was vetrokken, was de duiker er hoogst waarschijnlijk niet levend van af gekomen, aldus de informatie van de havenautoriteiten. Het cruisschip is door dit incident met vertraging vertrokken (en ook dit komt in verschillende correspondenties aan de orde). Tijdens vergaderingen is gebleken dat het incident was ontstaan door een gebrek aan communicatie en ook hierover is een serie brieven geschreven (die ook in het bezit zijn van NoticiaCla.com). Uit de brieven valt verder op te maken dat er een groot verschil van mening bestaat tussen de verantwoordelijken over hoe situaties als deze kunnen worden voorkomen.

MEER PROBLEMEN BIJ DE APA

Het incident is een van de vele problemen waar de Aruba Ports Authority de laatste tijd mee te maken heeft. Werknemers klagen dat er sprake is van een serieuze ‘cover up’ van wat er allemaal aan de hand is en dat het vanwege de tewerkstelling van vrienden en familie moeilijk is een en ander te corrigeren. Zo kwam de sleepboot Andicuri na zijn reparatie in Colombia in Aruba terug zonder schroef: deze zou zijn ‘verkocht’ in Colombia, maar daarvan heeft NoticiaCla.com geen bewijzen. De sleepboot zou in de toekomst worden geleased zonder openbare aanbesteding. Ook de aanschaf van een sleepboot uit Nederland zou zonder openbare aanbesteding zijn gebeurd, hetgeen twijfelachtig is. Een familielid van iemand in de directie heeft een ongeluk met de dienstwagen gekregen en kreeg zomaar een nieuwe auto. Leden van de Raad van Commissarissen worden betaald om stil te zijn, met kaartjes voor concerten in de Harbour Arena. Allemaal klachten die vanuit de Aruba Ports Authority naar voren worden gebracht.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *