NoticiaCla | Bakker gebruikte cijfers afkomstig van Ministerie van Financiën zelf

Bakker gebruikte cijfers afkomstig van Ministerie van Financiën zelf | Extra

ORANJESTAD – Alle cijfers die het College Aruba financieel toezicht (CAft) onlangs heeft gepubliceerd in een reactie op de eerste kwartaalrapportage, zijn afkomstig van het Arubaanse Ministerie van Financiën zelf.

Dat heeft scheidend voorzitter Age Bakker recentelijk tijdens een persconferentie aan NoticiaCla laten weten. Reden waarom dit portaal naar de oorsprong van de cijfers vroeg, is het feit dat minister van Financiën Angel Bermudez kanttekeningen heeft geplaatst bij de ‘bronnen’ die het CAft heeft gebruikt.

De minister zette vraagtekens bij het feit dat het CAft heeft gerapporteerd dat ‘de overheid in 2017 een fors aantal mensen in dienst zou hebben genomen’ maar ook bij het feit dat het CAft er van houdt om de cijfers van het eerste kwartaal ‘te extrapoleren’ over het hele jaar. Bakker zei dat hij deze discussie heeft gevolgd, maar dat hij het belangrijk vindt om “zich aan de feiten te houden”.

FEITEN VOLGENS BAKKER

Als Bakker over ‘feiten’ praat, dan doelt hij op de begroting van de overheid, waarin staat dat de inning van de loonbelasting dit jaar met 19% zal stijgen. “Dat is een forse toename, dat komt door ‘compliance’ (inningsacties). We zien dat in het eerste kwartaal de stijging maar 6% en geen 19%. Dat betekent dus dat je in de kwartalen daarna fors extra moet innen om gemiddeld op die 19% uit te komen.” Voor wat betreft de BBO wees Bakker erop dat in de begroting een toename is geraamd van 33%. Het eerste kwartaal laat een feitelijke stijging zien van 10%. “Dat is ver van de geraamde cijfers,” aldus Bakker, die nog zei te hopen dat deze situatie in het tweede kwartaal wordt verbeterd.

TOENAME PERSONEEL

Ook voor wat betreft de cijfers over het personeel stelde Bakker dat het CAft zich uitsluitend baseert op de gegevens die het college van het Ministerie van Financiën krijgt. Volgens de scheidend voorzitter is er de afgelopen twee jaar gedurende het jaar een licht dalende trend van het aantal ambtenaren te bespeuren en vervolgens in het eerste kwartaal een forse toename. “Dat is een doorbreking van de trend en we hopen dat dit niet nieuwe trend gaat worden. We vonden het dus belangrijk om daar aandacht voor te vragen,” vervolgde Bakker.

VERDEDIGING BAKKER

“We lopen al een tijdje in het Caribisch deel van het Koninkrijk rond, dus we hebben inmiddels wel wat ervaring opgebouwd. In veel landen wordt hard ingezet op de compliance, zodat de belastingbetaler de belasting ook betaalt. Maar om dat daadwerkelijk binnen te krijgen, dat is best een opgave. Inmiddels is het tweede kwartaal ook bijna voorbij, gaat dat wel lukken?” vroeg Bakker zich af, ook ten aanzien van de realisatie van de geraamde extra indirecte belastingen.

Volgens Bakker zijn er niet veel landen die dit kunnen realiseren. “Het is enorm belangrijk voor het vertrouwen van de Arubaanse burger dat de targets die de overheid zichzelf heeft gesteld, gaan lukken. Dat is belangrijk voor het consumenten vertrouwen.” Reden waarom het CAft hier voor aandacht vraagt, aldus Bakker. Of de targets gehaald kunnen worden hangt volgens hem niet alleen af van extra inspanningen, maar ook van de resultaten van de raffinaderij.

Beluister het interview met Bakker HIER.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *