28 C
Willemstad
• woensdag 29 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

PBC | ‘Ondoorzichtigheid Curaçaose verzekeraars en geheimhoudingsplicht Centrale Bank niet in belang van polishouders’

HomeLandenCuraçaoPBC | ‘Ondoorzichtigheid Curaçaose verzekeraars en geheimhoudingsplicht Centrale Bank niet in belang...

Dick Drayer

Persbureau Curacao

De belangen van polishouders op Curaçao worden onvoldoende gediend met ondoorzichtige jaarpublicaties en de geheimhoudingsplicht van de Centrale Bank. Dat stellen econometristen Servaas Houben en Ronald Ketellapper.

Als voorbeeld noemen zij de jaarcijfers over 2020 van schadeverzekeraar ASKA. Gepubliceerd in diverse kranten in Curaçao op 14 januari 2022. Een dergelijke publicatie is wettelijk verplicht en moet uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar plaatsvinden. In dit geval hadden de cijfers dus 30 juni 2021 in de krant hebben moeten staan. De oplevering daarvan was dus een halfjaar te laat.

“De jaarresultaten en de balans van ASKA roepen nogal wat vragen op”, zegt Houben. “Behalve een uitleg over de te late publicatie ervan, lezen we bij voorbeeld dat er non admissable beleggingen zijn. Mag dat zomaar?” Bij non- admissable assets gaat het immers om activa die niet door de Centrale Bank toegestaan zijn ter dekking van de technische voorzieningen van de verzekeraar.

Uit de cijfers blijkt dat de verzekeraar technische failliet is vanwege een negatief eigen vermogen. “Waarom trekt de Centrale Bank de vergunning dan niet in”, vraagt Ketellapper zich af.

Volgens beide econometristen ontbreekt een uitleg hoe ASKA kapitaal gaat verwerven om weer over voldoende buffers te beschikken.

‘Ondoorzichtigheid Curaçaose verzekeraars en geheimhoudingsplicht Centrale Bank niet in belang van polishouders’

Geheimhoudingsplicht

Navraag bij de toezichthouder CBCS leert dat de beantwoording van deze vragen niet mogelijk is vanwege de geheimhoudingsplicht die de toezichthouder in acht moet nemen. “Jammer, want in het aangehaalde voorbeeld geven de cijfers immers geen betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie”, zegt Ketellapper.

“De verzekeraar kan best een tijdelijk dipje hebben en aandeelhouders hebben die bereid zijn de tekorten in resultaat en eigen vermogen aan te zuiveren. Maar evengoed bevindt ASKA zich in grote problemen en is de continuïteit in gevaar. Polishouders en potentiële klanten moeten toch weten welke van de twee mogelijkheden van toepassing is”, zegt Houben.

Over Ennia stellen de twee dat er eveneens veel vragen te stellen zijn, al kunnen die niet ontleend worden aan recente jaarcijfers. Het laatst gepubliceerde jaarverslag van de verzekeraar dateert uit 2016. “Ook hierbij ontbreekt het aan transparantie waarop polishouders en pensioengerechtigden recht zouden moeten hebben”, aldus Ketellapper.

Aanvullende instrumenten

Beide econometristen zijn van mening dat kleinere landen zoals Curaçao feitelijk strenger toezicht nodig hebben dan grotere landen. “Omdat in grotere economieën aanvullende correctie- en waarschuwingsinstrumenten voor klanten van financiële instellingen aanwezig en zichtbaar zijn.”

Als voorbeeld noemt Houben een beursplatform waarop aandelen van financiële instellingen worden verhandeld, rating agencies die bedrijven waarderen op onder meer kredietwaardigheid, onafhankelijke financiële pers en consumenten beschermingsorganisaties.

“Deze aanvullende instrumenten fungeren alleen als er voldoende informatie beschikbaar is waarop ook andere partijen dan de formele toezichthouder hun oordeel kunnen baseren.”, zegt Houben.

“Maar de huidige geheimhoudingsplicht staat dat in de weg en dat beperkt het zicht op de financiële instellingen in sterke mate. In tegenstelling tot de toezichthouder Centrale Bank van Aruba, heeft CBCS ook geen track record van proactief en tijdig ingrijpen bij financiële instellingen, hetgeen het nog belangrijker maakt dat andere stakeholders inzicht kunnen krijgen in de bedrijfsvoering van financiële instellingen”, aldus Ketellapper.

Rapportage

Houben en Ketellapper begrijpen dat vanwege concurrentiële gevoeligheden niet alle bedrijfsgevoelige informatie met klanten gedeeld kan worden. Binnen het wereldwijd toegepaste Solvency II toezicht regime is hiervoor volgens hen een oplossing gemaakt door financiële instellingen te verplichten twee verschillende rapportages te publiceren.

Enerzijds een rapportage voor het algemeen publiek dat toegankelijk is voor iedereen en anderzijds een rapportage voor de toezichthouder waar bedrijfsgevoelige informatie instaat zoals commerciële resultaten en doelstellingen, prijsvaststelling en fusie of overnameplannen.

“CBCS kan voor een gelijk speelveld zorgen door een standaard format voor te schrijven voor de eerste rapportage zodat klanten van verschillende financiële instellingen toegang krijgen tot vergelijkbare informatie.”

Bron: Persbureau Curacao

Dit artikel is geplaatst in

13 reacties

 1. @Tico: u roept maar wat. U kunt uit mijn blog aflezen dat ik al tijdens mijn tijd op Curacao heb gewezen op de risico’s juist in het belang van de polishouders. U zelf heeft niets concreets ondernomen voor de polishouders, gaat dit ook in de toekomst niet doen, en heeft ook geen enkele inhoudelijke feedback op onze bevindingen. Prettige dag verder

 2. @Tico Martina: heeft u ook nog inhoudelijke feedback op ons stuk?
  Zoals aangegeven heb ik tijdens mijn werk op Curacao zowel intern als extern gewezen op de risico’s en hier transparant over gecommuniceerd in het belang van de polishouders. Wat heeft u concreet gedaan voor de belangen van polishouders en pensioen gerechtigden op Curacao? Heeft u mijn blog uberhaupt gelezen voordat u met deze kritiek komt?

 3. Scherp geschreven stuk op de inhoud. Hier is het laatste nog niet over gezegd. Ook sportief dat de heer Houben persoonlijk reageert. Ja het is eigenlijk treurig dat dit kon gebeuren.
  Ondanks alle beeldsprakelijke “Vangnetten”,

  Van interne vangnetten: IC Ennia, IAD Ennia, Middenkader Ennia,Hoger kader Ennia, Dagelijks bestuur Ennia, Supervisory Board Ennia (RvC).

  Tot externe vangnetten: CBCS verzekerings toezicht?, Externe accountant? (KPMG, DPVA), Polishouders, Publiek, en last but not least : Kunnemans ingezonden stukken die eigenlijk nooit specifiek casusgewijs de gevoelige snaar raakte, en heel theoretisch bleef, zijdelings wel wat noemde, heel voorzichtig.

  Het gebeurde toch!!

 4. “Roomser dan de paus..hoeveel jaar is Servaas Houben actuaris bij Ennia geweest zonder aan de bel te trekken………”

  @OJO ik heb reeds sinds 2015 door middel van artikelen en presentaties de risico’s benoemd op het gebied van rekenrente, langleven risico en het gebrek aan risk based scenario denken op Curacao. Zie hierbij de link naar mijn blog:
  https://actuaryabroad.wordpress.com/

  kan u zelf aangeven hoeveel publicaties en presentaties u zelf heeft gemaakt in het belang van polishouders en pensioendeelnemers van Curacao?!

 5. Maandag, 7 februari 2022/20:56
  De wegens “privacy” geen gevoelige informatie verstrekken is niet alleen van de CBCS maar ook een handig excuus van de DNB en AFM in Nederland. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat de ING en de RABO op enkele kilometers afstand van de DNB rustig hun anti-witwas- taken niet hebben kunnen uitvoeren met als gevolg bijna een miljard euro boete. De lokale Kamer van Koophandel op Curaçao is op 8 maart 2020 gevraagd naar de toen nog niet gepubliceerde Jaarrekening 2018 van een Overheid N.V. en gaf als antwoord op 9 maart 2020 dat deze Overheid N.V. niet verplicht is volgens de lokale wetgeving om haar Jaarrekening te publiceren. Inmiddels zijn de Jaarrekeningen 2018 en 2019 op 16 september 2021 gekeurd en vlak na elkaar vrijgegeven voor publicatie. De inhoud leert dat er geen excuses of reden voor de vertraging is gegeven. Een heel kwalijke situatie voor deze ISO gecertificeerde onderneming en haar enige aandeelhouder en eventuele investeerders.

 6. Prima en duidelijk stuk.
  Er is dus in een kleine samenleving meer toezicht nodig.
  Ik denk dat we het gemakkelijk kunnen krijgen door transparantie en openheid.
  Het zijn de polishouders die, potentieel, het meest benadeeld worden.
  In een “kleine samenleving” waar controlerende en gecontroleerde elkaar persoonlijk kennen is persoonlijke belangenverstrengeling niet te vermijden en is juist de openheid en transparantie van cruciaal belang.
  Als je niets fout doet heb je niets te verbergen.
  En het zou niet over personen moeten gaan maar over het kapitaal.

 7. Goed artikel. Ook hier blijkt weer dat onze Centrale Bank te weinig van haar pluche afkomt en te weinig actie onderneemt. Wanneer en waar moet het weer fout gaan? Een duur pand met 200 goed betaalde nette mensen is tot daar aan toe, maar die dienen dan wél af en toe hun nek uit te steken. De klant is toch koning? Het kan wat beter, het móet wat beter. Bank, RvC en Minister; actie

 8. Een halfjaar te laat met de jaarpublicaties dat zegt nogal wat en de laatste die nota bene dateert uit 2016(!) kan m.i. niet zonder gevolgen blijven. De gemeenschap of in ieder geval de polishouders en voornamelijk zij die afhankelijk zijn van hun welverdiende pensioen hebben wel een les geleerd met de ENNIA-gate. De volgende zet is nu aan de CBCS en wellicht een meekijkend oog van de AFM?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties