30 C
Willemstad
• dinsdag 23 juli 2024

Extra | Journaal 19 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, July 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, July 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Benut herstel voor versterking economie’

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | 'Benut herstel voor versterking economie'

Willemstad – Hoewel de economie herstelt, blijven de uitdagingen voor Curaçao groot. Het (ei)land moet het tekort op de gewone dienst ombuigen naar een overschot, de overheidsschuld naar een aanvaardbaar niveau brengen en hervormingen doorvoeren om het socialezekerheidsstelsel ook voor toekomstige generaties te waarborgen.

F02 Cft bij MinfinDeze boodschap heeft het College financieel toezicht (Cft) dat van 14 tot en met 16 februari een bezoek aan Curaçao bracht. De overheidsschuld van Curaçao bedraagt nu 4,3 miljard gulden. ,,Curaçao staat voor een grote uitdaging om de overheidsschuld te verminderen en zo snel mogelijk naar een houdbaar niveau te brengen.”

De vastgestelde landsbegroting voor 2022 toont een tekort van 162 miljoen op de gewone dienst. ,,Het Cft heeft benadrukt dat het van groot belang is dat in 2023 begrotingsevenwicht wordt gerealiseerd en in latere jaren een overschot, zodat kan worden begonnen met het aflossen van de staatsschuld.”

Zo dient in 2025 een lening van 140 miljoen, die nog voorkomt uit de schuldsanering in 2010, afgelost te worden. Zo brengt het Cft in herinnering.

,,Positief is dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen.” Ook in 2022 moet, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de Belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten.

De belangrijkste boodschap van Cft-voorzitter Raymond Gradus is ‘om het economisch herstel te benutten om de Curaçaose economie duurzaam te versterken’.

,,Met het herstel van het toerisme trekt ook de economie weer aan. Curaçao moet deze periode van herstel benutten om de economie structureel te hervormen en duurzaam te versterken.” Het college heeft daar in de gesprekken met de regering van Curaçao op aangedrongen.

Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) sloot het jaar 2021 met een reële groei van 1,7 procent. Voor dit jaar wordt een reële groei geraamd van 6,6 procent (daarmee is de krimp van coronajaar 2020 echter nog lang niet rechtgetrokken, red.).

,,Jaren van economische neergang en een oplopende overheidsschuld hebben de overheidsfinanciën aanzienlijk verslechterd”, merkt het Cft op. Recentelijk zijn er twee nieuwe leden tot de colleges toegetreden, namelijk Hans Hoogervorst als lid op voordracht van Nederland en Julisa Frans als lid op voordracht van Sint Maarten voor het Cft Curaçao en Sint Maarten.

Natuurlijk zijn er de verwijzingen naar de ‘hervormingen’ en het ‘Landspakket’: ,,Hervormingen zoals overeengekomen in het Landspakket zijn essentieel om het groeipotentieel van de Curaçaose economie te verhogen”, meldt het college. ,,De kansen die het Landspakket daartoe biedt, moeten ten volle worden benut en moeten met voortvarendheid worden opgepakt.”

Gerichte investeringen, zoals in infrastructuur, zullen volgens het Cft een bijdrage leveren aan duurzame economische groei. ,,Het opstellen van een meerjarig investeringsplan op basis waarvan een integrale afweging gemaakt kan worden, is daarbij onontbeerlijk.”

In overleg met Nederland zal – aldus Gradus – vervolgens gekeken moeten worden of Curaçao leningen kan aangaan voor kapitaalinvesteringen, vooruitlopend op het evenwicht op de gewone dienst in 2023.

Bron: Antilliaans Dagblad

1 reactie

  1. “zodat kan worden begonnen met het aflossen van de staatsschuld.”

    gelooft CFT nu echt dat Curacao zijn staatsschuld gaat aflossen?!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties