25.9 C
Willemstad
• zondag 26 maart 2023

ParadiseFM | Aangifte Calmes tegen Leeflang en De Andrade

Politicus Rennox Calmes is de beschuldigingen aan zijn adres zat. Hij wil aangifte doen van laster tegen Omayra Leeflang en Elvis de Andrade. Beiden zouden zijn naam...

CN | SER keurt nieuwe gokwet Curaçao goed, maar blijft kritisch

Jimmy Driessen | CasinoNieuws.nl De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao heeft de nieuwe gokwet goedgekeurd. De raad geeft in haar advies aan dat het moderniseringstraject van de (online)...

Democracy now! | Friday, March 24, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 24 maart 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Portugese oorlogsschepen gespot voor Piscadera

Voor de kust van Piscadera zijn Portugese oorlogsschepen gespot. Vissers hebben in totaal vijf kwallen gevangen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is op de...

Nu.cw | SER adviseert over belastingverordeningen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft donderdag advies uitgebracht over wijzigingen in verschillende belastingverordeningen. De verordeningen waarin wijzigingen zijn aangebracht zijn onder andere de Algemene Landsverordening Landsbelastingen en...

RO | Ministerraad besluit dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN krijgen

De Ministerraad stemde in met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen, zodat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN kunnen krijgen. Dit...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Surseance voor Stichting Sint Elisabeth

Sint Elisabeth: Met projectontwikkelaar getekend


Willemstad – Het gerecht heeft gisteren op verzoek van Stichting Sint Elisabeth (SEF, voorheen Sint Elisabeth Hospitaal) besloten voorlopige surseance van betaling te verlenen, met aanstelling van een bewindvoerder.

Dat is uitstel van betaling voor de stichting die er zelf vanuit gaat tijdelijk in financiële problemen te verkeren. Hoe tijdelijk dat is, is nog de vraag. SEF stelt een reddingsplan te hebben en dat er vorige maand is getekend met een ontwikkelaar, wat dus perspectief biedt.

Het Antilliaans Dagblad berichtte gisteren dat Aqualectra als schuldeiser geen geduld meer heeft en het faillissement van Sint Elisabeth Foundation (SEF) heeft gevraagd. De uitspraak werd vrijdag verwacht, maar de rechter heeft buiten zitting al eerder vonnis gewezen. Advocaat Paul van de Laarschot is aangesteld als bewindvoerder.

SEF had een verzoek tot verlening van surseance ingediend, maar – naar verluidt – niet alle benodigde stukken bijgevoegd. Dat is later alsnog gebeurd. Een verzoek tot surseance gaat in principe voor, vóór faillissement dus, maar moet door de partij in kwestie – in dit geval SEF – zelf worden ingediend. Vandaar dat er niet meteen uitspraak is gedaan. Overigens heeft Aqualectra zich uitdrukkelijk ‘niet tegen surseance verzet’.

,,Met verlening van surseance kunnen we – weliswaar met een bewindvoerder – nog doorgaan met de plannen”, zegt Anthon Casperson, voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van de stichting desgevraagd. Hij was ook de laatste algemeen directeur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) voordat in november 2019 het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC) de taken van het ziekenhuis overnam.

Op de vraag wat voor gevolgen een en ander heeft voor de ambitieuze toekomstplannen van het bestuur, zegt Casperson: ,,Het maakt het werk wat moeilijker, maar niet onmogelijk. De overeenkomst met de ontwikkelaar uit Breda is inmiddels getekend en we zijn al in de uitvoering van de voorbereidingen.”

Dit is allemaal aan Aqualectra uitgelegd, zegt de voorzitter. De ontwikkelaar waarmee is getekend is het Nederlandse projectontwikkelingsadviesbureau Schonck, Schul & Compagnie; het masterplan staat op de website van dit bureau.

Veel meer kan het bestuur van SEF er in dit stadium niet over zeggen, omdat er een een NDA (Non Disclosure Agreement) is overeengekomen. Het vastgoed is in elk geval van de Stichting Sint Elisabeth en de stichting heeft verder geen andere eigenaar. Aqualectra maakte bekend dat de marktwaarde 7,2 miljoen gulden zou zijn, maar er zijn taxaties die een aanzienlijk hoger bedrag aangeven.

Tijdens de rechtszaak stelde het nutsbedrijf dat de schuldpositie 101 miljoen zou bedragen, maar Casperson geeft aan dat de totale schuldenlast de afgelopen jaren fors is gedaald en momenteel circa 60 miljoen zou bedragen. Dit komt door verrekeningen en onder meer door overname van activa door het ziekenhuis CMC.
Tot voor kort werden de lopende facturen van Aqualectra wel voldaan – terwijl de bestaande schuld van 3,7 miljoen gelijk bleef – maar door het uitblijven van betaling voor onder andere het gebruik van de Sehos-keuken ten behoeve van de gevangenis en vooral de laatste tranche covid-noodvoorziening (bij elkaar circa 1,9 miljoen) beschikte SEF niet over voldoende liquiditeit om aan het nutsbedrijf te voldoen.

Aqualectra: Kaarten niet in voordeel SEF
Naar de mening van Aqualectra is niet in te zien dat het reddingsplan kans van slagen heeft. Voor het overheidsenergiebedrijf bleef er daarom maar één optie over, zo gaf de advocaat afgelopen week te kennen, en dat is het faillissementsverzoek doorzetten.

Volgens Aqualectra vertrouwt SEF er volledig op dat een in 2013 met de regering gesloten Memorandum of Understanding (MoU) zal volstaan om alle schulden aan het Land en de Landsontvanger kwijt te laten schelden. Dat is echter ‘absoluut geen uitgemaakte zaak’ en ook daarover zal jarenlang worden geprocedeerd.

,,En de kaarten lijken niet in het voordeel te zijn geschud van SEF”, meent het nutsbedrijf. Het MoU bevat niet meer dan een inspanningsverplichting van het Land om SEF te helpen met het oplossen van haar schuldenproblematiek. ,,Waarom zou zo een vage verplichting, gelet op de benarde financiële positie van het Land, rechtvaardigen dat SEF in de negen daaropvolgende jaren bijvoorbeeld geen loonbelasting en sociale premies hoeft af te dragen? Dat valt eenvoudigweg niet in te zien.”

Aqualectra heeft eerder tweemaal ingestemd met uitstel van de behandeling van het faillissementsverzoek. Dat uitstel is verleend om Sint Elisabeth de tijd te geven te werken aan een reddingsplan. Dat reddingsplan komt er in het kort op neer dat SEF haar onroerend goed verkoopt en met de opbrengst uitsluitend enkele leveranciers afbetaalt.

Voor Aqualectra was/is het belangrijk te weten of álle schuldeisers, of ten minste alle relevante schuldeisers, instemmen met het reddingsplan. ,,Daarover kon SEF echter in het geheel geen goede uitleg geven. SEF heeft alleen verklaard dat ‘de leveranciers’ een betaling tegemoet zouden zien, maar SEF heeft geen enkel bewijs verstrekt waaruit blijkt wie de leveranciers zijn, en dat die instemmen met een deelbetaling.”

Betaling van de leveranciers vereist dat de hypotheekhouder, Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), afstand doet van haar hypotheekrecht. Sint Elisabeth heeft hierover verklaard dat APC zou hebben laten weten genoegen te nemen met betalingen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog verschuldigd is aan SEF.
Aqualectra: ,,Welke betalingen dat precies zijn is onduidelijk, nu SEF geen zorg meer verleent. Het is daarnaast absoluut geen uitgemaakte zaak dat de SVB nog miljoenen moet nabetalen wegens ontoereikende budgetten van voorgaande jaren. Daarover worden jarenlange juridische procedures gevoerd. Maar belangrijker nog, SEF heeft geen bewijs laten zien waaruit blijkt dat APC afstand wil doen van haar hypotheekrecht. Ook hier kan Aqualectra dus niet op vertrouwen.”

Achterzijde wordt voorkant
Het adviesbureau gaat ervanuit dat het Sehos-complex alleen al vanwege de architectuur en ‘het eerste topmuseum van het Caribisch gebied in een iconisch gebouw’ veel toeristen zal ‘aantrekken en opzuigen’. In het masterplan van Schonck, Schul & Compagnie verandert de achterkant van het voormalige ziekenhuis aan de Pater Euwensweg in de voorkant van het nieuwe complex.

Daar is dan onder andere een nieuw verdiepingsgebouw te zien, het ‘getransformeerde’ Sehos-hoofdgebouw en het typerende gebouw van architect Ben Smit met de verticale lamellen dat oorspronkelijk was gebouwd als kinder- en kraamafdeling.

Om dat alles goed tot zijn recht te laten komen, zouden er gebouwen en onderdelen die geen monumentale waarde hebben, moeten worden gesloopt. Zoals het pand waarin het laboratorium was gevestigd, de keuken en het röntgengebouw van het ziekenhuis. De kosten van het opknappen en aanpassen zijn in die gevallen veel hoger dan van nieuwbouw. Met het slopen van de bebouwing op de binnenplaatsen, de aanbouw bij de entree en losstaande bergingen en technische ruimtes, worden ‘ruimte, orde, structuur en symmetrie’ gecreëerd, maar ook ‘aanzicht, doorzicht en verbindingen’.

,,Het weghalen van het deel met de verbindingsgangen tussen het oude hospitaal en het Ben Smit-gebouw, zorgt ervoor dat er een volledig vrijstaand pand komt te staan”, motiveert het adviesbureau de noodzaak tot het voordragen voor sloop. Op die manier krijgen de gebouwen een eigen identiteit en functie.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -