Nieuw kabinet op 23 mei

Formateur Glenn Camelia: Nieuw kabinet op 23 mei

Formateur Glenn Camelia: Nieuw kabinet op 23 mei

WILLEMSTAD — Het politiek kabinet dat op steun zal kunnen rekenen van de fracties van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, kan op 23 mei aantreden. Dit stelt formateur Glenn Camelia.

Dit politiek kabinet moet het takenkabinet opvolgen dat sinds eind vorig jaar aan de macht is.

In een persbericht staat de formateur stil bij de laatste ontwikkelingen in het proces om tot een nieuw kabinet voor Curaçao te komen. Het nieuwe formatieproces werd opgestart toen de fractievoorzitters van de partijen op wier steun het takenkabinet in de Staten leunt, op 11 maart een brief naar waarnemend gouverneur Adèle van der Pluim-Vrede stuurden met het verzoek om Camelia te benomen als formateur voor een nieuw te vormen kabinet.

In deze brief gaven de partijen ook aan dat zij de behoefte voelden om de huidige coalitie van elf Statenleden uit te breiden . Op 20 maart volgde een tweede brief aan de waarnemend gouverneur, waarin nogmaals werd verzocht om Camelia te benoemen, met de specifieke opdracht om toe te zien op de screening van kandidaat-ministers.

Op 12 april werd Camelia als formateur benoemd. Hij kreeg als taak mee om een kabinet te formeren dat PS, Pais, PNP en Sulvaran op 12 december vorig jaar met elkaar waren overeengekomen in het regeerakkoord. Dit kabinet zal bij voorkeur op een brede meerderheid moeten kunnen steunen. De formateur zal te werk gaan rekeninghoudende met de screeningswe. Uiterlijk 1 juni moet hij zijn verslag bij de waarnemend gouverneur hebben ingediend.

Camelia is op 22 april met zijn werkzaamheden van start gegaan. Na namen van de verschillende partijen te hebben gekregen, moest hij eerst toestemming van de betrokkenen krijgen om de vereiste integriteitsonderzoeken plaats te laten vinden.

Deze hebben onder meer betrekking op een justitieel onderzoek (uit te voeren door het Openbaar Ministerie), een staatsveiligheidsonderzoek (uit te voeren door de Veiligheidsdienst Curaçao), een fiscaal onderzoek (Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en de Sociale Verzekeringsbank), een onderzoek naar ongebruikelijke transacties, (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) en een medischen drugsonderzoek (Arbo).

Tevens moeten de kandidaten verklaringen afleggen ten aanzien van functies die zij uitvoeren en bedrijven die tot hun eigendom behoren. Dit laatste valt specifiek onder de verantwoordelijkheid van de formateur.

Volgens Camelia zijn een aantal resultaten van de screeningsonderzoeken al binnen. Hij verwacht dat het kabinet 23 mei ingezworen kan worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *